Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizjologia ryb

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.IRB.FIZRY.SI.HRBRX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizjologia ryb
Jednostka: Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa
Grupy: Rybactwo śródlądowe i ochrona środowiska wodnego 5 sem.
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu „Fizjologia ryb” omawiane są wybrane zagadnienia z zakresu fizjologii ryb dotyczące:

funkcjonowania układu krwionośnego ryb kostnoszkieletowych

właściwości krwi i jej składników

fizjologii serca

fizjologii układu oddechowego oraz różnych typów oddychania ryb

funkcjonowania układu wydalniczego z uwzględnieniem równowagi jonowej i osmotycznej ryb słodkowodnych i morskich podczas wędrówek ana- i katadromicznych

funkcji otwartego i zamkniętego pęcherza pławnego

roli gruczołów dokrewnych i produkowanych przez nie hormonów

funkcjonowania układu nerwowego i narządów zmysłów

pobierania pokarmu i trawienia

Pełny opis:

Tematyka wykładów i liczba godzin na ich realizacjęUkład krwionośny ryb (2 godz.)

Fizjologia serca ryb (1 godz.)

Oddychanie ryb (2 godz.)

Homeostaza osmotyczna ryb słodkowodnych i morskich (1 godz.)

Funkcjonowanie układu wydalniczego u ryb słodkowodnych i morskich (1 godz.)

Budowa i funkcja pęcherza pławnego (otwartego i zamkniętego) (1 godz.)

Układ endokrynowy ryb (2 godz.)

Ośrodkowy układ nerwowy (2 godz.)

Narządy zmysłów (1 godz.)

Pobieranie pokarmu i trawienie (2 godz.)

Tematyka ćwiczeń i liczba godzin na ich realizację

Układ krwionośny ryb (2 godz.)

Pobieranie prób krwi od różnych gatunków ryb (2 godz.)

Barwienie rozmazów krwi (2 godz.)

Oznaczanie poziomu tlenu rozpuszczonego w wodzie (2 godz.)

Wpływ temperatury na proces oddychania ryb (2 godz.)

Oddychanie a wymiary ciała oraz stan fizjologiczny ryb (2 godz.)

Układ wydalniczy, oznaczanie zawartości jonów amonowych, amoniaku (4 godz.)

Pomiary ciśnienia osmotycznego płynów ustrojowych różnych gatunków ryb (2 godz.)

Układ pokarmowy: różnice anatomiczno-fizjologiczne pomiędzy rybami drapieżnymi i rybami spokojnego żeru (2 godz.)

Enzymy trawienne u ryb (2 godz.)

Metody oznaczania hormonów: ELISA, RIA (4 godz.)

Oznaczania poziomu LH karpia metodą ELISA (4 godz.)

Literatura:

1. Fizjologia ryb. N. Puczkow. PWN. 19622.

2. The physiology of fishes. Evans D. CRC Press. 1998

3. Fish physiology. Hoar W., Randall D., Donaldson E. Academic Press. Vol. I – X. 1969 - 1983

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.