Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Toksykologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.3s.TOKSY.SI.HZOPX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Toksykologia
Jednostka: Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

W ramach prowadzonego przedmiotu studenci zapoznają się z ogólnymi informacjami dotyczącymi toksykologii współczesnej i aktualnymi problemami skażenia środowiska naturalnego. Omówione zostaną rodzaje ksenobiotyków, drogi wnikania oraz przemiany metaboliczne którym podlegają w organizmie. Studenci zapoznają się z metodami analitycznymi stosowanymi w toksykologii. Omówione zostaną skutki oddziaływania substancji endokrynnie aktywnych (PCB, dioksyny, ftalany, metale ciężkie, pestycydy) m.in. na układ rozrodczy zwierząt hodowlanych (ryby, ptaki, ssaki). Omówione zostaną zespoły niedoczynności i nadczynności gruczołów wydzielania wewnętrznego (tarczyca, przysadka, gonady). Ponadto zostanie omówiona bioakumulacja substancji toksycznych w łańcuchu troficznym oraz metody ich oznaczania.

Literatura:

Brandys J., " Toksykologia wybrane zagadnienia", Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 1999.

Seńczuk W., "Toksykologia", Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002

Rejmer P., "Podstawy ekotoksykologii", Wydawnictwo Ekoinżynieraia, Lublin 1997.

Kime D.E., "Endocrine Disruption in Fish", Kluwer Academic Publishers , Boston 1998.

Krzymowski T. (2007). Fizjologiczna regulacja procesów rozrodczych samicy. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Makles Z., „Niebezpieczne dioksyny”, Arkady, Warszawa 2001

Efekty uczenia się:

Wiedza

opisuje zjawiska fizyczne, procesy i zjawiska biologiczne oraz biochemiczne zachodzące w środowisku zanieczyszczonym

charakteryzuje funkcjonowanie komórek, tkanek, narządów i układów organizmu zwierząt gospodarskich, opisuje wybrane procesy fizjologiczne organizmu zwierzęcego narażonego na działanie ksenobiotyków

posiada wiedzę o najważniejszych truciznach i ich wpływie na organizmy zwierząt

Umiejętności

analizuje zjawiska fizyczne oraz procesy i zjawiska biologiczne

rozpoznaje objawy zatruć u zwierząt i potrafi pobierać próbki do badań toksykologicznych

Kompetencje społeczne

wykazuje aktywną postawę w zakresie samokształcenia oraz upowszechniania i wdrażania do praktyki posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych

ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego

Metody i kryteria oceniania:

Po zakończeniu kursu Student uzyskuje ocenę na podstawie:

Ćwiczenia, oceny formujące:

• ocena aktywności studenta

• ocena pisemnych zaliczeń cząstkowych

Ocena końcowa: średnia ocen formujących uzyskanych na zajęciach

Wykłady

• Zaliczenie (test)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Socha
Prowadzący grup: Ewa Drąg-Kozak, Irena Grześ, Anna Kozubek, Magdalena Socha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.