Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe i praca licencjacka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.5s.SDiPL.SL.RZAXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe i praca licencjacka
Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Grupy: Zarządzanie, 5 sem, stacj. licencjat obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem seminarium jest motywowanie do systematycznego przygotowywania pracy licencjackiej oraz celów i planu pracy. Przy czym prowadzący pomagają we właściwym przygotowaniu teoretycznym do praktycznej realizacji planu i celów pracy. Odbywa się to w ramach dyskusji po zreferowaniu przez studenta jego zamierzeń badawczych.

Pełny opis:

I. Prowadzący seminarium:

• przygotowanie w terminie wyznaczonym przez Pana Dziekana ostatecznej listy tytułów prac dyplomowych do zatwierdzenia przez RPKEiZ oraz Radę Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego,

• zasady dyskutowania, opracowania referatu, wygłaszania referatu,

• definiowanie celu, zakresu pracy dyplomowej,

• struktura pracy licencjackiej (proporcje pomiędzy częścią teoretyczną a empiryczną, części składowe pracy dyplomowej),

• formalne i merytoryczne wymogi pracy dyplomowej (nazewnictwo rozdziałów i podrozdziałów, marginesy, wielkość czcionki itp., oraz układ rozdziałów numeryczny, alfabetyczny, mieszany),

• graficzna strona pracy (tabele, wykresy, itp.),

• omówienie zasad zbierania materiału źródłowego i rodzajów materiału empirycznego (pierwotny, własny itp.),

• referaty wygłoszone przez pracowników prowadzących seminarium jako przykłady zawierające m.in. poprawnie sformułowane tytuły prac, cel, zakres i plan pracy

II. Prezentacje przygotowane przez studentów w celu sprawdzenia stopnia opanowania zasad przygotowania i wygłoszenia referatu oraz dyskusji:

- celu i zakresu pracy

- planu pracy

- rodzaju zbieranego materiału źródłowego i do czego zostanie on wykorzystany w pracy,

- opis danych tabelarycznych.

Zaliczenie zajęć:

a) na podstawie zaawansowania w przygotowaniu tekstu pracy licencjackiej,

b) oceny z referatów (prezentacji) oraz umiejętności dyskutowania.

Metoda dydaktyczna (techniki nauczania): dyskusja, dyskusja wielokrotna, referat, koreferat, prezentacja, zadania indywidualne i grupowe.

Literatura:

Urban S. Ładoński W. 1994. Jak napisać dobrą pracę magisterską. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław.

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów z dnia 2 listopada 2006 r. (Dz. U. Nr 224, poz. 1634 z póż.zm.), Regulamin Studiów § 23, Zarządzenie Rektora UR Nr 2 / 2010 z dnia 22 stycznia 2010 r.

Zalecenia Wydziałowej Komisji Dydaktycznej: Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie podane na stronie Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego http://wre.ur.krakow.pl/dziekanat-procedura-dyplomowania.html

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Bogusz, Sławomir Lisek, Łukasz Satoła, Tomasz Wojewodzic
Prowadzący grup: Małgorzata Bogusz, Elżbieta Boligłowa, Piotr Cymanow, Marta Czekaj, Mariusz Dacko, Barbara Kiełbasa, Wioletta Knapik, Magdalena Kowalska, Leszek Kuczek, Sławomir Lisek, Wiesław Musiał, Arkadiusz Niedziółka, Czesław Nowak, Agnieszka Piotrowska-Puchała, Jacek Puchała, Łukasz Satoła, Tomasz Wojewodzic, Monika Zioło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Bogusz, Sławomir Lisek, Łukasz Satoła, Tomasz Wojewodzic
Prowadzący grup: Małgorzata Bogusz, Jerzy Cieślik, Mariusz Dacko, Monika Jaworska, Arkadiusz Niedziółka, Łukasz Paluch, Agnieszka Piotrowska-Puchała, Jacek Puchała, Łukasz Satoła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.