Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka zawodowa - 4 tyg.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.6s.PRZ.SI.HZOTY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa - 4 tyg.
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy: Hodowla zwierząt towarzyszących i egzotycznych sem. 6 obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 8.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem praktyki zawodowej jest zapoznanie studentów z organizacją hodowli i chowu zwierząt towarzyszących i egzotycznych.

Miejsce odbywania praktyk profesjonalne hodowle zwierząt, względnie praca w gospodarstwach, ogrody zoologiczne, schroniska dla bezdomnych zwierząt, przedsiębiorstwach o różnych profilach technologicznych, oraz w szeroko pojętym otoczeniu rolnictwa i produkcji zwierzęcej.

Praktyka częściowo lub w całości może odbywać się z w obiektach zagranicznych spełniających wymogi dotyczące programu specjalności Hodowla zwierząt towarzyszących i egzotycznych.

Pełny opis:

1 Gatunki, rasy i typy użytkowe zwierząt towarzyszących i egzotycznych

2 Rozród zwierząt i odchów młodzieży - dobór osobników do rozpłodu, żywienie i postępowanie z samicami podczas ciąży, przygotowanie do porodu i ewentualne udzielenie pomocy

3 Żywienie zwierząt z uwzględnieniem gatunku, płci, wieku i stanu fizjologicznego

4 Charakterystyka i ocena pasze stosowanych dla zwierząt

5 Warunki utrzymania i pielęgnacji zwierząt

6 Profilaktyka, występowanie i zwalczanie chorób

7 Organizacja pracy, zatrudnienia, stopień mechanizacji, dokumentacja, ocena warunków środowiskowych w jednostkach organizacyjnych, instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z hodowlą zwierząt towarzyszących i egzotycznych oraz działających w zakresie rolnictwa

Efekty uczenia się:

Wiedza

Objaśnia podstawowe prawa z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości powiązanej z działalnością rolniczą

Posiada podstawowa wiedzę z zakresu biologii poszczególnych zwierząt towarzyszących i egzotycznych

Student tłumaczy zasady prawidłowego postępowania ze zwierzętami mającymi wpływ na ich optymalny wzrost i rozwój

Umiejętności

Weryfikuje i wykorzystuje informacje z różnych dostępnych źródeł w celu nawiązywania współpracy z różnymi podmiotami z zakresu hodowli zwierząt towarzyszących i egzotycznych

Potrafi ocenić warunki środowiskowe, utrzymanie zwierząt ich żywienie oraz organizację pracy w jednostkach związanych z hodowlą zwierząt towarzyszących i egzotycznych

Potrafi wykonać podstawowe zabiegi przy zwierzętach związanych z profilaktyką, pielęgnacją, opieką

Aplikuje zdobytą wiedzę teoretyczną w praktyce, dzieli się swoimi doświadczeniami

Potrafi przygotować szczegółową dokumentację- dziennik praktyk

Kompetencje społeczne

Potrafi pracować w zespole i jest odpowiedzialny za efekty pracy całej grupy

Wrażliwy na dobrostan zwierząt

Chętny do dalszego poszerzania wiedzy.

Potrafi syntetycznie przedstawiać wyniki, zorganizować warsztaty, szkolenia

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie

Praktyki zawodowe:

Czas trwania 5 tygodni

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Lasek
Prowadzący grup: Olga Lasek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Lasek
Prowadzący grup: Olga Lasek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Pieszka
Prowadzący grup: Magdalena Pieszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Pieszka
Prowadzący grup: Magdalena Pieszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.