Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe i praca licencjacka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.6s.SD.SL.RZAXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe i praca licencjacka
Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Grupy: Zarządzanie, 6 sem, stacj. licencjat obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 7.00 LUB 10.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cel zajęć w semestrze VI:

a) opanowanie techniki pisania tekstu pracy. budowy tabel, wykresów, schematów

b) nabycie umiejętności interpretacji wyników badań i wnioskowania

c) przygotowanie uczestników zajęć do egzaminu dyplomowego

Pełny opis:

Problematyka zajęć (po 2 godz.):

1. wykorzystanie literatury przedmiotu w trakcie pisania pracy dyplomowej (przepisy, cytaty, informacje o plagiacie);

2. najczęściej występujące usterki w pracy dyplomowej (stylistyczne, redakcyjne);

3. zasady konstrukcji wniosków, podsumowania;

4. zasady przygotowania streszczenia pracy;

5. organizacja egzaminu dyplomowego i warunki przystąpienia do egzaminu (APD, terminy) - postanowienia Regulaminu Studiów o egzaminie dyplomowym i pracy dyplomowej oraz uzyskaniu absolutorium;

6. referaty wygłoszone przez pracowników prowadzących seminarium jako przykład prezentacji wyników badań i wniosków;

7. przeprowadzenie ankiety "w jakim zakresie spełniły się moje oczekiwania odnośnie problematyki seminarium, a w jakim stopniu nie";

8. prezentacje przez studentów: celu ogólnego, celów szczegółowych, układu pracy, wybranych rozdziałów pracy, metodyki badań, interpretacji wyników badań, wniosków, streszczenia (do wyboru przez studenta);

9. prezentacje przez studentów: celu ogólnego, celów szczegółowych, układu pracy, wybranych rozdziałów pracy, metodyki badań, interpretacji wyników badań, wniosków, streszczenia (do wyboru przez studenta);

10. prezentacje przez studentów: celu ogólnego, celów szczegółowych, układu pracy, wybranych rozdziałów pracy, metodyki badań, interpretacji wyników badań, wniosków, streszczenia (do wyboru przez studenta);

11. prezentacje przez studentów: celu ogólnego, celów szczegółowych, układu pracy, wybranych rozdziałów pracy, metodyki badań, interpretacji wyników badań, wniosków, streszczenia (do wyboru przez studenta);

12. prezentacje przez studentów: celu ogólnego, celów szczegółowych, układu pracy, wybranych rozdziałów pracy, metodyki badań, interpretacji wyników badań, wniosków, streszczenia (do wyboru przez studenta);

13. prezentacje przez studentów: celu ogólnego, celów szczegółowych, układu pracy, wybranych rozdziałów pracy, metodyki badań, interpretacji wyników badań, wniosków, streszczenia (do wyboru przez studenta);

14. prezentacje przez studentów: celu ogólnego, celów szczegółowych, układu pracy, wybranych rozdziałów pracy, metodyki badań, interpretacji wyników badań, wniosków, streszczenia (do wyboru przez studenta);

15. prezentacje przez studentów: celu ogólnego, celów szczegółowych, układu pracy, wybranych rozdziałów pracy, metodyki badań, interpretacji wyników badań, wniosków, streszczenia (do wyboru przez studenta).

Literatura:

Godziszewski J., 1987 Problematyka metodologiczna seminarium magisterskiego. Jak pisać pracę magisterską. KUL Lublin.

Majchrzak J., Jadwiga Majchrzak, Tadeusz Mendel. 2010. Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych. Wrocław

Praca zbiorowa pod red. L. Jabłoowskiej, P. Wachowiaka, S. Wincha, 2008. Prezentacja profesjonalna. Wyd. Difin Warszawa.

Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych (www.ur.krakow.pl)

Informacje dla studenta oraz nauczyciela - opiekuna i recenzenta pracy dyplomowej z wykorzystaniem modułu APD; http://www.ar.krakow.pl/

Efekty uczenia się:

Student posiada umiejętność komentowania i prezentacji wyników badań, dokonywania podsumowań i formułowania wniosków, przygotowania streszczenia pracy i zamieszczenia pracy w APD.

Metody i kryteria oceniania:

Pisemne przygotowanie prezentacji pracy na egzamin dyplomowy oraz ocena jakości prezentacji i aktywności w czasie seminarium.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Kukuła, Wiesław Musiał, Wojciech Sroka, Janina Szewczyk
Prowadzący grup: Małgorzata Bogusz, Elżbieta Boligłowa, Piotr Cymanow, Marta Czekaj, Mariusz Dacko, Józef Kania, Barbara Kiełbasa, Wioletta Knapik, Magdalena Kowalska, Leszek Kuczek, Karol Kukuła, Sławomir Lisek, Wiesław Musiał, Arkadiusz Niedziółka, Czesław Nowak, Agnieszka Piotrowska-Puchała, Jacek Puchała, Wojciech Sroka, Monika Szafrańska, Janina Szewczyk, Monika Zioło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kowalska
Prowadzący grup: Małgorzata Bogusz, Jerzy Cieślik, Mariusz Dacko, Monika Jaworska, Magdalena Kowalska, Arkadiusz Niedziółka, Łukasz Paluch, Agnieszka Piotrowska-Puchała, Jacek Puchała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Czekaj, Łukasz Paluch, Agnieszka Piotrowska-Puchała, Aleksandra Płonka
Prowadzący grup: Marta Czekaj, Łukasz Paluch, Agnieszka Piotrowska-Puchała, Aleksandra Płonka, Katarzyna Utnik-Banaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Czekaj, Jarosław Mikołajczyk, Katarzyna Utnik-Banaś
Prowadzący grup: Marta Czekaj, Jarosław Mikołajczyk, Katarzyna Utnik-Banaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)