Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka zawodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HTC.PRZAW.SI.HZOKX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa
Jednostka: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem praktyki jest:

a) szczegółowe zapoznanie się studentów z technologią i organizacją procesów produkcyjnych w gospodarstwie

b) wdrożenie studentów do samodzielnego obserwowania zjawisk biologicznych, ich interpretacja i ocena na przesłankach naukowych

c) branie udziału w jak największej liczbie prac wykonywanych w gospodarstwie, uczestniczenie w ich organizowaniu i technicznym wykonaniu

Pełny opis:

Praktyka zawodowa w wymiarze 8 tygodni dla studentów specjalności Hodowla i użytkowanie koni została podzielona na dwie części:

I. Praktyka 4-tygodniowa w zakresie hodowli i użytkowania koni odbywająca się w stadninach państwowych posiadających co najmniej 20 klaczy matek w okresie pierwszego miesiąca semestru letniego (przełom lutego i marca).

II. Praktyka zootechniczna 4 –tygodniowa odbywająca się w okresie ferii letnich (lipiec, sierpień, wrzesień) w ośrodkach hodowli i użytkowania innych zwierząt gospodarskich zapewniających odpowiedni poziom hodowli lub produkcji, przy czym obowiązkowo 2 tygodnie w zakresie hodowli i chowu bydła lub trzody chlewnej (wymogi dla bydła to minimum 12 krów mlecznych, dla trzody to minimum 10 macior lub 100 tuczników); pozostałe 2 tygodnie praktyki studenci mogą odbyć w owczarniach i koziarniach o liczbie matek powyżej 50 szt., fermach drobiu, fermach zwierząt futerkowych, gospodarstwach rybnych – stawy użytkowe, w pasiekach powyżej 20 pni oraz w Ogrodach Zoologicznych i w lecznicach weterynaryjnych zajmujących się opieką nad zwierzętami gospodarskimi lub w jednej ze stacji doświadczalnych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. W przedsiębiorstwach obowiązuje areał upraw powyżej 15 ha a w gospodarstwach indywidualnych powyżej 5 ha.

III. Praktyka częściowo, a w szczególnych przypadkach w całości, może odbywać się w obiektach zagranicznych spełniających powyższe wymogi. Obiekty zagraniczne mogą być przedstawione w formie opisu sporządzonego przez stronę zapraszającą lub w postaci oświadczenia złożonego przez zainteresowanego studenta. W przypadku skierowania na praktykę zagraniczną student pierwszą część praktyki winien na wstępie odbyć w obiekcie krajowym.

Zagadnienia;

1. Rasy i typy użytkowe oraz sposoby użytkowania koni/zwierząt utrzymywanych w stadninie/gospodarstwie.

2. Rozród koni/zwierząt w stadninie/gospodarstwie – objawy, przebieg i długość rui, sposoby wykrywania rui, moment krycia lub unasienienia, techniki inseminacji jeśli jest stosowana, cechy używanego nasienia, kryteria doboru, postępowanie z samicami w okresie ciąży, przygotowanie do porodu i ewentualne udzielenie pomocy, postępowanie z matką i potomstwem po porodzie, regulacja terminów krycia i porodów.

3. Wychów źrebiąt / młodych zwierzat – parametry pourodzeniowe, dokarmianie osesków i ew. osieroconych, przechodzenie na pasze gospodarskie, zasady pojenia, terminy odsadzania, kontrola wzrostu – pomiary ciała, terminy i sposoby selekcji młodych zwierząt, krycie pierwiastek.

4. Żywienie koni/zwierząt utrzymywanych w stadninie/gospodarstwie z uwzględnieniem płci, wieku i stanu fizjologicznego – pasze stosowane w żywieniu koni i sposoby ich oceny, ustalanie dawek pokarmowych na podstawie norm żywienia, zmienność żywienia zależna od pór roku i stanu fizjologicznego, pasze pełnoporcjowe, zasady pojenia zwierząt.

5. Utrzymanie i pielęgnacja koni/zwierząt utrzymywanych w stadninie/gospodarstwie – rodzaje budynków i pomieszczeń, rozplanowanie wnętrz pomieszczeń i ich wyposażenie, ew. zastosowana mechanizacja, pomieszczenia pomocnicze, okólniki, wybiegi i pastwiska; pielęgnacja codzienna zwierząt z różnych grup technologicznych.

6. Profilaktyka, występowanie i zwalczanie chorób koni/zwierząt utrzymywanych w stadninie/gospodarstwie – zabiegi pielęgnacyjne, przeglądy weterynaryjne, szczepienia i odrobaczanie, kastracja samców, działalność lekarza weterynarii w stadninie/gospodarstwie.

7. Organizacja hodowli i chowu koni/zwierząt utrzymywanych w stadninie/gospodarstwie – wielkość stada podstawowego i obrotowego, struktura stada, obrót stada, remont stada, znakowanie zwierząt, sposoby oceny wartości użytkowej, dokumentacja zootechniczna.

8. Organizacja produkcji roślinnej – struktura i powierzchnia użytków rolnych i plony, użytkowanie oraz pielęgnacja łąk i pastwisk.

9. Ekonomika produkcji koni/zwierząt – obsada zwierząt na 100 ha użytków rolnych, okres użytkowania w hodowli, ew. wskaźniki wydajności produkcji, organizacja produkcji pasz globalnie, jednostkowe koszty produkcji.

Literatura:

Wszelka literatura polecona przez opiekuna praktykanta w stadninie/gospodarstwie

Efekty uczenia się:

Opisuje reguły rządzące szeroko pojętym funkcjonowaniem stadniny/gospodarstwa

Wykonuje rutynowe czynności związane z prowadzeniem stadniny koni i gospodarstwa produkcyjnego

Przestrzega zasad prawidłowych relacji człowiek – zwierzę, dba o dobrostan zwierząt

Jest świadomy zagrożeń związanych z pracą przy zwierzętach

Metody i kryteria oceniania:

Opinia opiekuna praktyki z miejsca praktyki; egzamin ustny - na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na pytania

Praktyki zawodowe:

8 tygodni

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Pieszka
Prowadzący grup: Magdalena Pieszka, Monika Stefaniuk-Szmukier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Praktyka - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Pieszka
Prowadzący grup: Magdalena Pieszka, Monika Stefaniuk-Szmukier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Praktyka - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.