Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
prof. dr hab. inż.

Teresa Dąbkowska

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

aktywny pracownik nieetatowy

Terminy konsultacji dla studentów

Poniedziałek 12.00-13.00
Środa 12.00-13.00
Ponadto:
Zainteresowani - po indywidualnym, wcześniejszym uzgodnieniu terminu

Zainteresowania

Allelopatia
Biologia i ekologia chwastów, dynamika zachwaszczenia
Bioróżnorodność
Przeobrażenia antropogeniczne i ich skutki dla biocenoz i ekosystemów
Sukcesja ekologiczna na terenach wyłączonych z użytkowania rolniczego
Rośliny inwazyjne
Odporność chwastów na herbicydy

Koordynowane przedmioty

07/08L - Ekologia R.9L2.A125.SL.RXXXX
07/08L - Ekologia R.x.EKO4A.NI.ROSXX
07/08L - Herbologia R.9s4.HER.SI.RROXX
08/09L - Ekologia R.4s.EKO.NI.ROSXX
08/09L - Ekologia rolnicza R.X.EKR3A.NM.RROAS
08/09L - Fitosocjologia R.9Z7.A286.SI.RROAB
08/09L - Herbologia R.9s4.HER.SI.ROSXX
09/10Z - Bioindykacja R.2s.BIN.NM.ROSXX
09/10Z - Bioindykacja R.2s.BIN.SM.ROSXX
09/10Z - Fitosocjologia R.9Z7.A286.SI.RROAB
09/10L - Ekologia R.4s.EKO.NI.ROSXX
09/10L - Fitosocjologia R.9s6.FIT.SI.ROSXX
09/10L - Herbologia R.9s4.HER.SI.ROSXX
10/11Z - Bioindykacja R.2s.BIN.NM.ROSXX
10/11Z - Bioindykacja R.2s.BIN.SM.ROSXX
10/11Z - Herbologia R.9L7.A119.NI.ROSXX
10/11L - Ekologia R.4s.EKO.NI.ROSXX
10/11L - Fitosocjologia R.9s6.FIT.SI.ROSXX
10/11L - Herbologia R.9L7.A119.NI.ROSXX
11/12Z - Bioindykacja R.2s.BIN.NM.ROSXX
11/12Z - Bioindykacja R.2s.BIN.SM.ROSXX
11/12Z - Fitosocjologia R.FKF.6B.SI.RROAB
11/12L - Ekologia R.2s.EKO.SI.ROSXX
11/12L - Ekologia R.4s.EKO.NI.ROSXX
11/12L - Herbologia R.9s4.HER.SI.ROSXX
12/13Z - Bioindykacja R.2s.BIN.NM.ROSXX
12/13Z - Bioindykacja R.2s.BIN.SM.ROSXX
12/13Z - Fitosocjologia R.5s.FKF.SI.RROAB
12/13L - Ekologia R.2s.EKO.SI.ROSXX
12/13L - Ekologia R.4s.EKO.NI.ROSXX
12/13L - Fitosocjologia R.9s6.FIT.SI.ROSXX
12/13L - Herbologia R.9s4.HER.SI.ROSXX
13/14Z - Bioindykacja R.2s.BIN.NM.ROSXX
13/14Z - Fitosocjologia R.5s.FKF.SI.RROAB
13/14Z - Podstawy ekologii B.F3.PEK.SI.BBTSX
13/14L - Bioindykacja R.3s.BIN.SM.ROSXX
13/14L - Ekologia R.2s.EKO.SI.ROSXX
13/14L - Ekologia R.4s.EKO.NI.ROSXX
13/14L - Herbologia R.9s4.HER.SI.ROSXX
13/14L - Herbologia R.9s4.HER.SI.RROXX
14/15Z - Bioindykacja R.2s.BIN.NM.ROSXX
14/15Z - Fitosocjologia R.5s.FKF.SI.RROAB
14/15Z - Fitosocjologia R.9s5.FIT.SI.ROSXX
14/15Z - Podstawy ekologii B.F3.PEK.SI.BBTSX
14/15L - Bioindykacja R.3s.BIN.SM.ROSXX
14/15L - Ekologia R.2s.EKO.SI.ROSXX
14/15L - Ekologia R.4s.EKO.NI.ROSXX
14/15L - Herbologia R.9s4.HER.SI.ROSXX
15/16Z - Bioindykacja R.2s.BIN.NM.ROSXX
15/16Z - Fitosocjologia R.5s.FKF.SI.RROAB
15/16Z - Fitosocjologia R.9s5.FIT.SI.ROSXX
15/16Z - Podstawy ekologii B.F3.PEK.SI.BBTSX
15/16L - Bioindykacja R.3s.BIN.SM.ROSXX
15/16L - Ekologia R.2s.EKO.SI.ROSXX
15/16L - Herbologia R.9s4.HER.SI.ROSXX
15/16L - Herbologia R.9s4.HER.SI.RROXX
16/17Z - Bioindykacja R.2s.BIN.NM.ROSXX
16/17Z - Fitosocjologia R.9s5.FIT.SI.ROSXX
16/17Z - Podstawy ekologii B.F3.PEK.SI.BBTSX
16/17L - Bioindykacja R.3s.BIN.SM.ROSXX
16/17L - Ekologia R.2s.EKO.SI.ROSXX
16/17L - Ekologia R.4s.EKO.NI.ROSXX
17/18Z - Bioindykacja R.2s.BIN.NM.ROSXX
17/18Z - Podstawy ekologii B.F3.PEK.SI.BBTSX
17/18L - Agroekologia R.2s.AGE.SP.PNS.IGA
17/18L - Bioindykacja R.3s.BIN.SM.ROSXX
17/18L - Ekologia R.2s.EKO.SI.ROSXX
17/18L - Ekologia R.4s.EKO.NI.ROSXX
18/19Z - Bioindykacja R.2s.BIN.NM.ROSXX
18/19Z - Podstawy ekologii B.F3.PEK.SI.BBTSX
18/19L - Agroekologia R.2s.AGE.SP.PNS.IGA
18/19L - Bioindykacja R.3s.BIN.SM.ROSXX
18/19L - Ekologia R.2s.EKO.SI.ROSXX
19/20Z - Bioindykacja R.2s.BIN.NM.ROSXX
19/20L - Agroekologia R.2s.AGE.SP.PNS.IGA
19/20L - Bioindykacja R.3s.BIN.SM.ROSXX
19/20L - Ekologia R.2s.EKO.SI.ROSXZ
20/21Z - Bioindykacja R.2s.BIN.NM.ROSXZ

Prowadzone przedmioty

10/11Z - Herbologia R.9L7.A119.NI.ROSXX: Wykład (grupa 1)
10/11L - Herbologia R.9L7.A119.NI.ROSXX: Wykład (grupa 1)
Imiona
Teresa Maria
Nazwisko
Dąbkowska
Stopnie i tytuły
prof. dr hab. inż.
012 662 43-68
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, pokój 229

Przejdź do planu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)