Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe i praca magisterska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.3s.SDiPM.SM.REKZEX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe i praca magisterska
Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Seminarium ma na celu poszerzanie i doskonalenie umiejętności planowania i prowadzenia badań naukowych, poszukiwania i wykorzystywana literatury fachowej oraz prezentowania efektów własnych poszukiwań i rozważań. Forma prowadzenia zajęć wymaga od studenta dużej samodzielności, systematyczności oraz odwagi do prezentowania i poddawania weryfikacji swojich pomysłów rozwiazania problemu badawczego sformułowanego w trakcie poprzednich semestrów.

Pełny opis:

1-2. Formalne i merytoryczne wymogi pracy magisterskiej

3-4. Szczegółowe zasady konstrukcji celu, zakresu badań oraz formułowania i weryfikacji hipotez badawczych.

5-6. Prawidłowa struktura pracy oraz struktura poszczególnych rozdziałów. Podstawowe zasady konstrukcji tekstu.

7-8. Szczegółowe zasady konstrukcji i wykorzystania w pracy dyplomowej narzędzi graficznych: tabel, wykresów, schematów, map, fotografii itd.

9-10. Metody sporządzania spisów rzeczy, bibliografii i powoływania się na literaturę

11-12. Przykładowe prezentacje założeń metodycznych do badań przez osoby prowadzące seminarium

13-28. Prezentacja wybranych elementów teoretycznych stanowiących podbudowę dla prowadzonych badań oraz założeń metodycznych powstających prac magisterskich przez studentów. Konstruktywna dyskusja nad przyjętymi założeniami metodycznymi oraz planowanym układem (strukturą) pracy.

29-30. Zaliczenie seminarium.

Literatura:

Belohlavkova V., 2004: 33 rady jak przeprowadzić udaną prezentację. Wydawnictwo HELION, Gliwice.

Gambarelli G., Łucki Z., 2001: Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską. UNIVERSITAS, Kraków.

Kotarbiński T., 2003: Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk. Wyd. De Agostini Polska „Altaya”, Warszawa.

Majchrzak J., Mendel T., 1999: Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.

Pioterek P., Zieleniecka B., 2004: Technika pisania prac dyplomowych. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.

Urban S., Ładoński W., 2003: Jak napisać dobrą pracę magisterską. Wydanie piąte, uzupełnione, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.

Węglińska M., 2009: Jak pisać pracę magisterską? Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.

Wójcik K., 1995: Piszę pracę magisterską. Poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Zendrowski R., 2004: Praca magisterska. Jak pisać i obronić. Wskazówki metodyczne. Wydawnictwo CeDeWu Warszawa.

Efekty uczenia się:

Student po zakończeniu semestru:

A/ wiedza:

- zna zasady konstrukcji struktury pracy magisterskiej, tekstu naukowego, elementów graficznych pracy i bibliografii,

- definiuje pojęcia wykorzystane w temacie, celu i zakresie pracy.

B/ umiejętności:

- prawidłowo formułuje cel i zakres pracy,

- prawidłowo zestawia literaturę wykorzystywaną w pracy,

- prawidłowo konstruuje tok myślowy wykorzystując wiedzę teoretyczną oraz publikacje naukowe innych osób,

- prawidłowo konstruuje tabele wykresy i iine elementy graficzne pracy,

C/ kompetencje społeczne:

- posiada odwagę zadawania pytań, prezentowania swoich poglądów i ich obrony,

- szanuje inne osoby biorące udział w dyskusji,

- jest otwarty na konstruktywną krytykę i gotowy rozważyć propozycje innych osób.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie liczby uzyskanych punktów, student musi uzyskać punkty w każdym z trzech poniższych zakresów:

- przygotowanie i prezentacja w trakcie seminarium celu, planu pracy oraz wybranych zagadnień teoretycznych lub metodycznych podjętych badań (0-20 punktów),

- przedstawienie wydruku minimum jednego rozdziału pracy dyplomowej zaakceptowanego przez opiekuna pracy wraz z zestawieniem bibliograficznym (0-7 punktów),

- aktywność w trakcie zajęć.

Uzyskanie w sumie 15 punktów - ocena dostateczna, pozostałe oceny zgodnie ze skalą ustaloną na początku semestru.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Knapik, Wiesław Musiał, Tomasz Wojewodzic, Monika Zioło
Prowadzący grup: Małgorzata Bogusz, Jadwiga Bożek, Jerzy Cieślik, Marta Czekaj, Monika Jaworska, Wioletta Knapik, Magdalena Kowalska, Andrzej Krasnodębski, Leszek Kuczek, Karol Kukuła, Wiesław Musiał, Arkadiusz Niedziółka, Jakub Piecuch, Justyna Pijanowska, Małgorzata Pink, Aleksandra Płonka, Jacek Puchała, Łukasz Satoła, Monika Szafrańska, Katarzyna Utnik-Banaś, Tomasz Wojewodzic, Monika Zioło, Dagmara Zuzek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Bogusz, Wiesław Musiał, Tomasz Wojewodzic, Monika Zioło
Prowadzący grup: Małgorzata Bogusz, Jadwiga Bożek, Jerzy Cieślik, Piotr Cymanow, Marta Czekaj, Mariusz Dacko, Monika Jaworska, Barbara Kiełbasa, Wioletta Knapik, Katarzyna Kokoszka, Magdalena Kowalska, Wiesław Musiał, Arkadiusz Niedziółka, Czesław Nowak, Łukasz Paluch, Justyna Pijanowska, Małgorzata Pink, Aleksandra Płonka, Łukasz Satoła, Wojciech Sroka, Monika Szafrańska, Janina Szewczyk, Tomasz Wojewodzic, Monika Zioło, Dagmara Zuzek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Jaworska, Wiesław Musiał, Janina Szewczyk, Dagmara Zuzek
Prowadzący grup: Monika Jaworska, Wiesław Musiał, Janina Szewczyk, Dagmara Zuzek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.