Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr hab.

Irena Grześ

prof. URK
Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

aktywny pracownik nieetatowy

Terminy konsultacji dla studentów

poniedziałek 10.00-12.00

Zainteresowania

odpowiedź mrówek na czynniki stresowe (metale ciężkie, temperatura) na poziomie osobniczym oraz na poziomie kolonii, niestabilność rozwojowa, zmiany różnorodności gatunkowej bezkręgowców na terenach zdegradowanych, sukcesja na terenach zdegradowanych.

Koordynowane przedmioty

11/12Z - Ekologia ewolucyjna H.ZOE.EKOEW.SM.HZOBX
11/12Z - Pszczelarstwo H.ZOE.PSZC9.SI.HZOHX
11/12L - Entomologia H.ZOE.ENTO9.SM.HZOBX
11/12L - Pszczelarstwo H.ZOE.PSZC9.SM.HZOHX
12/13Z - Ekologia ewolucyjna H.ZOE.EKOEW.SM.HZOBX
12/13Z - Paleobiologia H.ZOE.PALEO.SM.HZOBX
12/13Z - Pszczelarstwo H.ZOE.PSZC9.SI.HZOHX
12/13Z - Pszczelarstwo H.ZOE.PSZC9.SM.HZOHX
12/13L - Entomologia H.ZOE.ENTO9.SM.HZOBX
12/13L - Pszczelarstwo H.ZOE.PSZC9.SM.HZOHX
12/13L - Pszczelarstwo H.ZZS.P9.SMN.HZOXY
13/14Z - Ekologia H.ZOE.EKOLO.SL.HZOBX
13/14Z - Entomologia H.ZOE.ENTO9.SM.HZOBX
13/14Z - Paleobiologia H.ZOE.PALEO.SM.HZOBX
13/14Z - Pszczelarstwo H.ZOE.PSZC9.SI.HZOHX
13/14Z - Pszczelarstwo H.ZOE.PSZC9.SM.HZOHX
13/14L - Ekologia H.ZOE.EKOLO.SI.HRBRX
13/14L - Ekologia zwierząt H.ZOE.EKOLO.SI.HZOEX
13/14L - Ekologia zwierząt H.ZOE.EKOLO.SI.HZOKX
13/14L - Ekologia zwierząt H.ZOE.EKOLO.SI.HZOPX
13/14L - Ekologia zwierząt H.ZOE.EKOZW.SI.HZOHX
13/14L - Entomologia H.ZOE.ENTO9.SM.HZOBX
13/14L - Pszczelarstwo H.ZOE.PSZC9.SM.HZOHX
13/14L - Pszczelarstwo H.ZZS.P9.SMN.HZOXY
14/15Z - Ekologia ewolucyjna H.ZOE.EKOEW.SM.HZOBX
14/15Z - Entomologia H.ZOE.ENTO9.SM.HZOBX
14/15Z - Paleobiologia H.ZOE.PALEO.SM.HZOBX
14/15Z - Pszczelarstwo H.ZOE.PSZC9.SI.HZOHX
14/15Z - Pszczelarstwo H.ZOE.PSZC9.SM.HZOHX
14/15Z - Zoologia-bezkręgowce H.ZOE.ZOBEZ.SL.HZOBX
14/15L - Ekologia zwierząt H.ZOE.EKOLO.SI.HZOKX
14/15L - Ekologia zwierząt H.ZOE.EKOLO.SI.HZOPX
14/15L - Entomologia H.ZOE.ENTO9.SM.HZOBX
14/15L - Pszczelarstwo H.ZOE.PSZC9.SM.HZOHX
14/15L - Pszczelarstwo H.ZZS.P9.SMN.HZOXY
15/16Z - Ekologia ewolucyjna H.ZOE.EKOEW.SM.HZOBX
15/16Z - Entomologia H.ZOE.ENTO9.SM.HZOBX
15/16Z - Paleobiologia H.ZOE.PALEO.SM.HZOBX
15/16Z - Pszczelarstwo H.ZOE.PSZC9.SI.HZOHX
15/16Z - Pszczelarstwo H.ZOE.PSZC9.SM.HZOHX
15/16Z - Pszczelarstwo H.ZZS.P9.SMN.HZOXY
15/16Z - Zoologia-bezkręgowce H.ZOE.ZOBEZ.SL.HZOBX
15/16L - Ekologia zwierząt H.ZOE.EKOLO.SI.HZOKX
15/16L - Ekologia zwierząt H.ZOE.EKOLO.SI.HZOPX
15/16L - Entomologia H.ZOE.ENTO9.SM.HZOBX
15/16L - Pszczelarstwo H.ZOE.PSZC9.SM.HZOHX
15/16L - Pszczelarstwo H.ZZS.P9.SMN.HZOXY
16/17Z - Ekologia ewolucyjna H.ZOE.EKOEW.SM.HZOBX
16/17Z - Entomologia H.ZOE.ENTO9.SM.HZOBX
16/17Z - Paleobiologia H.ZOE.PALEO.SM.HZOBX
16/17Z - Pszczelarstwo H.ZOE.PSZC9.SI.HZOHX
16/17Z - Pszczelarstwo H.ZOE.PSZC9.SM.HZOHX
16/17Z - Pszczelarstwo H.ZZS.P9.SMN.HZOXY
16/17Z - Zoologia stosowana H.ZOE.ZOOST.SI.HZOHX
16/17Z - Zoologia-bezkręgowce H.ZOE.ZOBEZ.SL.HZOBX
16/17L - Ekologia zwierząt H.2s.EKO.NI.HRBXY
16/17L - Ekologia zwierząt H.2s.EKO.SI.HRBXY
16/17L - Ekologia zwierząt H.ZOE.EKOLO.SI.HZOKX
16/17L - Ekologia zwierząt H.ZOE.EKOLO.SI.HZOPX
16/17L - Entomologia H.ZOE.ENTO9.SM.HZOBX
16/17L - Pszczelarstwo H.ZOE.PSZC9.SM.HZOHX
16/17L - Pszczelarstwo H.ZZS.P9.SMN.HZOXY
17/18Z - Ekologia H.ZOE.EKOLO.SL.HZOBX
17/18Z - Ekologia ewolucyjna H.ZOE.EKOEW.SM.HZOBX
17/18Z - Entomologia H.ZOE.ENTO9.SM.HZOBX
17/18Z - Entomologia H.ZZS.ENT9.SM.HBIOY
17/18Z - Paleobiologia H.ZOE.PALEO.SM.HZOBX
17/18Z - Pszczelarstwo H.ZOE.PSZC9.SI.HZOHX
17/18Z - Pszczelarstwo H.ZOE.PSZC9.SM.HZOHX
17/18Z - Pszczelarstwo H.ZZS.PSZC9.SI.HZOHY
17/18Z - Pszczelarstwo H.ZZS.PSZC9.SM.HZOUY
17/18L - Ekologia zwierząt H.2s.EKO.SI.HZOHY
17/18L - Ekologia zwierząt H.2s.EKO.SI.HZOKY
17/18L - Ekologia zwierząt H.2s.EKO.SI.HZOPY
17/18L - Ekologia zwierząt H.2s.EKO.SI.HZOTY
17/18L - Entomologia H.ZOE.ENTO9.SM.HZOBX
17/18L - Praktyka dyplomowa H.1s.PRA.SM.HZOIY
17/18L - Pszczelarstwo H.4s.PSZ9.NI.HRBXY
17/18L - Pszczelarstwo H.4s.PSZ9.SI.HRBXY
17/18L - Pszczelarstwo H.ZOE.PSZC9.SM.HZOHX
17/18L - Pszczelarstwo H.ZZS.P9.SMN.HZOXY
18/19Z - Ekologia H.3s.EKO.SL.HBIOY
18/19Z - Entomologia H.ZZS.ENT9.SM.HBIOY
18/19Z - Paleobiologia H.3s.PAL.SM.HBIOY
18/19Z - Pszczelarstwo H.ZOE.PSZC9.SI.HZOHX
18/19Z - Pszczelarstwo H.ZZS.P9.SMN.HZOXY
18/19Z - Pszczelarstwo H.ZZS.PSZC9.SI.HZOHY
18/19Z - Pszczelarstwo H.ZZS.PSZC9.SM.HZOUY
18/19L - Ekologia zwierząt H.2s.EKO.SI.HRBGY
18/19L - Ekologia zwierząt H.2s.EKO.SI.HZOHY
18/19L - Ekologia zwierząt H.2s.EKO.SI.HZOKY
18/19L - Ekologia zwierząt H.2s.EKO.SI.HZOPY
18/19L - Ekologia zwierząt H.2s.EKO.SI.HZOTY
18/19L - Pszczelarstwo H.ZZS.P9.SMN.HZOXY
18/19L - Pszczelarstwo H.ZZS.PSZC9.SM.HZOBY
18/19L - Zoologia-kręgowce H.2s.ZOK.SL.HBIOY
19/20Z - Ekologia H.3s.EKO.SL.HBIOY
19/20Z - Entomologia H.ZZS.ENT9.SM.HBIOY
19/20Z - Paleobiologia H.3s.PAL.SM.HBIOY
19/20Z - Pszczelarstwo H.ZDZ.P9.NM.HZONZ
19/20Z - Pszczelarstwo H.ZDZ.PSZ9.NM.HZOBZ
19/20Z - Pszczelarstwo H.ZDZ.PSZC9.SI.HZOHZ
19/20Z - Pszczelarstwo H.ZOE.PSZC9.SI.HZOHX
19/20Z - Pszczelarstwo H.ZZS.PS9.SMN.HZOBY
19/20Z - Pszczelarstwo H.ZZS.PSZC9.SM.HZOUY
19/20L - Ekologia zwierząt H.2s.EKO.NI.HZONZ
19/20L - Ekologia zwierząt H.2s.EKO.SI.HZOHZ
19/20L - Praktyka dyplomowa H.1s.PRA.SM.HZOUZ
19/20L - Pszczelarstwo H.ZDZ.PSZC9.SM.HZOBZ
19/20L - Pszczelarstwo H.ZZS.PSZC9.SM.HZOBY
19/20L - Pszczelarstwo H.ZZS.PSZC9.SM.HZOUY
20/21Z - Ekologia H.3s.EKO.SL.HBIOZ
20/21Z - Paleobiologia H.3s.PAL.SM.HBIOZ
20/21Z - Pszczelarstwo H.ZDZ.PSZC9.SM.HZOBZ
20/21Z - Pszczelarstwo H.ZDZ.PSZC9.SM.HZOUZ
20/21Z - Pszczelarstwo H.ZZS.PSZC9.SI.HZOHY
20/21L - Ekologia zwierząt H.2s.EKO.NI.HZONZ
20/21L - Ekologia zwierząt H.2s.EKO.SI.HZOHZ
20/21L - Pszczelarstwo H.ZDZ.PSZC9.SM.HZOBZ
21/22Z - Ekologia H.3s.EKO.SL.HBIOZ
21/22Z - Pszczelarstwo H.ZZS.PSZC9.SI.HZOHY
21/22L - Ekologia zwierząt H.2s.EKO.NI.HZONZ
21/22L - Ekologia zwierząt H.2s.EKO.SI.HZOHZ
21/22L - Pszczelarstwo H.ZDZ.PSZC9.SM.HZOBZ

Prowadzone przedmioty

Imiona
Irena Maria
Nazwisko
Grześ
Stopnie i tytuły
dr hab. prof. URK
plan zajęć
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)