Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dokumentacja hodowlana i analiza rodowodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.GDZ.DHIAR.SI.HZOKX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dokumentacja hodowlana i analiza rodowodowa
Jednostka: Katedra Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Do prowadzenia świadomej hodowli konieczna jest dokumentacja, identyfikacja i rejestracja zwierząt. Konie jako gatunek szczególnie związany z człowiekiem, a także mało liczny – jest traktowany w sposób bardzo zindywidualizowany. Rodowody koni sięgają kilkunastu, a czasem ponad dwudziestu pokoleń wstecz.

Przedmiot ma na celu przedstawienie – dokumentacji, programów i ksiąg hodowlanych oraz przygotowanie jej uczestników do korzystania z nich, co pozwoli na przygotowanie do pracy z jaką mogą się spotkać na stanowisku hodowcy w stadninach koni, ośrodkach hodowlanych lub w małych prywatnych gospodarstwach.

Pełny opis:

1. Organizacje zajmujące się hodowlą koni w Polsce i zakres ich działania (PZHK, PTWK, Min. Rolnictwa) (2 g.)

2. Dokumentacja hodowlana, dokumentacja związana z rozrodem koni oraz z programami ochrony zasobów genetycznych (4 g.)

3. Programy hodowlane, katalogi wystawowe (3 g.)

4. Księgi hodowlane (2 g.)

5. Analiza rodowodowa - spokrewnienie i inbred w hodowli koni (3 g.)

6. Genetyka - mechanizmy dziedziczenia genów odpowiedzialnych za umaszczenie koni (2 g.)

Literatura:

Programy hodowlane, PZHK

Rozporządzenia MRiRW

Księgi hodowlane, PZHK

Metody doskonalenia koni – M. Kaproń, Wydawnictwo AR w Lublinie, 1999

Rozród koni – Kosniak-Kamysz, Wierzbowski, Wyd. DRUKROL, 2004

Wright S. (1922). Coefficients of inbreeding and relationship. American Naturalist, 56:330-338

Wright S. (1931). Evolution in Mendelian populations. Genetics 16:97-159

Kania-Gierdziewicz J., 2006. Analiza struktury genetycznej - udział założycieli w puli genów populacji. Wiadomości Zootechniczne 2(2006): 27-34

Kania-Gierdziewicz J., 2008. Metody szacowania spokrewnienia i inbredu stosowane w analizie struktury genetycznej populacji. Wiad. Zootech., R. XLVI (2008)

Falconer D.S., 1989. Introduction to quantitative genetics. 3rd edition. Longman, New York

pzhk.pl

Efekty uczenia się:

Wiedza

Definiuje metody i efekty pracy hodowlanej, rozpoznaje niezbędną dokumentację. Objaśnia efekty pracy hodowlanej prowadzonej przy wykorzystaniu genetyki.

Zna zasady organizacji chowu, hodowli i rozrodu koni. Definiuje zasady oceny wartości hodowlanej i użytkowej koni różnych ras oraz opisuje zasady pracy hodowlanej opartej na dokumentacji.

Umiejętności

Potrafi dobrać odpowiednią metodę oceny wartości hodowlanej oraz określić efekt heterozji w programach hodowlanych.

Wykorzystuje dostępne techniki informatyczne do prowadzenia pracy hodowlanej. Analizuje rodowody koni, oblicza spokrewnienie i inbred.

Prawidłowo interpretuje i wykorzystuje dane zawarte w dokumentacji, programach i księgach hodowlanych koni, dobiera zwierzęta do dalszej hodowli

Kompetencje społeczne

Jest świadomy konieczności doskonalenia umiejętności, odpowiedzialności za podejmowane decyzje oraz wdrażania do praktyki posiadanej wiedzy i umiejętności.

Jest świadomy ryzyka i potrafi ocenić swoje działania, ich wpływ na dobrostan zwierząt oraz skutki niedbałości.

Metody i kryteria oceniania:

sprawdzian (test)

Sposób oceniania:

na ocenę 2 Wiedza, Umiejętności i Kompetencje społ. <55%

na ocenę 3 Wiedza, Umiejętności i Kompetencje społ. 55-60%

na ocenę 3,5 Wiedza, Umiejętności i Kompetencje społ. 61-70%

na ocenę 4 Wiedza, Umiejętności i Kompetencje społ. 71-80%

na ocenę 4,5 Wiedza, umiejętności i Kompetencje społ. 81-90%

na ocenę 5 Wiedza, Umiejętności i Kompetencje społ. >90%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.