Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Paleobiologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.3s.PAL.SM.HBIOY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Paleobiologia
Jednostka: Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot jest prowadzony we współpracy z Instytutem Botaniki UJ I jest wzbogacony o zajęcia prowadzone na materiale kopalnym w Muzeum Paleobotanicznym UJ. Przedmiot dotyczy rozwoju i organizmów żywych od pojawienia się życia na Ziemi do współczesności w ujęciu chronologicznym uwzgledniając podstawową wiedzę z zakresu zmian geologicznych i klimatycznych. Zostaną omówione podstawowe procesy i zjawiska kształtujące rozwój życia na Ziemi tj. radiacje adaptacyjne, ewolucja wielokomórkowości, inwazja oceanów i lądów, wielkie wymierania. Przedstawione zostaną również najważniejsze teorie biogenezy.

Pełny opis:

1. Powstanie życia, biogeneza

2. Zycie w czasach prekambryjskich

3. Eksplozja kambryjska

4. Rozwój życia w morzach i oceanach

5. Inwazja lądów

6. Rozwój i wymieranie dinozaurów

7. Rozwój ssaków, filogeneza człowieka

8. Rozwój roślin w trzecio i czwartorzędzie

9. Charakterystyka kopalnych przedstawicieli bezkręgowców i kręgowców (trylobity, benetyty, amonity, owady kambryjskie, pierwsze ryby, wybrane grupy dinozaurów, pierwsze ssaki, praptak)

10. Analiza palinologiczna

11. Charakterystyka kopalnych grup roślin na podstawie materiałów kopalnych

Literatura:

Dzieje życia na Ziemi. Jerzy Dzik. Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992.

Ewolucja. Douglas J. Futuyama. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego WUW, 2005

Efekty uczenia się:

H.3S.PAL.SM.HBIOY_W01, H.3S.PAL.SM.HBIOY_W02, H.3S.PAL.SM.HBIOY_W03

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne

Praktyki zawodowe:

zaliczenie pisemne

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)