Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe i praca inżynierska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.IRB.SEMDY.SI.HRBRX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe i praca inżynierska
Jednostka: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 13.00 LUB 8.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zajęcia oparte na referatach opracowanych i wygłoszonych przez studentów oraz pracowników naukowych, dotyczących zagadnień, które są przedmiotem pracy dyplomowej (inżynierskiej) studentów.

Pełny opis:

W trakcie seminarium studenci prezentują kolejne rozdziały swojej pracy inżynierskiej. Prezentacje są oceniane przez prowadzącego zajęcia, opiekunów prac jak również innych studentów uczestniczących w seminarium.

Referaty oceniane są na podstawie pięciu elementów: treść merytoryczna referatu, forma wygłoszenia, wykorzystanie środków audiowizualnych, wykorzystanie źródeł oraz odpowiedzi na pytania w trakcie dyskusji po referacie.

Literatura:

Literatura dotyczy wielu zagadnień z zakresu ichtiobiologii, rybactwa oraz ochrony środowiska wodnego. Pozycje literatury cytowane przez autorów referatów są częścią ich autorskich prezentacji.

Efekty uczenia się:

Umiejętności:

Student wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu kierunku Rybactwo do przygotowania wystąpień ustnych o tematyce związanej z przedmiotem ich prac inżynierskich.

Kompetencje społeczne:

Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące rzetelnemu przygotowaniu autorskiej prezentacji naukowej. Ma świadomość potrzeby wzbogacania wiedzy fachowej celem wykorzystania jej do redagowania opracowań naukowych i do samodoskonalenia zawodowego.

Posiada zdolność pełnienia różnych ról oraz podporządkowania się zasadom pracy w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena aktywności studenta w przygotowaniu i właściwym zaprezentowaniu referatów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk
Prowadzący grup: Ewa Drąg-Kozak, Ewa Łuszczek-Trojnar, Magdalena Socha, Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk, Paweł Szczerbik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk
Prowadzący grup: Marta Basiaga, Jarosław Chyb, Ewa Drąg-Kozak, Ewa Łuszczek-Trojnar, Włodzimierz Popek, Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk, Paweł Szczerbik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.