Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr hab.

Jarosław Chyb

prof. URK
Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

profesor uczelni w jednostce Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Terminy konsultacji dla studentów

Wtorek od 9:30 do 11:30

Zainteresowania

Fizjologia rozrodu ryb
Toksykologia rozrodu ryb

Koordynowane przedmioty

07/08Z - Hydrobiologia H.IRB.HYBIO.SI.HRBRX
07/08L - Hydrozoologia H.IRB.HYZOO.SI.HRBRX
07/08L - Pokarm naturalny ryb H.IRB.PNRY9.SI.HRBRX
08/09Z - Hydrobiologia H.IRB.HYBIO.SI.HRBRX
08/09L - Eutrofizacja wód H.IRB.EUWO9.SI.HRBRX
08/09L - Hydrozoologia H.IRB.HYZOO.SI.HRBRX
08/09L - Pokarm naturalny ryb H.IRB.PNRY9.SI.HRBRX
09/10Z - Hydrobiologia H.IRB.HYBIO.SI.HRBRX
09/10L - Eutrofizacja wód H.IRB.EUWO9.SI.HRBRX
09/10L - Hydrozoologia H.IRB.HYZOO.SI.HRBRX
09/10L - Pokarm naturalny ryb H.IRB.PNRY9.SI.HRBRX
10/11Z - Hydrobiologia H.IRB.HYBIO.SI.HRBRX
10/11Z - Ochrona gatunkowa H.IRB.OCHRG.SM.HRBRX
10/11L - Eutrofizacja wód H.IRB.EUWO9.SI.HRBRX
10/11L - Hydrozoologia H.IRB.HYZOO.SI.HRBRX
10/11L - Ochrona gatunkowa H.IRB.OCHG9.SL.HZOBX
10/11L - Pokarm naturalny ryb H.IRB.PNRY9.SI.HRBRX
11/12Z - Hydrobiologia H.IRB.HYBIO.SI.HRBRX
11/12Z - Ochrona gatunkowa H.IRB.OCHRG.SM.HRBRX
11/12L - Eutrofizacja wód H.IRB.EUWO9.SI.HRBRX
11/12L - Hydrobiologia H.IRB.HYDRO.SM.HZOBX
11/12L - Hydrozoologia H.IRB.HYZOO.SI.HRBRX
11/12L - Ochrona gatunkowa H.IRB.OCHG9.SL.HZOBX
11/12L - Pokarm naturalny ryb H.IRB.PNRY9.SI.HRBRX
12/13Z - Hydrobiologia H.IRB.HYBIO.SI.HRBRX
12/13Z - Ochrona gatunkowa H.IRB.OCHRG.SM.HRBRX
12/13L - Eutrofizacja wód H.IRB.EUWO9.SI.HRBRX
12/13L - Hydrobiologia H.IRB.HYDRO.SM.HZOBX
12/13L - Hydrozoologia H.IRB.HYZOO.SI.HRBRX
12/13L - Ochrona gatunkowa H.IRB.OCHG9.SL.HZOBX
12/13L - Pokarm naturalny ryb H.IRB.PNRY9.SI.HRBRX
13/14Z - Aquatic Invertebrates H.IRBa.AQU9.SM.HRBAY
13/14Z - Hydrobiologia H.IRB.HYBIO.SI.HRBRX
13/14Z - Ochrona gatunkowa H.IRB.OCHRG.SM.HRBRX
13/14L - Aquatic Invertebrates H.IRBa.AQU9.SM.HRBAY
13/14L - Eutrofizacja wód H.IRB.EUWO9.SI.HRBRX
13/14L - Hydrobiologia H.IRB.HYDRO.SM.HZOBX
13/14L - Hydrozoologia H.IRB.HYZOO.SI.HRBRX
13/14L - Ochrona gatunkowa H.IRB.OCHG9.SL.HZOBX
13/14L - Pokarm naturalny ryb H.IRB.PNRY9.SI.HRBRX
14/15Z - Hydrobiologia H.IRB.HYBIO.SI.HRBRX
14/15L - Eutrofizacja wód H.IRB.EUWO9.SI.HRBRX
14/15L - Hydrobiologia H.IRB.HYDRO.SM.HZOBX
14/15L - Hydrozoologia H.IRB.HYZOO.SI.HRBRX
14/15L - Ochrona gatunkowa H.IRB.OCHG9.SL.HZOBX
14/15L - Pokarm naturalny ryb H.IRB.PNRY9.SI.HRBRX
15/16Z - Hydrobiologia H.IRB.HYBIO.SI.HRBRX
15/16Z - Ochrona gatunkowa H.IRB.OCHRG.SM.HRBRX
15/16L - Eutrofizacja wód H.IRB.EUWO9.SI.HRBRX
15/16L - Hydrobiologia H.IRB.HYDRO.SM.HZOBX
15/16L - Hydrozoologia H.IRB.HYZOO.SI.HRBRX
15/16L - Pokarm naturalny ryb H.IRB.PNRY9.SI.HRBRX
16/17Z - Hydrobiologia H.IRB.HYBIO.SI.HRBRX
16/17L - Eutrofizacja wód H.IRB.EUWO9.SI.HRBRX
16/17L - Hydrobiologia H.IRB.HYDRO.SM.HZOBX
16/17L - Hydrozoologia H.IRB.HYZOO.SI.HRBRX
16/17L - Pokarm naturalny ryb H.IRB.PNRY9.SI.HRBRX
17/18Z - Hydroekologia H.3s.HYD.NI.HRBXY
17/18Z - Hydroekologia H.3s.HYD.SI.HRBXY
17/18Z - Szkodniki w rybactwie H.2s.SZK9.SMN.HRBRY
17/18L - Bezkręgowce wodne H.4s.BWO.NI.HRBXY
17/18L - Bezkręgowce wodne H.4s.BWO.SI.HRBXY
17/18L - Eutrofizacja wód H.IRB.EUWO9.SI.HRBRX
17/18L - Hydrobiologia H.2s.HYD.SM.HBIOY
17/18L - Pokarm naturalny H.4s.POK9.NI.HRBXY
18/19L - Ekologia wód H.IRB.EKO9.NI.HZONY
18/19L - Eutrofizacja wód H.6s.EUT9.NI.HRBXY
18/19L - Eutrofizacja wód H.6s.EUT9.SI.HRBXY
18/19L - Hydrobiologia H.2s.HYD.SM.HBIOY
19/20Z - Ekologia wód H.ZBZ.EKOW9.NI.HZONZ
19/20Z - Etologia ryb H.ZBZ.ETOR9.SI.HZOHZ
19/20Z - Eutrofizacja wód H.ZBZ.EUTW9.SI.HZOHZ
19/20Z - Pokarm naturalny ryb H.ZBZ.PNR9.SI.HZOHZ
19/20L - Aquatic Invertebrates H.ZBZa.AQU9.SI.HZOXZ
19/20L - Carp culture H.ZBZa.CAC9.SI.HZOXZ
19/20L - Ekologia wód H.IRB.EKO9.NI.HZONY
19/20L - Etologia ryb H.ZBZ.ETOR9.SI.HZOHZ
19/20L - Fish reproduction H.1s.ZBZa.F.SM.HZOXZ
19/20L - Hydrobiologia H.2s.HYD.SM.HBIOZ
20/21Z - Ekologia wód H.IRB.EKO9.NI.HZONY
20/21Z - Eutrofizacja wód H.IRB.EUT9.SI.HZOHY
20/21Z - Hydroekologia H.5s.HYD.SI.HRBGY
20/21Z - Hydrozoologia H.5s.HYZ.SI.HRBGY
20/21Z - Pokarm naturalny ryb H.IRB.POK9.SI.HZOHY
20/21L - Choroby ryb H.6s.CHO.SI.HRBGY
20/21L - Ekologia wód H.ZBZ.EKOW9.NI.HZONZ
20/21L - Etologia ryb H.ZBZ.ETOR9.SI.HZOHZ
20/21L - Hydrobiologia H.2s.HYD.SM.HBIOZ
21/22Z - Eutrofizacja wód H.ZBZ.EUTW9.SI.HZOHZ
21/22Z - Hydroekologia H.5s.HYD.SI.HRBGZ
21/22Z - Pokarm naturalny ryb H.ZBZ.PNR9.SI.HZOHZ
21/22L - Etologia ryb H.ZBZ.ETOR9.SI.HZOHZ
21/22L - Hydrobiologia H.2s.HYD.SM.HBIOZ
21/22L - Hydrozoologia H.6s.HYZ.SI.HRBGZ
22/23Z - Choroby ryb H.7s.CHO.SI.HRBGZ
22/23L - Etologia ryb H.ZBZ.ETOR9.SI.HZOHZ
24/25Z - Hydrobiologia H.5s.HYD.SL.HBIOZ

Prowadzone przedmioty

Imiona
Jarosław
Nazwisko
Chyb
Stopnie i tytuły
dr hab. prof. URK
PBN ID
1540437
Przejdź do planu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)