Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Technologia żywności i żywienie człowieka, stacjonarne, I stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: TTZXZ.SI.07
  Nazwa: Technologia żywności i żywienie człowieka, stacjonarne, I stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: I stopnia
  Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)
Kierunki: technologia żywności i żywienie człowieka
Kierunki do
wyboru:
technologia żywności i żywienie człowieka jakość i bezpieczeństwo żywności
technologia żywności i żywienie człowieka żywienie człowieka
technologia żywności i żywienie człowieka biotechnologia żywności
technologia żywności i żywienie człowieka technologia żywności
Jednostki: Wydział Technologii Żywności (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy semestr, technologia żywności
Drugi semestr, technologia żywności
Trzeci semestr, technologia żywności
Czwarty semestr, technologia żywności
Piąty semestr, technologia żywności
Szósty semestr, technologia żywności
Siódmy semestr, technologia żywności

Pozostałe toki nauczania

Pierwszy semestr, żywienie człowieka
Drugi semestr, żywienie człowieka
Trzeci semestr, żywienie człowieka
Czwarty semestr, żywienie człowieka
Piąty semestr, żywienie człowieka
Szósty semestr, żywienie człowieka
Siódmy semestr, żywienie człowieka
Pierwszy semestr, biotechnologia żywności
Drugi semestr, biotechnologia żywności
Trzeci semestr, biotechnologia żywności
Czwarty semestr, biotechnologia żywności
Piąty semestr, biotechnologia żywności
Szósty semestr, biotechnologia żywności
Siódmy semestr, biotechnologia żywności
Pierwszy semestr, jakość i bezpieczeństwo żywności
Drugi semestr, jakość i bezpieczeństwo żywności
Trzeci semestr, jakość i bezpieczeństwo żywności
Czwarty semestr, jakość i bezpieczeństwo żywności
Piąty semestr, jakość i bezpieczeństwo żywności
Szósty semestr, jakość i bezpieczeństwo żywności
Siódmy semestr, jakość i bezpieczeństwo żywności

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony); jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyki, biologii, chemii, fizyki z astronomią.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Praca dypl. inżynierska (inż.) - Technologia Żywności - stacjonarne
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent ma wiedzę i umiejętności z zakresu technologii żywności i żywienia człowieka oraz nauk technicznych i ekonomicznych. Jest specjalistą w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania oraz kontroli jakości żywności i zapewnienia jej bezpieczeństwa. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego, w zakładach zajmujących się pozyskiwaniem, przechowywaniem i dystrybucją żywności oraz żywieniem człowieka, a także w szkolnictwie zawodowym (po uzupełnieniu odpowiedniego wykształcenia pedagogicznego). Wie, jak zorganizować produkcję włącznie z doborem maszyn i urządzeń oraz przeprowadzić jej ekonomiczną kalkulację. Zna zasady marketingu, prawo żywnościowe oraz zasady prawidłowego żywienia człowieka. Wie jak posługiwać się techniką komputerową w zarządzaniu procesami technologicznymi. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia, zna język obcy oraz posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów. Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia stacjonarne (niestacjonarne) II stopnia, a także na studia podyplomowe