Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rybactwo stawowe i ochrona wód

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.4s.RYB.NI.HZONZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rybactwo stawowe i ochrona wód
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy: Hodowla zwierząt niestacjonarne 3 sem. obowiązkowe I stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu Studenci zapoznają się z zagadnieniami wchodzącymi w zakres gospodarki stawowej. Oprócz zagadnień ściśle związanych z technologią produkcji karpia i pstrąga, takich jak: typy stawów, systemy chowu, metody podnoszenia wydajności naturalnej stawów karpiowych, żywienie ryb, sztuczny rozród, żywienie ryb, studenci zapoznają się z biologią najważniejszych gatunków należących do ryb karpiowatych i łososiowatych, podstawowymi zagadnieniami z anatomii i fizjologii ryb oraz z charakterystycznymi cechami ich środowiska naturalnego. Ponadto studenci poznają najważniejsze choroby wirusowe, bakteryjne oraz środowiskowe ryb, jak również poznają sposoby zapobiegania tym chorobom.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Historia chowu i hodowli karpia, zalety hodowlane karpia, urządzenia techniczne w gospodarstwie karpiowym, rodzaje stawów karpiowych i bilans wodny gospodarstwa karpiowego, podnoszenie wydajności naturalnej stawów, cykl produkcyjny karpia (dwu- i trzyletni) , żywienie karpi, biologia ryb łososiowatych i technologia chowu pstrąga tęczowego

Tematyka ćwiczeń:

Roślinność wodna, metody oznaczania tlenu w wodzie, organizmy zooplanktonowe stawów rybnych, organizmy zoobentosowe stawów rybnych, szkodniki w gospodarstwie stawowym, budowa zewnętrzna ryb, budowa wewnętrzna ryby niedrapieżnej i drapieżnej, oznaczanie przynależności systematycznej ryb, naturalne i sztuczne tarło ryb karpiowatych, naturalne i sztuczne tarło ryb łososiowatych, narzędzia używane w gospodarstwie stawowym.

Literatura:

Rybactwo stawowe - K. Bieniarz, P. Epler. Wyd A.R. Kraków 1989

Rybactwo śródlądowe - Praca zbiorowa pod red. J. Szczerbowskiego. IRS Olsztyn. 1993

Chów ryb w stawach. W. Koch, O. Bank, G. Jens PWRiL. 1980

Chów ryb w małych stawach. J. Guziur. Oficyna wydawnicza Hoża. 1997

Intensywna produkcja ryb. W. Steffens. PWRiL. 1986

Karp. Chów i hodowla. Poradnik hodowcy. R. Wojda.Wydawnictwo IRŚ. Olsztyn 2004.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Absolwent zna i rozumie kryteria i uwarunkowania dobrostanu hodowanych ryb oraz higieny, profilaktyki i prewencji weterynaryjnej w ich produkcji, opisuje relacje pomiędzy produkcją ryb a środowiskiem, posiada podstawową wiedzę dotyczącą chorób ryb, opisuje podstawowe gatunki i odmiany ryb hodowanych w gospodarstwach rybackich, metody ich chowu i hodowli oraz technologie produkcji.

Umiejętności:

Absolwent potrafi posługiwać się dostępnymi metodami w celu optymalizacji procesów produkcji i reprodukcji w stadach zwierząt, analizować i oceniać wymagania środowiskowe dla poszczególnych grup wiekowych i produkcyjnych hodowlanych gatunków ryb

Kompetencje społeczne:

Student jest gotów zaakceptować znaczenie społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan ryb oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego, ma świadomość potrzeby konsultacji pomiędzy nauką a praktyką.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: test jednokrotnego wyboru; udział oceny z wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

Ćwiczenia: kolokwium zaliczeniowe; procentowy udział oceny z ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 50%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk
Prowadzący grup: Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.