Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Hodowla koni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HKN.HODKO.SI.HZORX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hodowla koni
Jednostka: Katedra Hodowli Koni
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot prowadzony jest w formie ćwiczeń i wykładów. Ćwiczenia obejmują zajęcia praktyczne, w skład których wchodzą takie zagadnienia jak: obchodzenie się z koniem, pielęgnacja, elementy psychologii konia, maści, ocena pokroju i pomiary zoometryczne, wady kopyt i podkownictwo, określanie wieku konia na podstawie wyglądu uzębienia, zootechniczne aspekty rozrodu koni. Studenci poznają także budowę rzędu jeździeckiego, uprzęży i pojazdów konnych, podstawy użytkowania wierzchowego (jazda konna) i zaprzęgowego (powożenie). Samodzielnie na podstawie zdobytych wiadomości przygotowują projekt stadniny koni. W ramach wykładów omawiane SA następujące zagadnienia: pochodzenie, typy użytkowe i rasy koni hodowanych w Polsce oraz razy wywierające wpływ na ich hodowlę, koniowate i inne zwierzęta pociągowe, cechy konia wpływające na wartość użytkową, kierunki użytkowania, pomieszczenia, zasady żywienia, praca hodowlana (selekcja, dobór, metody hodowlane), ocena na podstawie eksterieru, prób dzielnoś

Pełny opis:

Tematyka wykładów (15 godz.):

- Pochodzenie koni (1h)

- Ochrona koniowatych żyjących na świecie (1h)

- Rasy i typy koni (1h)

- Rasy koni objęte rezerwą genetyczną (1h)

- cechy koni wpływające na ich użytkowanie (1h)

- Praca hodowlana (1h)

- Metody oceny koni (1h)

- Podstawowe wiadomości z rozrodu (1h)

- Wychów źrebiąt i ich wzrost (1h)

- Zasady żywienia koni (1h)

- Pielęgnacja koni i pomieszczeń (1h)

- Podstawy budownictwa (1h)

- Kierunki użytkowania (1h)

- Podstawy zachowania (1h)

- Dziedziczenie niektórych cech u koni (1h)

Tematy ćwiczeń (30 godz.):

- założenia do projektu ośrodka hodowlanego, obrót stada (2h)

- dawki pokarmowe ? zasady ich układania dla koni (2h)

- stajnie, pomieszczenia pomocnicze, pastwiska, wybiegi (2h)

- elementy psychologii koni, zasady zachowania się przy koniu (2h)

- ocena pokroju, punktacja, pomiary, indeksy (2h)

- budowa i wady kopyt, podkownictwo (2h)

- określanie wieku koni, identyfikacja, maści (2h)

- obchodzenie się z koniem, pielęgnacja (2h)

- księgi stadne i rejestry dla koni (warunki i zasady wpisu) (2h)

- budowa uprzęży, siodła, ogłowi i pojazdów konnych (2h)

- kiełznanie, zaprzęganie, siodłanie (2h)

- użytkowanie wierzchowe (jazda konna) (2h)

- użytkowanie zaprzęgowe (powożenie) (2h)

- zootechniczne aspekty rozrodu koni (2h)

- dyscypliny sportu jeździeckiego (2h)

Literatura:

Brzeski E. ? Użytkowanie koni, Kraków 1991

Chachuła J., Chrzanowski Sz., Oleksiak S. ? Chów, hodowla i użytkowanie koni, t. I i II, Warszawa 1984

Kaproń M. ? Nowoczesne metody doskonalenia koni, 1999

Kolstrung R., Silmanowicz P.,Stachurska A. ? Pielęgnacja i podkuwanie kopyt koni, PWRiL, Warszawa 2004

Pruski W. ? Hodowla koni, PWRiL, Warszawa 1960

Sasimowski E., Budzyński M. ? Żywienie koni, PWRiL, Warszawa 1980

Zwoliński J. ? Hodowla koni, PWRiL, Warszawa 1976

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.