Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr hab. inż.

Zbigniew Bonczar

prof. URK
Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

aktywny pracownik nieetatowy

Koordynowane przedmioty

06/07L - Ekologia H.ZOE.EKOLO.SI.HRBRX
06/07L - Ekologia zwierząt H.ZOE.EKOZW.SI.HZOHX
06/07L - Ekologia zwierząt H.ZOE.EKOZW.SI.HZORX
07/08L - Ekologia H.ZOE.EKOLO.SI.HRBRX
07/08L - Ekologia zwierząt H.ZOE.EKOZW.SI.HZOHX
07/08L - Ekologia zwierząt H.ZOE.EKOZW.SI.HZORX
08/09Z - Myślistwo H.ZOE.MYSLI.SI.HZOEX
08/09L - Ekologia H.ZOE.EKOLO.SI.HRBRX
08/09L - Ekologia H.ZOE.EKOLO.SL.HZOBX
08/09L - Ekologia zwierząt H.ZOE.EKOLO.SI.HZOEX
08/09L - Ekologia zwierząt H.ZOE.EKOLO.SI.HZOKX
08/09L - Ekologia zwierząt H.ZOE.EKOZW.SI.HZOHX
08/09L - Zoologia kręgowców H.ZOE.ZOOKR.SL.HZOBX
09/10Z - Awifauna Polski H.ZOE.9AWIA.SL.HZOBX
09/10Z - Myślistwo H.ZOE.MYSLI.SI.HZOEX
09/10L - Awifauna Polski H.ZOE.9AWIA.SL.HZOBX
09/10L - Awifauna Polski H.ZOE.AWPO9.SM.HZOHX
09/10L - Awifauna wodna H.ZOE.9AWIF.SM.HRBRX
09/10L - Ekologia H.ZOE.EKOLO.SI.HRBRX
09/10L - Ekologia H.ZOE.EKOLO.SL.HZOBX
09/10L - Ekologia zwierząt H.ZOE.EKOLO.SI.HZOEX
09/10L - Ekologia zwierząt H.ZOE.EKOLO.SI.HZOKX
09/10L - Ekologia zwierząt H.ZOE.EKOLO.SI.HZOPX
09/10L - Ekologia zwierząt H.ZOE.EKOZW.SI.HZOHX
09/10L - Zoologia kręgowców H.ZOE.ZOOKR.SL.HZOBX
10/11Z - Awifauna Polski H.ZOE.9AWIA.SL.HZOBX
10/11Z - Awifauna Polski H.ZOE.AWPO9.SI.HZOHX
10/11Z - Awifauna Polski H.ZOE.AWPO9.SM.HZOHX
10/11Z - Myślistwo H.ZOE.MYSLI.SI.HZOEX
10/11L - Awifauna Polski H.ZOE.9AWIA.SL.HZOBX
10/11L - Awifauna Polski H.ZOE.AWPO9.SM.HZOHX
10/11L - Awifauna wodna H.ZOE.9AWIF.SM.HRBRX
10/11L - Ekologia H.ZOE.EKOLO.SI.HRBRX
10/11L - Ekologia H.ZOE.EKOLO.SL.HZOBX
10/11L - Ekologia zwierząt H.ZOE.EKOLO.SI.HZOEX
10/11L - Ekologia zwierząt H.ZOE.EKOLO.SI.HZOKX
10/11L - Ekologia zwierząt H.ZOE.EKOLO.SI.HZOPX
10/11L - Ekologia zwierząt H.ZOE.EKOZW.SI.HZOHX
10/11L - Zoologia kręgowców H.ZOE.ZOOKR.SL.HZOBX
11/12Z - Awifauna Polski H.ZOE.9AWIA.SL.HZOBX
11/12Z - Awifauna Polski H.ZOE.AWPO9.SM.HZOHX
11/12Z - Myślistwo H.ZOE.MYSLI.SI.HZOEX
11/12L - Awifauna Polski H.ZOE.9AWIA.SL.HZOBX
11/12L - Awifauna Polski H.ZOE.AWPO9.SM.HZOHX
11/12L - Awifauna wodna H.ZOE.9AWIF.SM.HRBRX
11/12L - Ekologia H.ZOE.EKOLO.SI.HRBRX
11/12L - Ekologia H.ZOE.EKOLO.SL.HZOBX
11/12L - Ekologia zwierząt H.ZOE.EKOLO.SI.HZOEX
11/12L - Ekologia zwierząt H.ZOE.EKOLO.SI.HZOKX
11/12L - Ekologia zwierząt H.ZOE.EKOLO.SI.HZOPX
11/12L - Ekologia zwierząt H.ZOE.EKOZW.SI.HZOHX
11/12L - Zoologia kręgowców H.ZOE.ZOOKR.SL.HZOBX
12/13Z - Awifauna Polski H.ZOE.9AWIA.SL.HZOBX
12/13Z - Awifauna Polski H.ZOE.AWPO9.SM.HZOHX
12/13Z - Myślistwo H.ZOE.MYSLI.SI.HZOEX
12/13L - Awifauna Polski H.ZOE.9AWIA.SL.HZOBX
12/13L - Awifauna Polski H.ZOE.AWPO9.SI.HZOHX
12/13L - Awifauna Polski H.ZOE.AWPO9.SM.HZOHX
12/13L - Awifauna wodna H.ZOE.9AWIF.SM.HRBRX
12/13L - Ekologia H.ZOE.EKOLO.SI.HRBRX
12/13L - Ekologia H.ZOE.EKOLO.SL.HZOBX
12/13L - Ekologia zwierząt H.ZOE.EKOLO.SI.HZOEX
12/13L - Ekologia zwierząt H.ZOE.EKOLO.SI.HZOKX
12/13L - Ekologia zwierząt H.ZOE.EKOLO.SI.HZOPX
12/13L - Ekologia zwierząt H.ZOE.EKOZW.SI.HZOHX
12/13L - Zoologia -kręgowce H.ZOE.ZOKRE.SL.HZOBX
13/14Z - Awifauna Polski H.ZOE.9AWIA.SL.HZOBX
13/14Z - Awifauna Polski H.ZOE.AWPO9.SM.HZOHX
13/14Z - Myślistwo H.ZOE.MYSLI.SI.HZOEX
13/14L - Awifauna Polski H.ZOE.9AWIA.SL.HZOBX
13/14L - Awifauna Polski H.ZOE.AWPO9.SI.HZOHX
13/14L - Awifauna Polski H.ZOE.AWPO9.SM.HZOHX
13/14L - Awifauna wodna H.ZOE.9AWIF.SM.HRBRX
13/14L - Zoologia -kręgowce H.ZOE.ZOKRE.SL.HZOBX
14/15Z - Ekologia H.ZOE.EKOLO.SL.HZOBX
14/15Z - Myślistwo H.ZOE.MYSLI.SI.HZOEX
14/15L - Awifauna wodna H.ZOE.9AWIF.SM.HRBRX
14/15L - Ekologia zwierząt H.2s.EKO.SI.HZOTY
14/15L - Ekologia zwierząt H.ZOE.EKOZW.SI.HZOHX
14/15L - Ekologia zwierząt H.ZZS.EKOZW.SI.HRBRX
14/15L - Zoologia -kręgowce H.ZOE.ZOKRE.SL.HZOBX
15/16Z - Ekologia H.ZOE.EKOLO.SL.HZOBX
15/16Z - Myślistwo H.ZOE.MYSLI.SI.HZOEX
15/16L - Awifauna wodna H.ZOE.9AWIF.SM.HRBRX
15/16L - Ekologia zwierząt H.2s.EKO.SI.HZOTY
15/16L - Ekologia zwierząt H.ZOE.EKOLO.SI.HZOKX
15/16L - Ekologia zwierząt H.ZOE.EKOLO.SI.HZOPX
15/16L - Ekologia zwierząt H.ZOE.EKOZW.SI.HZOHX
15/16L - Ekologia zwierząt H.ZZS.EKOZW.SI.HRBRX
15/16L - Zoologia -kręgowce H.ZOE.ZOKRE.SL.HZOBX
16/17Z - Ekologia H.ZOE.EKOLO.SL.HZOBX
16/17Z - Myślistwo H.ZOE.MYSLI.SI.HZOEX
16/17Z - Zoologia stosowana H.ZOE.ZOOST.SI.HZOKX
16/17Z - Zoologia stosowana H.ZOE.ZOOST.SI.HZOPX
16/17L - Ekologia zwierząt H.2s.EKO.SI.HZOTY
16/17L - Ekologia zwierząt H.ZOE.EKOLO.SI.HZOKX
16/17L - Ekologia zwierząt H.ZOE.EKOLO.SI.HZOPX
16/17L - Ekologia zwierząt H.ZOE.EKOZW.SI.HZOHX
16/17L - Zoologia -kręgowce H.ZOE.ZOKRE.SL.HZOBX
17/18Z - Zoologia R.1s.ZOO.NI.ROSOY.H

Prowadzone przedmioty

07/08L - Ekologia H.ZOE.EKOLO.SI.HRBRX: Wykład (grupa 1)
08/09L - Ekologia H.ZOE.EKOLO.SI.HRBRX: Wykład (grupa 1)
09/10L - Ekologia H.ZOE.EKOLO.SI.HRBRX: Wykład (grupa 1)
09/10L - Ekologia H.ZOE.EKOLO.SL.HZOBX: Wykład (grupa 1)
10/11L - Ekologia H.ZOE.EKOLO.SI.HRBRX: Wykład (grupa 1)
10/11L - Ekologia H.ZOE.EKOLO.SL.HZOBX: Wykład (grupa 1)
11/12Z - Myślistwo H.ZOE.MYSLI.SI.HZOEX: Wykład (grupa 1)
11/12L - Ekologia H.ZOE.EKOLO.SI.HRBRX: Wykład (grupa 1)
11/12L - Ekologia H.ZOE.EKOLO.SL.HZOBX: Wykład (grupa 1)
12/13Z - Myślistwo H.ZOE.MYSLI.SI.HZOEX: Wykład (grupa 1)
12/13L - Ekologia H.ZOE.EKOLO.SI.HRBRX: Wykład (grupa 1)
12/13L - Ekologia H.ZOE.EKOLO.SL.HZOBX: Wykład (grupa 1)
13/14Z - Ekologia H.ZOE.EKOLO.SL.HZOBX: Wykład (grupa 1)
13/14Z - Myślistwo H.ZOE.MYSLI.SI.HZOEX: Wykład (grupa 1)
14/15Z - Ekologia H.ZOE.EKOLO.SL.HZOBX: Wykład (grupa 1)
14/15Z - Myślistwo H.ZOE.MYSLI.SI.HZOEX: Wykład (grupa 1)
15/16Z - Ekologia H.ZOE.EKOLO.SL.HZOBX: Wykład (grupa 1)
15/16Z - Myślistwo H.ZOE.MYSLI.SI.HZOEX: Wykład (grupa 1)
15/16L - Biologia R.2s.BIO.NI.ROSXX.H: Wykład (grupa 1)
16/17Z - Biologia R.1s.BIO.SI.ROSXX.H: Wykład (grupa 1)
16/17Z - Ekologia H.ZOE.EKOLO.SL.HZOBX: Wykład (grupa 1)
16/17Z - Myślistwo H.ZOE.MYSLI.SI.HZOEX: Wykład (grupa 1)
16/17Z - Zoologia R.1s.ZOO.SI.RBIOY.H: Wykład (grupa 1)
Imiona
Zbigniew Józef
Nazwisko
Bonczar
Stopnie i tytuły
dr hab. inż. prof. URK
012 662 41-47

adres email jest ukryty
Przejdź do planu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)