Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr hab.

Wioletta Knapik

prof. URK
Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

profesor uczelni w jednostce Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Kierownik Obserwatorium Rozwoju i Dziedzictwa Kulturowego Regionów w jednostce Katedra Statystyki i Polityki Społecznej
Koordynator dyscypliny: nauki o zarządzaniu i jakości w jednostce Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Terminy konsultacji dla studentów

II poł. sem.
wtorki 12.00-13.00

Zainteresowania

więzi społeczne, rolnictwo społeczne, organizacja wiejskich społeczności lokalnych,
zarządzanie oddolnym rozwojem wiejskich społeczności lokalnych, zarządzanie sytuacją konfliktową na obszarach wiejskich

Koordynowane przedmioty

07/08Z - Podstawy socjologii R.9POS0.470.SI.RROXX
07/08Z - Podstawy socjologii R.9Z1A.047.SI.RXXXX
07/08L - Socjologia R.SOC.40.NL.RZAXX
07/08L - Socjologia biznesu R.F4.SBZ.SL.RZEKX
08/09Z - Socjologia mediów R.9Z3.A171.SL.RXXXX
08/09L - Socjologia reklamy R.9L6.A311.SL.RZAXX
09/10Z - Socjologia R.3s.SOC.SL.RZAXX
09/10L - Socjologia mediów R.F4.SMD.SL.RZEKX
09/10L - Socjologia mediów R.F4.SOM.NL.RZAXX
10/11Z - Socjologia R.3s.SOC.NL.RZAXX
10/11Z - Socjologia R.3s.SOC.SL.RZAXX
10/11L - Socjologia mediów R.F4.SMD.SL.RZEKX
10/11L - Socjologia mediów R.F4.SOM.NL.RZAXX
11/12Z - Socjologia R.3s.SOC.NL.RZAXX
11/12Z - Socjologia R.3s.SOC.SL.RZAXX
11/12L - Socjologia mediów R.F4.SMD.SL.RZEKX
11/12L - Socjologia mediów R.F4.SOM.NL.RZAXX
12/13Z - Socjologia R.3s.SOC.NL.RZAXX
12/13Z - Socjologia R.3s.SOC.SL.RZAXX
12/13L - Socjologia mediów R.F4.SMD.SL.RZEKX
13/14Z - Socjologia R.3s.SOC.NL.RZAXX
13/14Z - Socjologia R.3s.SOC.SL.RZAXX
13/14L - Socjologia mediów R.F4.SMD.SL.RZEKX
13/14L - Socjologia mediów R.F4.SOM.NL.RZAXX
14/15Z - Socjologia R.3s.SOC.NL.RZAXX
14/15Z - Socjologia R.3s.SOC.SL.RZAXX
14/15L - Socjologia mediów R.F4.SMD.SL.RZEKX
14/15L - Socjologia mediów R.F4.SOM.NL.RZAXX
15/16Z - Socjologia R.3s.SOC.NL.RZAXX
15/16Z - Socjologia R.3s.SOC.SL.RZAXX
15/16Z - Socjologia pracy H.RWD.SO9.SI.HZOHX.R
15/16L - Komunikacja społeczna K.KOMSP.01L.SM.KAKXX
15/16L - Socjologia mediów R.F4.SMD.SL.RZEKX
15/16L - Socjologia mediów R.F4.SOM.NL.RZAXX
15/16L - Socjologia pracy H.RWD.SO9.SI.HZOHX.R
16/17Z - Socjologia R.3s.SOC.NL.RZAXX
16/17Z - Socjologia R.3s.SOC.SL.RZAXX
16/17Z - Socjologia pracy H.RWD.SO9.SI.HZOHX.R
16/17Z - Socjologia wsi H.3s.SOC.SMN.HZOXY.R
16/17L - Komunikacja społeczna K.KOMSP.01L.SM.KAKXX
16/17L - Socjologia mediów R.F4.SMD.SL.RZEKX
16/17L - Socjologia mediów R.F4.SOM.NL.RZAXX
16/17L - Socjologia pracy H.RWD.SO9.SI.HZOHX.R
16/17L - Socjologia wsi H.ZPS.SOWSI.SM.HZOIX
16/17L - Socjologia wsi H.ZPS.SOWSI.SM.HZOUX
16/17L - Socjologia wsi H.ZPS.SOWSI.SM.HZOZX
17/18Z - Socjologia R.3s.SOC.SL.RZAXX
17/18Z - Socjologia pracy H.RWD.SO9.SI.HZOHX.R
17/18Z - Socjologia pracy H.ZPS.S9.SI.HZOHY.R
17/18L - Komunikacja społeczna K.KOMSP.01L.SM.KAKXX
17/18L - Seminarium R.2s.SEM.SM.REKXY
17/18L - Socjologia mediów R.F4.SMD.SL.RZEKX
17/18L - Socjologia mediów R.F4.SOM.NL.RZAXX
17/18L - Socjologia pracy H.RWD.SO9.SI.HZOHX.R
17/18L - Socjologia wsi H.3s.SOC.SM.HRBRY.R
17/18L - Socjologia wsi H.3s.SOC.SMN.HRBRY.R
17/18L - Socjologia wsi H.ZPS.SOWSI.SM.HZOIX
17/18L - Socjologia wsi H.ZPS.SOWSI.SM.HZOUX
17/18L - Socjologia wsi H.ZPS.SOWSI.SM.HZOZX
18/19Z - Socjologia R.3s.SOC.NL.RZAXX
18/19Z - Socjologia R.3s.SOC.SL.RZAXX
18/19Z - Socjologia pracy H.RWD.SO9.SI.HZOHX.R
18/19Z - Socjologia pracy H.ZPS.S9.SI.HZOHY.R
18/19Z - Socjologia wsi H.3s.SOC.SMN.HZOXY.R
18/19L - Komunikacja społeczna K.KOMSP.01L.SM.KAKXX
18/19L - Socjologia mediów R.F4.SMD.SL.RZEKX
18/19L - Socjologia mediów R.F4.SOM.NL.RZAXX
18/19L - Socjologia pracy H.RWD.SO9.SI.HZOHX.R
18/19L - Socjologia wsi H.3s.SOC.SM.HZOIY.R
18/19L - Socjologia wsi H.3s.SOC.SM.HZOUY.R
18/19L - Socjologia wsi H.3s.SOC.SM.HZOZY.R
19/20Z - Socjologia R.3s.SOC.NL.RZAXX
19/20Z - Socjologia R.3s.SOC.SL.RZAXX
19/20Z - Socjologia pracy H.SPZ.S9.SI.HZOHZ.R
19/20L - Komunikacja społeczna K.KOMSP.01L.SM.KAKXX
19/20L - Socjologia mediów R.F4.SMD.SL.RZEKX
19/20L - Socjologia mediów R.F4.SOM.NL.RZAXX
19/20L - Socjologia pracy H.ZPS.S9.SI.HZOHY.R
19/20L - Socjologia wsi H.3s.SOC.SM.HRBWY.R
19/20L - Socjologia wsi H.3s.SOC.SM.HZOUY.R
19/20L - Socjologia wsi H.3s.SOC.SM.HZOZY.R
20/21Z - Socjologia R.3s.SOC.NL.RZAXZ
20/21Z - Socjologia R.3s.SOC.SL.RZAXZ
20/21Z - Socjologia wsi H.3s.SOC.NM.HZONZ.R
20/21L - Socjologia mediów R.F4.SMD.SL.RZEKX
20/21L - Socjologia mediów R.F4.SOM.NL.REKXZ
20/21L - Socjologia pracy H.ZPS.S9.SI.HZOHY.R
20/21L - Socjologia wsi H.3s.SOC.SM.HZOUZ.R
21/22Z - Socjologia R.3s.SOC.NL.RZAXZ
21/22Z - Socjologia R.3s.SOC.SL.RZAXZ
21/22L - Socjologia mediów R.F4.SMD.SL.RZEKX
21/22L - Socjologia mediów R.F4.SOM.NL.REKXZ
21/22L - Socjologia pracy H.SPZ.S9.SI.HZOHZ.R
21/22L - Socjologia pracy H.SPZ.SP9.SI.HETOZ.R
21/22L - Socjologia wsi H.3s.SOC.NM.HZONZ.R
21/22L - Socjologia wsi H.3s.SOC.SM.HZOUZ.R
22/23Z - Socjologia R.3s.SOC.NL.RZAXZ
22/23Z - Socjologia R.3s.SOC.SL.RZAXZ
22/23L - Socjologia mediów R.F4.SMD.SL.REKXZ
22/23L - Socjologia mediów R.F4.SMD.SL.RZAXZ

Prowadzone przedmioty

Imiona
Wioletta
Nazwisko
Knapik
Stopnie i tytuły
dr hab. prof. URK
PBN ID
PBN-ID: 957169
012 662 44 19
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, pokój 127

plan zajęć
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)