Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.3s.EKO.SL.HBIOY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekologia
Jednostka: Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie zależności między organizmami a środowiskiem na różnych poziomach organizacji biologicznej.

Pełny opis:

Podstawowe czynniki klimatu woda, promieniowanie i nasłonecznienie, znaczenie wiatru

Ekosystem jeziora

Temperatura i metabolizm

Cykle biogeochemiczne: węgiel, siarka, woda, kadm

Konkurencja

Drapeżnictwo

Pasożytnictwo

Mutualizm

Produkcja pierwotna i wtórna

Sieci troficzne

Biomy Ziemi

Zagrożenia różnorodności biologicznej

Ochrona przyrody

Literatura:

Weiner J. Zycie i ewolucja biosfery, 2000

Mackenizie A, Ball A.S., Virdee S.R. Krótkie wykłady, Ekologia. PWN. 2000

Grześ I.M. Ant species richness and evenness increase along metal pollution gradient in the Bolesław zinc smelter. Pedobiologia (2009) 56, 65-73.

Efekty uczenia się:

H.3S.EKO.SL.HBIOY_U01, H.3S.EKO.SL.HBIOY_U02, H.3S.EKO.SL.HBIOY_U03, H.3S.EKO.SL.HBIOY_U04, H.3S.EKO.SL.HBIOY_K01, H.3S.EKO.SL.HBIOY_K02, H.3S.EKO.SL.HBIOY_U02, H.3S.EKO.SL.HBIOY_U04

Metody i kryteria oceniania:

Zalicznie pisemne.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)