Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody identyfikacji koni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HKM.METIK.SI.HZOKX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody identyfikacji koni
Jednostka: Katedra Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przepisy UE nakładają obowiązek identyfikacji zwierząt gospodarskich. Prawidłowa identyfikacja - czyli ustalenie tożsamości konia - ma zasadnicze znaczenie od początków prowadzenia kulturalnej hodowli. Metody identyfikacji można podzielić na te, które polegają na rozpoznawaniu cech osobniczych oraz sztuczne, sprowadzające się do znakowania zwierząt. Przyjętym sposobem identyfikacji dla koni jest sporządzenie opisu słownego i graficznego, zamieszczonego w paszporcie konia. Opis konia składa się z części słownej oraz z diagramu - który graficznie przedstawia znaki zawarte w opisie słownym. Od 2009 konie są również znakowane elektronicznie przy pomocy czipowania. Celem wiernego opisu konia jest uniemożliwienie ewentualnych zamian. Przy współczesnych technologiach rozrodu problem właściwej identyfikacji umożliwiającej równoczesne sprawdzenie pochodzenia nabiera szczególnego znaczenia.

Pełny opis:

Ćwiczenia (15 godz.):

Wprowadzenie (1 godz.)

Metoda opisu słownego i graficznego (3 godz.)

Rozpoznawanie wieku po zębach - ćwiczenia praktyczne (1 godz.)

Zajęcia praktyczne (2 godz.)

Metoda identyfikacji elektronicznej - czipowanie (2 godz.)

Inne metody identyfikacji koni (piętnowanie, mrożenie, tatuaż) (3 godz.)

Zajęcia praktyczne (1 godz.)

Dokumentacja związana z identyfikacją (paszporty) (2 godz.)

Literatura:

Identyfikacja koni - instrukcja, Wydawnictwo PZHK

Identyfikacja koni - Anna Stachurska, Wydawnictwo AR w Lublinie, 2002

Efekty uczenia się:

Wiedza

Definiuje metody i efekty pracy związanej z praktyczną i teoretyczną identyfikacją koni, rozpoznaje niezbędną dokumentację w tym zakresie. Objaśnia efekty pracy związanej z hodowlą, rozrodem koni przy użyciu identyfikacji.

Zna zasady organizacji chowu, hodowli i rozrodu koni. Definiuje zasady oceny wartości hodowlanej i użytkowej koni różnych ras oraz opisuje zasady pracy hodowlanej opartej na identyfikacji.

Umiejętności

Potrafi dobrać odpowiednią metodę identyfikacji koni.

Wykorzystuje dostępne techniki informatyczne do prowadzenia inwentaryzacji hodowlanej.

Prawidłowo interpretuje i wykorzystuje dane zawarte w dokumentacji identyfikacyjnej, programach i księgach hodowlanych koni, dobiera zwierzęta do dalszej hodowli, prawidłowo sporządza dokumentację identyfikacyjną.

Kompetencje społeczne

Jest świadomy konieczności doskonalenia umiejętności, odpowiedzialności za podejmowane decyzje oraz wdrażania do praktyki posiadanej wiedzy i umiejętności.

Jest świadomy ryzyka i potrafi ocenić swoje działania, ich wpływ na dobrostan zwierząt oraz skutki niedbałości.

Metody i kryteria oceniania:

samodzielne wykonanie opisu identyfikacyjnego konia

test

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusława Długosz, Magdalena Pieszka
Prowadzący grup: Romana Augustyn, Bogusława Długosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusława Długosz
Prowadzący grup: Romana Augustyn, Bogusława Długosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusława Długosz
Prowadzący grup: Bogusława Długosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.