Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Odchów źrebiąt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.5s.ODZRE.SI.HZOKY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Odchów źrebiąt
Jednostka: Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt
Grupy: Hodowla i użytkowanie koni 5 sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Racjonalny odchów źrebiąt jest nieodłącznym elementem kulturalnej hodowli koni. Musi odbywać się on w środowisku sprzyjającym prawidłowemu wzrostowi i rozwojowi młodego organizmu ze szczególnym uwzględnieniem żywienia, pielęgnacji i treningu. Przedmiot ma zatem na celu przedstawienie studentom zasad i reguł związanych ze wzrostem i rozwojem młodych koni, mających na celu zapewnienie źrebiętom jak najlepszego środowiska w którym będą się one rozwijać.

Pełny opis:

Wzrost i rozwój młodego organizmu

Wpływ różnych czynników (fizjologicznych i środowiskowych) na wzrost i rozwój młodego organizmu od zapłodnienia do uzyskania dojrzałości

Wzrost i rozwój noworodka i sysaka

Wzrost i rozwój roczniaka, dwulatka i trzylatka

Cele racjonalnego odchowu

Metody i systemy odchowu źrebiąt

Zasady obchodzenia się ze źrebiętami i młodzieżą

Zasady żywienia młodych koni

Pielęgnacja i utrzymanie młodych koni

Zaprawa i trening młodego organizmu

Ocena źrebiąt i młodzieży

Literatura:

1. Hodowla koni – W. Pruski, PWRiL W-wa, 2006

2. Hodowla koni – J. Zwoliński, PWRiL W-wa, 1983

3. Horse breeding – P. Rossdale, A David and Charles Book, 2003

1. Metody doskonalenia koni – M. Kaproń, Wydawnictwo AR w Lublinie, 1999

2. Breeding horses – M. Davies Morrel, Blackwell Publishing, 2005

3. Atlas chorób źrebiąt – S. B. McAuliffe, N. M. Slovis, Elsevier Urban & Partner, 2008

Efekty uczenia się:

Charakteryzuje kolejne etapy porodu, nazywa zjawiska towarzyszące przyjściu źrebięcia na świat, opisuje nieprawidłowości poporodowe u źrebiąt, zna zasady pierwszej pomocy noworodkowi i klaczy

Definiuje wpływ różnych czynników na wzrost i rozwój źrebiąt w kolejnych etapach ich życia, tłumaczy zasady żywienia oraz obchodzenia się i pielęgnacji sysaków, odsadków, roczniaków i dwulatków

Objaśnia zasady odchowu źrebiąt i młodzieży, dobiera zaplecze do odchowu, tłumaczy zasady zaprawy i treningu młodych koni

Wymienia zasady oceny źrebiąt i młodzieży

Przestrzega zasad prawidłowych relacji człowiek – koń, dba o dobrostan młodych koni podczas odchowu

Jest świadomy zagrożeń związanych z okresem okołoporodowym oraz odsadzaniem źrebiąt, wykazuje determinację w celu zachowania zasad bezpieczeństwa

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na pytania

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Pieszka
Prowadzący grup: Magdalena Pieszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Pieszka
Prowadzący grup: Magdalena Pieszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.