Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody badań eksperymentalnych 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.3s.MBEK.NM.TTDXZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody badań eksperymentalnych 1
Jednostka: Wydział Technologii Żywności
Grupy: Dietetyka, 3 sem, NM
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zasady planowania eksperymentów naukowych. Podstawy teoretyczne oraz realizacja praktyczna.Metody badań chemicznych w ocenie sposobu żywieniaMetody badań w ocenie stanu odżywienia wybranych grup ludnościAnaliza bioaktywnych składników żywnościSposoby opracowania i interpretacji wyników badańWeryfikowanie przydatności metod analitycznych

Literatura:

PODSTAWOWA

1. Baryłko-Pikielna N., Matuszewska I.: Sensoryczne badania żywności. Podstawy-Metody-Badania. Wyd. Naukowe PTTŻ 2009.

2. Bączkowicz M., Fortuna T., Juszczak L., Sobolewska-Zielińska J.: Podstawy analizy i oceny jakości żywności. Wyd. UR w Krakowie, 2018

3. Polskie Normy ISO z zakresu metod badań żywności

UZUPEŁNIAJĄCA

1. Gawęcki J., Wagner W.: Podstawy metodologii badań doświadczalnych w nauce o żywieniu i żywności, PWN Warszawa 1984.

2. Jankiewicz M., Kędzior Z. (red): Metody pomiarów i kontroli jakości w przemyśle spożywczym i technologii. Wyd. AR Poznań, 2011

3. M. Jarosz (red) 2012. Normy żywienia dla populacji polskiej nowelizacja. Wyd IŻŻ Warszawa

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

MB1_W1 innowacje w kierunkach badań naukowych w zakresie żywienia człowieka i dietetyki.

MB1_W2 podstawy i możliwości wykorzystania technik stosowanych w diagnostyce laboratoryjnej.

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

MB1_U1 poprawnie zaplanować i przeprowadzić eksperyment naukowy

wyjaśnić wpływ sposobu żywienia na zdrowie człowieka. Wykazuje działania korygujące.

MB1_U2 wyjaśnić wpływ sposobu żywienia na zdrowie człowieka. Wykazuje działania korygujące.

MB1_U3 stosować podstawowe i zaawansowane metody statystyczne do interpretacji wyników

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

MB1_K1 kreatywnie rozwiązywać problemy związane z prowadzonymi badaniami naukowymi.

MB1_K2 ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wystawiona na podstawie zaprezentowanych promotorowi: sformułowanego celu pracy, planowanego spisu treści pracy, zebranej literatury dotyczącej tematu pracy oraz kalendarza badań. Ocena końcowa uwzględnia samodzielność studenta.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Borczak
Prowadzący grup: Iwona Cieślik, Jacek Domagała, Iwona Drożdż, Agnieszka Filipiak-Florkiewicz, Adam Florkiewicz, Magdalena Franczyk-Żarów, Maja Grabacka, Joanna Kapusta-Duch, Aneta Koronowicz, Anna Korus, Renata Kostogrys, Barbara Mickowska, Ewa Piątkowska, Agnieszka Pluta-Kubica, Anna Sadowska-Rociek, Elżbieta Sikora, Jacek Słupski, Joanna Sobolewska-Zielińska, Kinga Topolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Borczak
Prowadzący grup: Katarzyna Drzewowska, Agnieszka Filipiak-Florkiewicz, Adam Florkiewicz, Magdalena Franczyk-Żarów, Piotr Gębczyński, Joanna Kapusta-Duch, Aneta Kopeć, Aneta Koronowicz, Anna Korus, Magdalena Mika, Ewa Piątkowska, Jacek Rożnowski, Elżbieta Sikora, Radosława Skoczeń-Słupska, Jacek Słupski, Kinga Topolska, Gabriela Zięć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Borczak
Prowadzący grup: Katarzyna Drzewowska, Kinga Dziadek, Adam Florkiewicz, Joanna Kapusta-Duch, Aneta Kopeć, Renata Kostogrys, Joanna Kruk, Marcin Łukasiewicz, Katarzyna Petka-Poniatowska, Ewa Piątkowska, Sławomir Pietrzyk, Jacek Rożnowski, Radosława Skoczeń-Słupska, Jacek Słupski, Joanna Sobolewska-Zielińska, Magdalena Surma, Agnieszka Zawiślak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Borczak
Prowadzący grup: Katarzyna Drzewowska, Kinga Dziadek, Agnieszka Filipiak-Florkiewicz, Adam Florkiewicz, Magdalena Franczyk-Żarów, Aneta Kopeć, Anna Korus, Magdalena Krystyjan, Teresa Leszczyńska, Marcin Łukasiewicz, Paulina Pająk, Katarzyna Petka-Poniatowska, Ewa Piątkowska, Agnieszka Pluta-Kubica, Jacek Rożnowski, Anna Sadowska-Rociek, Jacek Słupski, Joanna Sobolewska-Zielińska, Magdalena Surma, Rafał Ziobro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)