Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
dr hab.

Wioletta Knapik

prof. UR
Imiona
Wioletta
Nazwisko
Knapik
Stopnie i tytuły
dr hab. prof. UR
PBN ID
PBN-ID: 957169
012 662 44 19
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, pokój 127

plan zajęć
Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

profesor uczelni w jednostce Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Koordynator dyscypliny: nauki o zarządzaniu i jakości w jednostce Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Terminy konsultacji dla studentów

poniedziałki, 12.00-13.00

konsultacje online za pośrednictwem MS Teams, zespół "Konsultacje"

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac2d1b47c3d9449768562dbe9ebf97d11%40thread.tacv2/conversations?groupId=74637253-27e9-4527-bafd-e975826d4aa8&tenantId=128fe9d3-f95e-4a5f-8391-f1c6365e7278

Zainteresowania

więzi społeczne, rolnictwo społeczne, organizacja wiejskich społeczności lokalnych,
zarządzanie oddolnym rozwojem wiejskich społeczności lokalnych, zarządzanie sytuacją konfliktową na obszarach wiejskich

Koordynowane przedmioty

17/18Z - Socjologia R.3s.SOC.SL.RZAXX
17/18Z - Socjologia pracy H.RWD.SO9.SI.HZOHX.R
17/18Z - Socjologia pracy H.ZPS.S9.SI.HZOHY.R
17/18L - Komunikacja społeczna K.KOMSP.01L.SM.KAKXX
17/18L - Seminarium R.2s.SEM.SM.REKXY
17/18L - Socjologia mediów R.F4.SMD.SL.RZEKX
17/18L - Socjologia mediów R.F4.SOM.NL.RZAXX
17/18L - Socjologia pracy H.RWD.SO9.SI.HZOHX.R
17/18L - Socjologia wsi H.ZPS.SOWSI.SM.HZOIX
17/18L - Socjologia wsi H.3s.SOC.SM.HRBRY.R
17/18L - Socjologia wsi H.ZPS.SOWSI.SM.HZOUX
17/18L - Socjologia wsi H.3s.SOC.SMN.HRBRY.R
17/18L - Socjologia wsi H.ZPS.SOWSI.SM.HZOZX
18/19Z - Socjologia R.3s.SOC.NL.RZAXX
18/19Z - Socjologia R.3s.SOC.SL.RZAXX
18/19Z - Socjologia pracy H.RWD.SO9.SI.HZOHX.R
18/19Z - Socjologia pracy H.ZPS.S9.SI.HZOHY.R
18/19Z - Socjologia wsi H.3s.SOC.SMN.HZOXY.R
18/19L - Komunikacja społeczna K.KOMSP.01L.SM.KAKXX
18/19L - Socjologia mediów R.F4.SMD.SL.RZEKX
18/19L - Socjologia mediów R.F4.SOM.NL.RZAXX
18/19L - Socjologia pracy H.RWD.SO9.SI.HZOHX.R
18/19L - Socjologia wsi H.3s.SOC.SM.HZOUY.R
18/19L - Socjologia wsi H.3s.SOC.SM.HZOZY.R
18/19L - Socjologia wsi H.3s.SOC.SM.HZOIY.R
19/20Z - Socjologia R.3s.SOC.NL.RZAXX
19/20Z - Socjologia R.3s.SOC.SL.RZAXX
19/20Z - Socjologia pracy H.SPZ.S9.SI.HZOHZ.R
19/20L - Komunikacja społeczna K.KOMSP.01L.SM.KAKXX
19/20L - Socjologia mediów R.F4.SMD.SL.RZEKX
19/20L - Socjologia mediów R.F4.SOM.NL.RZAXX
19/20L - Socjologia pracy H.ZPS.S9.SI.HZOHY.R
19/20L - Socjologia wsi H.3s.SOC.SM.HZOUY.R
19/20L - Socjologia wsi H.3s.SOC.SM.HZOZY.R
19/20L - Socjologia wsi H.3s.SOC.SM.HRBWY.R
20/21Z - Socjologia R.3s.SOC.SL.RZAXZ
20/21Z - Socjologia R.3s.SOC.NL.RZAXZ
20/21Z - Socjologia wsi H.3s.SOC.NM.HZONZ.R
20/21L - Socjologia mediów R.F4.SMD.SL.RZEKX
20/21L - Socjologia mediów R.F4.SOM.NL.REKXZ
20/21L - Socjologia pracy H.ZPS.S9.SI.HZOHY.R
20/21L - Socjologia wsi H.3s.SOC.SM.HZOUZ.R
21/22Z - Socjologia R.3s.SOC.NL.RZAXZ
21/22Z - Socjologia R.3s.SOC.SL.RZAXZ
21/22L - Socjologia pracy H.SPZ.SP9.SI.HETOZ.R
21/22L - Socjologia pracy H.SPZ.S9.SI.HZOHZ.R
21/22L - Socjologia wsi H.3s.SOC.NM.HZONZ.R
21/22L - Socjologia wsi H.3s.SOC.SM.HZOUZ.R

Prowadzone przedmioty