Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pielęgnacja koni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.5s.PIEKO.SI.HZOKY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pielęgnacja koni
Jednostka: Katedra Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt
Grupy: Hodowla i użytkowanie koni 5 sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Człowiek korzystając z pracy koni, ma obowiązek zapewnić tym zwierzętom nie tylko paszę i wodę, ale również godziwe warunki bytowe, łącznie z zabiegami pielęgnacyjnymi w trosce o ich zdrowie. Dlatego też studenci zapoznają się z potrzebami koni w odniesieniu do pielęgnacji ich skóry i owłosienia oraz kopyt, a także z potrzebami tych zwierząt w zakresie pielęgnacji równowagi psychicznego. Na prowadzonych ćwiczeniach studenci zapoznają się zasadami pielęgnacji koni, podstawowym sprzętem, a także będą wykonywać samodzielnie zabiegi pielęgnacyjne przy koniach. Ponadto będą uczestniczyć w pokazowych zajęciach z zakresu pielęgnacji zębów u koni.

Pełny opis:

Środowisko naturalne koni, a potrzeba higieny, warunki pracy i obciążenie koni. Zasady postępowania z koniem - bezpieczeństwo w czasie pielęgnacji.

Wpływ warunków panujących w stajniach na potrzeby pielęgnacyjne. Potrzeby pielęgnacyjne koni w zależności od sposobu ich wychowu i utrzymania.

Skóra i okrywa włosowa: budowa, funkcje i postępowanie przy zaburzeniach. Wytwory rogowe: funkcje fizjologiczne zaburzenia.

Pastwiska i okólniki (stan techniczny i sanitarny), a pielęgnacja koni.

Lokalizacja i organizacja miejsca do zabiegów pielęgnacyjnych, dodatkowe wyposażenie

w zależności od rasy i specyfiki ośrodka

Specyficzne potrzeby w pielęgnacji poszczególnych grup koni w zależności od wieku

i sposobu ich użytkowania.

Znaczenie profilaktyki w pielęgnacji (szczepienia i odrobaczanie).

Czystość rzędu, uprzęży i ich stan techniczny, a problem pielęgnacji. Znaczenie dopasowania rzędu i uprzęży dla zdrowia koni.

Sprzęt do pielęgnacji koni: konserwacja i dezynfekcja.

Podstawowe, specjalistyczne i inne (kąpiel koni, mycie koni, korekcja uzębienia) zabiegi pielęgnacyjne przy koniach, kolejność wykonywanych czynności.

Pielęgnacja skóry, okrywy włosowej poszczególnych partii ciała, pielęgnacja grzywy ogona i szczotek pęcinowych.

Pielęgnacja ścięgien stawów, postępowanie przy zaburzeniach związanych z eksploatacją koni.

Pielęgnacja kopyt, podstawowe środki do pielęgnacji, ich przeznaczenie i zasady stosowania, higiena i zasady rozczyszczania.

Literatura:

Pruski W. – Hodowla koni. T.I. PWRiL, Warszawa 2006.

Pruchniewicz W. – Akademia Jeździecka, 2007.

Kolstrung R., Salmanowicz P., Stachurska A. – Pielęgnacja i podkuwanie kopyt koni. PWRiL Warszawa 2004.

Efekty uczenia się:

Definiuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, reguły i metody obchodzenia się z koniem w aspekcie właściwej pielęgnacji i użytkowania. Opisuje zasady pielęgnacji koni, korekcji kopyt oraz wykorzystania właściwego sprzętu, narzędzi, przyrządów, materiałów i środków. Tłumaczy wpływ warunków panujących w stajniach na potrzeby pielęgnacyjne.

Definiuje uwarunkowania dobrostanu koni i ich higieny, profilaktyki, prewencji weterynaryjnej. Identyfikuje relacji między hodowlą i użytkowaniem koni

a środowiskiem bytowania. Nazywa najczęstsze choroby zwierząt, zna ich przyczyny oraz profilaktykę.

Rozpoznaje okolice ciała koni, zna funkcjonowanie poszczególnych komórek, tkanek, narządów i układów organizmu. Zna budowę i funkcję skóry i okrywy włosowej, wytworów rogowych. Interpretuje różnice rasowe i konsekwencje użytkowe. Przeprowadza pielęgnację skóry, okrywy włosowej poszczególnych partii ciała, pielęgnację ścięgien

i stawów. Tłumaczy postępowanie przy zaburzeniach związanych z eksploatacją koni. Definiuje zasady rozczyszczania. Zna specyficzne potrzeby w pielęgnacji poszczególnych grup koni w zależności od wieku i sposobu ich użytkowania, zabiegi profilaktyczne szczepienia i odrobaczanie.

Ocenia dobrostan bytowania koni, interpretuje parametry mikroklimatyczne pomieszczeń inwentarskich

Rozpoznaje stan zdrowia konia na podstawie jego zachowania i wyników badań diagnostycznych. Stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w obchodzeniu się z końmi, umiejętnie używa sprzętów i narzędzi pielęgnacyjnych.

Jest świadomy konieczności samokształcenia, doskonalenia umiejętności oraz wdrażania do praktyki posiadanej wiedzy i umiejętności.

Wykazuje dbałość o dobrostan zwierząt oraz stan środowiska naturalnego. Jest świadomy ryzyka i potrafi ocenić swoje działania, ich wpływ na dobrostan zwierząt oraz skutki niedbałości.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 50% prawidłowych odpowiedzi na pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

Zaliczenie w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 50% prawidłowych odpowiedzi na pytania; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 50%.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Romana Augustyn, Bogusława Długosz, Monika Stefaniuk-Szmukier
Prowadzący grup: Magdalena Pieszka, Monika Stefaniuk-Szmukier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusława Długosz, Monika Stefaniuk-Szmukier
Prowadzący grup: Magdalena Pieszka, Monika Stefaniuk-Szmukier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.