Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rozród ryb

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.IRB.ROZRY.SI.HRBRX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rozród ryb
Jednostka: Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Dzięki rozwojowi akwakultury liczba udomowionych gatunków ryb gwałtownie wzrasta. Jednym z warunków, koniecznych dla udomowienia ważnego z gospodarczego punktu widzenia gatunku ryby i prowadzenia zrównoważonej jego hodowli, jest możliwość kontrolowania rozrodu, pozwalająca na pozyskiwanie dojrzałych gamet (ikra, sperma) wysokiej jakości, dających możliwość wyprodukowania na rynek ryb o wielkości handlowej. W akwakulturze światowej wciąż jest duża liczba gatunków, których produkcja, niemal wyłącznie, opiera się na pozyskiwaniu osobników młodocianych lub tarlaków z natury. W tych przypadkach wiedza na temat dojrzewania płciowego i rozrodu jest niezmiernie istotna, bowiem pozwala na opracowanie metod kontrolowanego rozrodu, dających możliwość prowadzenia hodowli danego gatunku, niezależnie od połowów z natury .

Pełny opis:

Tematyka wykładów i liczba godzin na ich realizację

Formy płciowości u ryb (1 godz.)

Układ rozrodczy samicy (1 godz.)

Hormonalna kontrola oogenezy (2 godz.)

Układ rozrodczy samca (1 godz.)

Rola podwzgórza w kontroli tropowej funkcji przysadki mózgowej (2 godz.)

GnRH i dopamina jako główne czynniki kontrolujące sekrecję gonadotropin (2 godz.)

Gonadotropiny ryb (2 godz.)

Strategie rozrodcze ryb (1 godz.)

Czynniki warunkujące sezonowość rozrodu ryb (1 godz.)

Rola feromonów płciowych w rozrodzie ryb (1 godz.)

Inżynieria genomowa w rozrodzie ryb (1 godz.)

Tematyka ćwiczeń i liczba godzin na ich realizację

Metody stymulacji sztucznego tarła u ryb (2 godz.)

Techniki iniekcji preparatów hormonalnych (1 godz.)

Pobieranie przysadek mózgowych (1 godz.)

Przygotowywanie homogenatu przysadki mózgowej karpia (1 godz.)

Hypofizacja (1 godz.)

Zastosowanie iniekcji analogów GnRH i środków antydopaminergicznych w stymulacji rozrodu u ryb (1 godz.)

Zastosowanie oczyszczonych gonadotropin w stymulacji rozrodu u ryb (1 godz.)

Metody przyżyciowego pobierania oocytów (1 godz.)

Oznaczanie dojrzałości oocytów (2 godz.)

Obserwacje i ocena ruchliwości plemników (2 godz.)

Przeprowadzanie tarła metodą suchą (2 godz.)

Literatura:

1. Fish physiology. Reproduction. Hoar W., Randall D., Donaldson E Academic Press. 1983

2. Rozród ryb. Bieniarz K., Epler P. Lettra. AR. 1991

3. Oryginalne publikacje naukowe.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie biologii i fizjologii dojrzewania płciowego ryb, ma bogaty zasób wiedzy z zakresu rozrodu ryb, posiada szczegółową wiedzę w zakresie metod stymulowania rozrodu w hodowli cennych gospodarczo gatunków ryb.

Umiejętności:

Student wykorzystuje znajomość morfologii, anatomii i fizjologii ryb w stymulowaniu rozrodu cennych z gospodarczego widzenia gatunków ryb, posługuje się technikami stymulacji dojrzewania płciowego i tarła u ryb, posługuje się metodami naturalnego i kontrolowanego rozrodu ryb.

Kompetencje społeczne:

Student zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji osobistych i społecznych, ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: test jednokrotnego wyboru; udział oceny z wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

Ćwiczenia: kolokwium zaliczeniowe; procentowy udział oceny z ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 50%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk
Prowadzący grup: Magdalena Socha, Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.