Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Manipulacje hormonalne w rozrodzie ryb

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.IRB.MHRR9.SI.HRBRX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Manipulacje hormonalne w rozrodzie ryb
Jednostka: Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W wielu społeczeństwach akwakultura praktykowana jest od wieków, natomiast historia przemysłowego chowu ryb sięga zaledwie stu lat. Jest to więc stosunkowo nowa dziedzina hodowli zwierzęcej w porównaniu z produkcją bydła, drobiu czy trzody chlewnej. Przejście od ekstensywnego gospodarowania do intensywnych metod przemysłowych w akwakulturze dokonało się w kilku ostatnich dekadach. Jednym z najważniejszych problemów w rozwoju akwakultury i możliwości wprowadzania programów genetycznego doskonalenia jest kontrola rozrodu ryb. W ramach przedmiotu "Manipulacje hormonalne w rozrodzie ryb" omawiane są techniki prowokowania owulacji i spermacji stosowane w akwakulturze tych gatunków, które nie owulują spontanicznie w warunkach hodowli oraz nie produkują odpowiedniej ilości i jakości spermy. Techniki te stosowane są również w przypadku koniecznej synchronizacji ostatniego etapu dojrzewania oocytów i owulacji u samic wielu gatunków ryb w warunkach chowu przemysłowego.

Pełny opis:

Tematyka wykładów

Dysfunkcje w dojrzewaniu i rozrodzie samic ryb hodowlanych

Dysfunkcje w dojrzewaniu i rozrodzie samców ryb hodowlanych

Zastosowanie preparatów zawierających gonadotropiny:

- zasady techniki hypofizacji (wady i zalety metody)

- ekstrakty przysadek mózgowych ryb w stymulowaniu dojrzewania oocytów i spermacji u samców

- użycie gonadotropiny kosmówkowej (hCG) w stymulowaniu rozrodu

Stosowanie GnRH (gonadotropin-releasing hormone) i jego agonistów w stymulowaniu owulacji i spermacji w akwakulturze

Sposoby aplikacji agonistów GnRH w akwakulturze (implanty cholesterolowe, silikonowe, polimery, biodegradowalne mikrokapsułki)

Zastosowanie metody Lin-Pe w akwakulturze

Indukowany hormonalnie rozród wybranych gatunków ryb karpiowatych i łososiowatych

Tematyka ćwiczeń

Fizjologiczne podstawy manipulacji hormonalnych

Techniki iniekcji preparatów hormonalnych

Techniki implantacji preparatów hormonalnych

Praktyczne aspekty manipulacji hormonalnych u ryb karpiowatych

Praktyczne aspekty manipulacji hormonalnych u ryb łososiowatych

Praktyczne aspekty manipulacji hormonalnych u wybranych cennych gospodarczo gatunków ryb

Stymulacja owulacji u karasia - zajęcia praktyczne

Stymulacja spermacji u karpia - zajęcia praktyczne

Literatura:

1. Rozród ryb. Bieniarz K., Epler P. Lettra. AR. 1991

3. Compendium of animal reproduction. Intervet 2006.

2. Oryginalne prace naukowe.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie biologii i fizjologii dojrzewania płciowego ryb, ma bogaty zasób wiedzy z zakresu rozrodu ryb, posiada szczegółową wiedzę w zakresie metod stymulowania rozrodu w hodowli cennych gospodarczo gatunków ryb.

Umiejętności:

Student wykorzystuje znajomość morfologii, anatomii i fizjologii ryb w stymulowaniu rozrodu cennych z gospodarczego widzenia gatunków ryb, posługuje się technikami stymulacji dojrzewania płciowego i tarła u ryb, posługuje się metodami naturalnego i kontrolowanego rozrodu.

Kompetencje społeczne:

Student zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji osobistych i społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Po zakończeniu kursu Student uzyskuje ocenę na podstawie:

Ćwiczenia, oceny formujące:

• ocena aktywności studenta

• ocena pisemnych zaliczeń cząstkowych

Ocena końcowa: średnia ocen formujących uzyskanych na zajęciach

Wykłady

• Zaliczenie na ocenę (test)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.