Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia wsi i rolnictwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9L6.A269.SI.RROAE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia wsi i rolnictwa
Jednostka: Zakład Socjologii i Rozwoju Wsi
Grupy: Rolnictwo, 6 sem, stacj. inż. fakultety
Rolnictwo, 6 sem, stacj. inż. fakultety, s. agroekonomia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z regułami, jakie rządzą procesem rozwoju społeczno-gospodarczego,

z miejscem wsi i rolnictwa w tym procesie oraz przekształceniami, jakim wieś i rolnictwo podlegają, a także ze specyfiką środowiska społecznego wsi oraz obecnymi problemami wsi

i rolnictwa w Polsce.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Wprowadzenie do problematyki przedmiotu: Socjologia wsi i rolnictwa.

2. Proces rozwoju, zmiany.

3.Sprzężenie zwrotne, terytorialna nierównomierność rozwoju.

4.Zagrożenia związane z rozwojem.

5.Tradycyjne gospodarstwo chłopskie.

6.Mentalność mieszkańców wsi tradycyjnej.

7.Tradycyjna wiejska społeczność lokalna.

8.Wieś małopolska w drugiej połowie XIX w.

9.Wieś polska w okresie II Rzeczypospolitej.

10.Struktura społeczna wsi w okresie transformacji ustrojowej.

11.Kapitał ludzki i społeczny na wsi.

12.Kapitał kulturowy wsi.

13.Rozwój zrównoważony i endogenny.

14.Rolnictwo ekologiczne.

15.Szanse rozwoju środowisk wiejskich w Europie.

Ćwiczenia:

1.Współczesna kwestia chłopska.

2.Społeczny obraz polskiej wsi.

3.Globalizacja kulturowa.

4.Rynek pracy i bezrobocie na wsi.

5.Problem biedy na wsi.

6.Migracje zarobkowe.

7.Zawód rolnika i jego profesjonalizacja.

8.Dywersyfikacja źródeł dochodów ludności wiejskiej.

9.Współczesna kobieta wiejska.

10.Rodzina chłopska.

11.Stereotypy społeczne na wsi.

12.Rolnictwo ekologiczne.

13.Socjologiczne aspekty bioetyki.

14.Wiedza ekspercka w rozwoju społecznym wsi.

15.Przyszłość polskiej wsi.

Literatura:

Giddens A., Socjologia, PWN, Warszawa 2004.

Goodman N.,Wstęp do socjologii, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2001.

Gorlach K., Socjologia obszarów wiejskich, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.

Moskal M., Moskal M., Podstawy socjologii wsi i rolnictwa, Wydawnictwo Akademii Rolniczej

w Krakowie, Kraków 2007.

Rosner A., Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, IRWiR PAN, Warszawa 2007.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.