Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zoopsychologia stosowana w hodowli i chowie zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HKN.ZSHZ9.SL.HZOBX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zoopsychologia stosowana w hodowli i chowie zwierząt
Jednostka: Zakład Hodowli Koni
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Treści kształcenia z zakresu zoopsychologii stosowanej obejmują szerokie spektrum zagadnień od budowy i funkcji narządów zmysłów zwierząt różnych gatunków poprzez fizyczny i psychiczny odbiór przez człowieka i vice versa. Dotyczy to zarówno zwierząt bytujących z człowiekiem w bliskości, zwierząt gospodarskich, wolno żyjących oraz amatorskich.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie w zakres problematyki dotyczącej zoopsychologii w hodowli i chowie zwierząt. Relacje między człowiekiem a zwierzęciem

2. Podstawowe pojęcia z psychologii człowieka i zoopsychologii– zagadnienia ogólne.

3. Charakterystyka typów charakterologicznych ludzi w aspekcie pracy ze zwierzętami różnych gatunków.

4. Fizjologiczne i psychomorfologiczne uwarunkowania reakcji narządów zmysłów zwierząt w kontakcie z człowiekiem.

5. Komunikacja między człowiekiem a zwierzętami różnych gatunków. Język zwierząt a język ludzki – wzajemne poznanie i rozumienie.

6. Zachowanie zwierząt wolno-żyjących i hodowanych w warunkach fermowych.

- psychologiczne uwarunkowania prowadzenia gospodarki łowieckiej

- utrzymanie równowagi w ekosystemach

- behawior seksualny wolno-żyjących

- opieka nad młodymi i przyuczenie do samodzielności

- zaburzenia charakterologiczne

- selekcja sanitarna ( odstrzały selekcyjne)

- dokarmianie zwierząt w okresach ograniczonej dostępności do

paszy - zachowania i zagrożenia

7. Zachowania zwierząt dzikich ( wolno-żyjących) w warunkach zamkniętych - Ogrody Zoologiczne

Koniowate, psowate, koty, ptaki drapieżne

- bariera strachu –odłowione

– urodzone w zamknięciu

- zachowanie instynktów

- zachowanie wobec obsługi

- wpływ zwiedzających na zachowanie zwierząt

8. Demonstracja porozumienia człowieka z końmi:

• reakcja bezpośrednia

• realizacja oczekiwań człowieka w trakcie użytkowania koni w sporcie, rekreacji i hipoterapii

• rozumienie, niezrozumienie, bunt

9. Zachowanie koni.

• porozumienie i korespondencja między osobnikami

• porozumienie z powożącym

• antagonizmy osobnicze, tolerancja, sympatia

10. Kształtowanie charakteru psa od urodzenia do stabilizacji– demonstracja

zachowań.

11. Określenie przydatności użytkowej psów tropiących, obronnych i

towarzyszących w zależności od predyspozycji charakterologicznych.

12. Język porozumienia człowieka z psem.

13. Edukacja – oczekiwania i rezultaty

14. Obrona a agresja.

Literatura:

Blendinger Wilhelm „ Wstęp do psychologii konia” Wyd. J i K. 2002r.

Collins Andy „ Mowa ciała” Oficyna wyd. RYTM. W-wa 2002r.

Griffin Donald R. „ Umysły zwierzat” Gdańskie Wyd. Psychologiczne. Gdańsk 2004r.

Hirsh Sandra, Kummerow Jean „ Psychologia, typy życiowe”Wyd. Astrum Wrocław 1997r.

Kaleta Tadeusz” Zachowanie się zwierząt” Wyd. SGGW W-wa 2003r.

Knabit Leon „ Czy zwierzęta maja duszę” Wyd. Nemrod Kraków 2005r.

Monty Roberts „Człowiek który słucha koni”Wyd. Abedik Media rodzina. Poznań 1998r.

Pisula. W.„ Psychologia zachowań eksploracyjnych zwierząt” Gdańskie wyd. psychologiczne. Gdańsk 2003r.

Pisula. W„ Psychologia porównawcza. Wyd. nauk. PWN.SA . W-wa 2006

Ryzl Milan „ Parapsychologia Fakty i opinie. Wyd. Astrum Wrocław 1997r.

Skorupski. K. „ Psychologia treningu koni” Wyd. PWRi L. W-wa 2006r.

Winiarski L., Zdebski J. „ Psychologia turystyki” Wyd akademickie i profesjonalne. W-WA 2008r.

Efekty uczenia się:

Efektem kształcenia jest zgłębienie wiedzy przez studentów kierunku Zootechnika celem lepszego zrozumienia zwierząt oraz warunków w jakich winny być utrzymywane.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne - test

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Bonczar, Zenon Podstawski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.