Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9L2.A125.SL.RXXXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekologia
Jednostka: Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z zależnościami występującymi pomiędzy czynnikami nieożywionymi i biocenozą oraz zrozumienie wpływu człowiekana zjawiska zachodzące w ekosystemie.Zakres kształcenia obejmie podstawowe zagadnienia z zakresu ekologii organizmu, ekologii populacji oraz ekologii biocenoz. Słuchacz powinien uzyskać umiejętność zrozumienia zasad funkcjonowania świata ożywionego oraz zależności sterujących zjawiskami na różnych poziomach organizacji przyrody ożywionej (w tym znaczenie wpływu czynników antropogenicznych)oraz umiejętność ich oceny.

Pełny opis:

Tematyka wykładów (10 godz):

1. Cele i współczesny zakres badań ekologii

2. Czynniki abiotyczne i ich wpływ na organizmy

3. czynniki ożywione i ich wpływ na organizmy

4. Tolerancja ekologiczna organizmów i jej wykorzystanie w bioindykacji

5. Populacja i zjawiska wpływające na zmiany jej liczebności

6. Oddziaływania między populacjami jako czynnik regulujący liczebność

7. Przyczyny oraz skutki ekologiczne i gospodarcze inwazji populacyjnych

8. Biocenoza i struktury zapewniające jej funkcjonowanie

9. Przejawy i skutki oddziaływań antropogenicznych w biocenozie

10. Obieg materii i przepływ energii w ekosystemie

Tematyka ćwiczeń terenowych (5 godz.):

1. Porównanie biocenozy leśnej i agrocenoz w warunkach siedliskowych okolic Krakowa (siedlisko grondowe - Wyżyna Miechowska)

2. Chwasty upraw zbóż jako gatunki wskaźnikowe

2. Przyczyny i przebieg sukcesji wtórnej na gruntach wyłączonych z użytkowania rolniczego

Literatura:

1.Wiąckowski S. Ekologia ogólna. Wyd. Branta, 1998.

2.Banaszak J., Wiśniewski H. Podstawy ekologii. Wyd. A. Marszałek, Toruń 2003.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.