Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium i praktyka dyplomowa, praca magisterska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.3s.SMII.SM.RROXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium i praktyka dyplomowa, praca magisterska
Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Grupy: Rolnictwo, sp. produkcja roślinna, 3 sem. II stopień, stacj. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 10.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDÓW : ROLNICTWO / ECTS: 2 semestr: 2

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SM

status: kierunkowy/fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Seminarium jest forma zajęć przygotowująca do wystapień publicznych oraz prezentacji własnych opracowań, jak równiez

opracowania zagadnień aktualnych dla rolnictwa i przygotowywanej pracy magisterskiej.

Pełny opis:

1. Praca mgr, pracownia mgr, tematy zajęć

2. Pogoda – przykłady opracowania (cz. 1)

3. Pogoda opracowania studentów

4. przegląd 10 pozycji literatury pod kątem pracy mgr, w tym min. 3 obcojęzyczne

/ prezentacje, dyskusja/ - 4 osob

5. 5 osób przegląd jw

6. 5 osób przegląd jw

7. Udział w zebraniu naukowym PTA/PTŁ (w zależności od terminu)

8. Prezentacja wstępu i celu badań pracy mgr (5 osób)

9. Prezentacja wstępu i celu badań (5 osób)

10. Prezentacja wstępu i celu badań (5 osób)

11. Prezentacja omówienia wyników z dyskusją - 1 cecha (4-5 osób)

12. j.w.

13. j.w.

14. Udział w zebraniu naukowym PTA/PTŁ (w zależności od terminu)

15. Zaliczenie seminarium

Na każdych zajęciach można zaprezentować własny temat 5 minut + dyskusja

przynajmniej 1 samodzielna prezentacja na 5,0 oprócz realizacji tematyki seminarium

Literatura:

Aktualna literatura nuakowa

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student zna zawansowane metody opracowania i prezentacji danych eksperymentalnych

Umiejetności:

- potrafi samodzielnie lub w zespole opracować zagadnienie zwiażana z okreśłonym tematem

- potrafi wystęować publicznie prezentując własne opracowania

Kompetencje społeczne:

- pracuje w zespole lub samodzielnie doskonaląc umiejętności w zakresie samokształcenia i przygotowywania pracy magisterskiej

Metody i kryteria oceniania:

Oceny za merytoryczne pzygotowanie meteriałow, sposób prezentacji i aktywność na zajęciach, Ocena końcowa jest średnią z ocen

uzyskiwanych w trakcie zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Kulig
Prowadzący grup: Renata Bączek-Kwinta, Kazimierz Klima, Agnieszka Klimek-Kopyra, Zofia Kmiecik-Kiszka, Marek Kołodziejczyk, Bogdan Kulig, Anna Lorenc-Kozik, Andrzej Oleksy, Łukasz Paluch, Jacek Puchała, Katarzyna Pużyńska, Adam Radkowski, Wojciech Szewczyk, Tomasz Warzecha, Robert Witkowicz, Tomasz Wójtowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Kulig
Prowadzący grup: Elżbieta Boligłowa, Maciej Chowaniak, Teresa Dąbkowska, Piotr Kacorzyk, Kazimierz Klima, Marek Kołodziejczyk, Bogdan Kulig, Anna Lorenc-Kozik, Marcin Niemiec, Andrzej Oleksy, Katarzyna Pużyńska, Magdalena Simlat, Wojciech Szewczyk, Robert Witkowicz, Andrzej Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Kulig
Prowadzący grup: Piotr Kacorzyk, Bogdan Kulig, Wojciech Szewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.