Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody zwalczania chwastów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F4.MC.NI.RROAX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody zwalczania chwastów
Jednostka: Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: ROLNICTWO/ECTS: 3/SEMESTR:4

Profil:ogólnoakemicki/Forma i poziom: NI

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi chwastów i metod ich ograniczenia lub zwalczania w łanie rośliny uprawnej.

Pełny opis:

Wykłady:

1-2.Podstawowe informacje o chwastach; podziały, grupy biologiczne.

3-4. Chemiczne metody do zwalczania chwastów; herbicydy, podział, wady i zalety.

5-6. Mechaniczne (agrotechniczne) metody do ograniczenia zachwaszczenia.

7-8. Fizyczne metody stosowane do ograniczenia zachwaszczenia.

9-10. Biologiczne metody wykorzystywane do zwalczania chwastów; omówienie przebiegu procesu wprowadzania biologicznego organizmu. Allelopatia i uprawy współrzędne.

Ćwiczenia

1-3. Wprowadzenie do indywidualnego wykonania projektu zwalczania chwastów na podstawie podanych założeń.

4-10. Indywidualne wykonanie projektu zwalczania chwastów w uprawach (5-6 roślinach o różnej technologii uprawy) z zastosowaniem metod szczególnie mechanicznych i chemicznych.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 30 / ECTS: 3

w tym:

wykłady: 10 godz.

ćwiczenia i seminaria: 10 godz.

konsultacje: 6 godz.

udział w badaniach: 0 godz.

udział w egzaminach i zaliczeniu: 4 godz.

praca własna: 45

Literatura:

Obowiązkowa:

Parandowski A. 2017. Atlas chwastów.

Wożnica Z. 2008. Herbologia.

IOR-PIB. Poznań. Zalecenia Ochrony Roślin.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student posiada ogólną wiedzę z zakresu botaniki, ekologii i ochrony roślin

- ma ogólną wiedzę o funkcjonowaniu organizmów żywych (roślin) w różnych warunkach środowiska przyrodniczego.

Umiejętności:

- opisuje i definiuje podstawowe pojęcia związane ze środowiskiem,

- rozpoznaje niektóre zagrożenia dla środowiska naturalnego i umie wskazać przeciwdziałania,

- rozpoznaje gatunki roślin (chwastów) w zależności od czynników siedliskowych

Kompetencje społeczne:

- docenia różne aspekty działalności, w tym wpływ na środowisko

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie,

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Egzamin ustny z całości wiedzy przedstawionej na wykładach.

Ćwiczenia:

Ocena pisemnej pracy przestawiającej sposoby zwalczania chwastów w różnych uprawach.--

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ocena końcowa = 0,5 x ocena z egzaminu + 0,5 x ocena z podsumowująca (ćwiczenia)

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Puła
Prowadzący grup: Joanna Puła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Puła
Prowadzący grup: Joanna Puła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Dąbkowska, Joanna Puła
Prowadzący grup: Teresa Dąbkowska, Joanna Puła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.