Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr inż.

Joanna Pokorska

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Koordynator ds. programu Erasmus w jednostce Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Terminy konsultacji dla studentów

Konsultacje dydaktyczne: w każdy czwartek od 11.00 - 13.00

Konsultacje Erasmus+: w każdy wtorek od 10.00 - 11.30

Koordynowane przedmioty

08/09L - Immuno i cytogenetyka H.HDB.IMICY.SI.HZOHX
09/10L - Immuno i cytogenetyka H.HDB.IMICY.SI.HZOHX
09/10L - Immunotoksykologia H.HBD.IMMU9.SM.HZOHX
10/11Z - Immunotoksykologia H.HBD.IMMU9.SI.HZOHX
10/11Z - Immunotoksykologia H.HBD.IMMU9.SM.HZOHX
10/11L - Immuno i cytogenetyka H.HDB.IMICY.SI.HZOHX
10/11L - Immunologia H.HBD.IMMUN.SL.HZOBX
10/11L - Immunotoksykologia H.HBD.IMMU9.SM.HZOHX
11/12Z - Immunotoksykologia H.HBD.IMMU9.SI.HZOHX
11/12Z - Immunotoksykologia H.HBD.IMMU9.SM.HZOHX
11/12L - Immuno i cytogenetyka H.HDB.IMICY.SI.HZOHX
11/12L - Immunologia H.HBD.IMMUN.SL.HZOBX
11/12L - Immunotoksykologia H.HBD.IMMU9.SM.HZOHX
12/13Z - Immunotoksykologia H.HBD.IMMU9.SI.HZOHX
12/13Z - Immunotoksykologia H.HBD.IMMU9.SM.HZOHX
12/13L - Immuno i cytogenetyka H.HDB.IMICY.SI.HZOHX
12/13L - Immunogenetyka ryb H.HBD.IMGR9.SI.HRBRX
12/13L - Immunologia H.HBD.IMMUN.SL.HZOBX
12/13L - Immunotoksykologia H.HBD.IMMU9.SM.HZOHX
13/14Z - Immunologia B.5s.IMM.SI.BBTSX
13/14Z - Immunotoksykologia H.HBD.IMMU9.SI.HZOHX
13/14Z - Immunotoksykologia H.HBD.IMMU9.SM.HZOHX
13/14L - Immuno i cytogenetyka H.HDB.IMICY.SI.HZOHX
13/14L - Immunogenetyka ryb H.HBD.IMGR9.SI.HRBRX
13/14L - Immunologia H.HBD.IMMUN.SL.HZOBX
13/14L - Immunotoksykologia H.HBD.IMMU9.SM.HZOHX
14/15Z - Immunologia B.5s.IMM.SI.BBTSX
14/15Z - Immunotoksykologia H.HBD.IMMU9.SI.HZOHX
14/15Z - Immunotoksykologia H.HBD.IMMU9.SM.HZOHX
14/15L - Immuno i cytogenetyka H.HDB.IMICY.SI.HZOHX
14/15L - Immunogenetyka ryb H.HBD.IMGR9.SI.HRBRX
14/15L - Immunologia H.HBD.IMMUN.SL.HZOBX
14/15L - Immunotoksykologia H.HBD.IMMU9.SM.HZOHX
15/16Z - Immunologia B.5s.IMM.SI.BBTSX
15/16Z - Immunotoksykologia H.HBD.IMMU9.SI.HZOHX
15/16Z - Immunotoksykologia H.HBD.IMMU9.SM.HZOHX
15/16L - Immunogenetyka ryb H.HBD.IMGR9.SI.HRBRX
15/16L - Immunologia H.HBD.IMMUN.SL.HZOBX
15/16L - Immunotoksykologia H.HBD.IMMU9.SM.HZOHX
16/17Z - Immunologia B.5s.IMM.SI.BBTSX
16/17Z - Immunotoksykologia H.HBD.IMMU9.SI.HZOHX
16/17Z - Immunotoksykologia H.HBD.IMMU9.SM.HZOHX
16/17L - Immunogenetyka ryb H.HBD.IMGR9.SI.HRBRX
16/17L - Immunotoksykologia H.HBD.IMMU9.SM.HZOHX
16/17L - Podstawy immunologii H.ZHB.PODIM.SL.HZOBX
17/18Z - Immunologia B.5s.IMM.SI.BBTSX
17/18Z - Immunologia H.5s.IMM.SI.HZOBY
17/18Z - Immunotoksykologia H.HBD.IMMU9.SI.HZOHX
17/18Z - Immunotoksykologia H.HBD.IMMU9.SM.HZOHX
17/18Z - Immunotoksykologia H.ZHB.IMMU9.SI.HZOHY
17/18Z - Immunotoksykologia H.ZHB.IMMU9.SM.HZOUY
17/18L - Immunogenetyka ryb H.4s.IMM9.NI.HRBXY
17/18L - Immunogenetyka ryb H.4s.IMM9.SI.HRBXY
17/18L - Immunotoksykologia H.HBD.IMMU9.SM.HZOHX
17/18L - Podstawy immunologii H.ZHB.PODIM.SL.HZOBX
18/19Z - Immunologia H.5s.IMM.SI.HZOBY
18/19Z - Immunotoksykologia H.HBD.IMMU9.SI.HZOHX
18/19Z - Immunotoksykologia H.ZHB.IMMU9.SI.HZOHY
18/19Z - Immunotoksykologia H.ZHB.IMMU9.SM.HZOUY
18/19L - Podstawy immunologii H.ZHB.PODIM.SL.HZOBX
19/20Z - Immunologia B.5s.IMM.SI.BBTSX
19/20Z - Immunologia H.5s.IMM.NI.HZOBY
19/20Z - Immunologia H.5s.IMM.SI.HZOBY
19/20Z - Immunotoksykologia H.HBD.IMMU9.SI.HZOHX
19/20Z - Immunotoksykologia H.RAZ.IMMU9.SI.HZOHZ
19/20Z - Immunotoksykologia H.ZHB.IMMU9.SI.HZOBY
19/20Z - Immunotoksykologia H.ZHB.IMMU9.SM.HZOUY
19/20L - Immunotoksykologia H.ZHB.IMMU9.SM.HZOUY
20/21Z - Immunologia B.5s.IMM.SI.BBTSX
20/21Z - Immunologia H.5s.IMM.SI.HZOBY
20/21Z - Immunotoksykologia H.RAZ.IMMU9.SM.HZOUZ
20/21Z - Immunotoksykologia H.ZHB.IMMU9.SI.HZOHY
20/21L - Immunotoksykologia H.RAZ.IMMU9.SM.HZOUZ
21/22Z - Immunologia H.5s.IMM.NI.HZOBZ
21/22Z - Immunologia H.5s.IMM.SI.HZOBZ
21/22Z - Immunologia O.5s.IMM.SI.OBTSZ
21/22Z - Immunotoksykologia H.ZHB.IMMU9.SI.HZOHY
22/23Z - Immunologia H.5s.IMM.SI.HZOBZ
22/23Z - Immunologia O.5s.IMM.SI.OBTSZ
23/24Z - Immunologia H.5s.IMM.SI.HZOBZ
23/24Z - Immunologia O.5s.IMM.SI.OBTSZ

Prowadzone przedmioty

Imiona
Joanna
Nazwisko
Pokorska
Stopnie i tytuły
dr inż.
plan zajęć
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)