Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium zootechniczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.6s.SEZ.SI.HZOKZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium zootechniczne
Jednostka: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Grupy: Zootechnika- Hodowla koni VI sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie poszerzenie zakresu wiedzy studentów dotyczącej wszelkich aspektów i aktualnych problemów zootechniki poprzez wygłaszanie referatów na tematy zgodne z zainteresowaniami studentów.

Pełny opis:

Merytoryczne przygotowanie do pisania pracy inżynierskiej.

Nauka korzystania z baz internetowych, bibliotecznych i innych. Nabywanie praktycznych umiejętności dotyczących prezentacji ustnych dotyczących pracy dyplomowej oraz ogólnych zagadnień zootechnicznych.

Literatura:

W zależności od tematu pracy źródła książkowe, czasopisma, strony internetowe

Bazy biblioteczne.

Efekty uczenia się:

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego co jest niezbędne przy tworzeniu prezentacji z wykorzystaniem zasobów internetowych.

Posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych oraz wystąpień ustnych w języku polskim dotyczących zagadnień zootechnicznych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych a także różnych źródeł.

Ma świadomość związku między nauką a praktyką. Wykazuje kreatywną postawę w zakresie samokształcenia i doskonalenia zawodowego.

Jest świadomy podejmowanych działań prowadzących do przewidywania skutków działalności człowieka w obszarze środowiska bytowania zwierząt.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawę zaliczenia stanowi realizacja zadań takich jak: omówienie artykułu naukowego związanego z pracą inżynierską, wykonanie recenzji pracy dyplomowej, praca z anglojęzycznym artykułem naukowym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Łuszczyński
Prowadzący grup: Bogusława Długosz, Barbara Kij-Mitka, Jarosław Łuszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Łuszczyński
Prowadzący grup: Bogusława Długosz, Jarosław Łuszczyński, Zenon Podstawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)