Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Hodowla bydła

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HBD.HODBY.SI.HZOKX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hodowla bydła
Jednostka: Zakład Hodowli Bydła
Grupy: Hodowla i użytkowanie koni 4 sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Treści kształcenia: Typy użytkowe oraz mleczne i mięsne rasy bydła. Czynniki wpływające na wydajność mleczną i rzeźną bydła. Technologie produkcji mleka i żywca wołowego. Praca hodowlana nad bydłem.

Efekty kształcenia: Wykorzystanie znajomości ras bydła i czynników wpływających na wydajność mleczną i rzeźną do poprawy produkcyjności bydła. Zapewnienie odpowiednich warunków utrzymania bydła w kontekście dobrostanu. Umiejętność korzystania z dokumentacji hodowlanej w prowadzeniu pracy hodowlanej i w zarządzaniu stadem bydła.

Pełny opis:

Tematyka wykładów

Semestr IV

1. Pochodzenie, udomowienie i geograficzne rozmieszczenie bydła. Gospodarcze znaczenie chowu bydła.

2. Typy konstytucyjne i użytkowe bydła. Mleczne rasy bydła.

3. Mięsne rasy bydła. Rasy bydła użytkowane w Polsce.

4. Laktacja u krów. Czynniki wpływające na wydajność mleczną krów.

5. Wybrane aspekty żywienia krów mlecznych i bydła mięsnego.

6. Systemy utrzymania krów mlecznych. Technologie produkcji mleka.

7. Odchów cieląt oraz jałówek i buhajków hodowlanych.

8. Zdolność opasowa i wartość rzeźna bydła. Czynniki wpływające na zdolność opasową i wartość rzeźną bydła.

9. Systemy utrzymania bydła mięsnego. Technologie produkcji żywca wołowego.

10. Normy jakościowe mleka i wołowiny oraz urzędowe unormowania produkcji mleka i żywca wołowego.

11. Wybrane zagadnienia rozrodu bydła, mlecznego i mięsnego.

12. Dobrostan oraz ekologiczne aspekty chowu bydła.

13. Praca hodowlana nad bydłem.

14. Programy hodowlane dla bydła krajowych ras mlecznych i mięsnych.

15. Stan i organizacja hodowli bydła w Polsce i w wybranych krajach UE.

Tematyka ćwiczeń

Semestr IV

1. Ogólny i szczegółowy pokrój bydła.

2. Określanie wieku, masy ciała, pomiary zoometryczne, indeksy pokrojowe.

3. Ocena pokroju, ćwiczenia praktyczne w oborze.

4. Higiena pozyskiwania mleka, sposoby doju ręcznego, systemy doju mechanicznego.

5. Pomieszczenia dla bydła, systemy utrzymania, wymogi sanitarno-zoohigieniczne.

6. Pokaz doju i pomieszczeń dla bydła-ćwiczenia praktyczne.

7. Wskaźniki użytkowości mlecznej krów, ocena przebiegu laktacji.

8. Wskaźniki reprodukcji bydła – ocena reprodukcji stada.

9. Ocena użytkowości mlecznej i mięsnej bydła, dokumentacja hodowlana.

10. Żywienie cieląt i jałowizny – układanie dawek pokarmowych.

11. Żywienie krów mlecznych – układanie dawek pokarmowych.

12. Żywienie bydła opasowego – układanie dawek pokarmowych.

13. Ocena zdolności opasowej i wartości rzeźnej bydła.

14. Warunki wpisu zwierząt ras mlecznych i mięsnych do ksiąg bydła zarodowego.

15. Wykorzystanie programów komputerowych w zarządzaniu stadem bydła.

Literatura:

1. Litwińczuk Zygmunt, Szulc Tadeusz – „Hodowla i użytkowanie bydła.” Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne2005.2. Szulc Tadeusz, Filistowicz Andrzej i in. – „ Chów i hodowla zwierząt” Wydawnictwo AR we Wrocławiu 2005.3. Grodzki Henryk – „ Hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich” Warszawa, SGGW 2005.

4. Kaczmarek Antoni – „ Hodowla bydła” Wydawnictwo AR w Poznaniu 2005.

5. Reklewski Zygmunt – „ Chów i hodowla bydła” Warszawa, Fundacja Rozwój SGGW 1993.

6. Węglarz Andrzej 2003 „ Hodowla bydła” – skrypt do ćwiczeń. Wyd. AR w Krakowie.

7. Grodzki H. 1999 – „ Żywienie i wychów cieląt i jałówek hodowlanych” OWH, Sp-nia Pracy, Warszawa.

8. Nałęcz- Tarwacka T. 1997 – „ Chów bydła w małym gospodarstwie” MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Egzamin w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 50% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania testowe; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 60%.

Ćwiczenia:

Na ocenę pozytywną należy prawidłowo odpowiedzieć na 50% pytań z kolokwium zaliczeniowego; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 40% .

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zygmunt Gil
Prowadzący grup: Zygmunt Gil, Justyna Żychlińska-Buczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.