Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium zootechniczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.6s.SEZ.SI.HZOKY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium zootechniczne
Jednostka: Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt
Grupy: Hodowla i użytkowanie koni 6 sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie poszerzenie zakresu wiedzy studentów dotyczącej wszelkich aspektów i aktualnych problemów zootechniki poprzez wygłaszanie referatów na tematy zgodne z zainteresowaniami studentów, w tym również w języku angielskim.

Pełny opis:

Merytoryczne przygotowanie do pisania pracy inżynierskiej.

Nauka korzystania z polskich oraz anglojęzycznych baz internetowych, bibliotecznych i innych. Nabywanie praktycznych umiejętności dotyczących prezentacji ustnych dotyczących pracy dyplomowej oraz ogólnych zagadnień zootechnicznych.

Literatura:

W zależności od tematu pracy źródła książkowe, czasopisma, strony internetowe, bazy biblioteczne również anglojęzyczne.

Efekty uczenia się:

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego co jest niezbędne przy tworzeniu prezentacji z wykorzystaniem zasobów internetowych w tym anglojęzycznych.

Posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych oraz wystąpień ustnych w języku polskim dotyczących zagadnień zootechnicznych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych a także różnych źródeł.

Ma świadomość związku między nauką a praktyką. Wykazuje kreatywną postawę w zakresie samokształcenia i doskonalenia zawodowego.

Jest świadomy podejmowanych działań prowadzących do przewidywania skutków działalności człowieka w obszarze środowiska bytowania zwierząt.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawę zaliczenia stanowi realizacja zadań takich jak: omówienie artykułów naukowych związanych z pracą inżynierską, wykonanie recenzji pracy dyplomowej oraz dwóch prac naukowych - doświadczalnej i przeglądowej, praca z anglojęzycznymi artykułami naukowymi.

Student zobowiązany jest do napisania pracy przeglądowej dotyczącej tematu swojej pracy inżynierskiej wg. zasad redakcyjnych wybranego naukowego czasopisma anglojęzycznego

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Łuszczyński
Prowadzący grup: Bogusława Długosz, Jarosław Łuszczyński, Magdalena Pieszka, Monika Stefaniuk-Szmukier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie poszerzenie zakresu wiedzy studentów dotyczącej wszelkich aspektów i aktualnych problemów nowoczesnej zootechniki poprzez wygłaszanie referatów na tematy zgodne z zainteresowaniami studentów, również w języku angielskim.

Pełny opis:

Merytoryczne przygotowanie do pisania pracy inżynierskiej.

Nauka korzystania z baz internetowych, bibliotecznych i innych. Rozumienie wymogów redakcyjnych różnych czasopism opisanych w języku angielskim. Nabywanie praktycznych umiejętności dotyczących prezentacji ustnych dotyczących pracy dyplomowej oraz ogólnych zagadnień zootechnicznych.

Literatura:

Głównie źródła anglojęzyczne - w zależności od tematu pracy korzystanie ze źródeł książkowych, artykułów z czasopism naukowych, popularno-naukowych i stron internetowych, również anglojęzycznych.

Zawartość dostępnych baz bibliotecznych.

Uwagi:

Zajęcia prowadzone w języku polskim i angielskim w systemie zdalnym ze względu na pandemię Covid-19.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Łuszczyński
Prowadzący grup: Bogusława Długosz, Magdalena Pieszka, Monika Stefaniuk-Szmukier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.