Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Hodowla bydła

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HBD.HODBY.SI.HZOPX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hodowla bydła
Jednostka: Zakład Hodowli Bydła
Grupy: Prewencja 4 sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Treści kształcenia: Typy użytkowe oraz mleczne i mięsne rasy bydła. Czynniki wpływające na wydajność mleczną i rzeźną bydła. Technologie produkcji mleka i żywca wołowego. Praca hodowlana nad bydłem.

Efekty kształcenia: Wykorzystanie znajomości ras bydła i czynników wpływających na wydajność mleczną i rzeźną do poprawy produkcyjności bydła. Zapewnienie odpowiednich warunków utrzymania bydła w kontekście dobrostanu. Umiejętność korzystania z dokumentacji hodowlanej w prowadzeniu pracy hodowlanej i w zarządzaniu stadem bydła.

Pełny opis:

Tematyka wykładów

Nr Temat wykładu Godz.

1 Pochodzenie bydła, jego udomowienie oraz gospodarcze znaczenie chowu bydła. 1

2 Typy konstytucyjne i użytkowe bydła. 1

3 Mleczne i mięsne rasy bydła. 1

4 Rasy bydła użytkowane w Polsce. 1

5 Wybrane aspekty żywienia bydła. 1

6 Mleczne użytkowanie bydła, czynniki wpływające na wydajność mleczną krów. 1

7 Nowoczesne, kompleksowe technologie produkcji mleka. 1

8 Odchów cieląt oraz jałówek i buhajków hodowlanych. 1

9 Mięsne użytkowanie bydła, czynniki wpływające na zdolność opasową i wartość rzeźną bydła. 1

10 Podstawowe technologie produkcji żywca wołowego. 1

11 Normy jakościowe dla mleka i wołowiny oraz urzędowe unormowania produkcji mleka i żywca wołowego. 1

12 Dobrostan i ekologiczne aspekty chowu bydła. 1

13 Wybrane aspekty rozrodu bydła. 1

14 Praca hodowlana nad bydłem. 1

15 Programy hodowlane dla bydła mlecznego i mięsnego w Polsce. 1

- Razem wykłady 15

Tematyka ćwiczeń

Nr Temat ćwiczenia Godz.

1 Ogólny i szczegółowy pokrój bydła. 1

2 Określanie wieku, masy ciała, pomiary zoometryczne, indeksy pokrojowe. 1

3 Ocena pokroju, ćwiczenia praktyczne w oborze. 1

4 Higiena pozyskiwania mleka, sposoby doju ręcznego, systemy doju mechanicznego. 1

5 Pomieszczenia dla bydła, systemy utrzymania, wymogi sanitarno-zoohigieniczne. 1

6 Pokaz doju i pomieszczeń dla bydła-ćwiczenia praktyczne. 1

7 Wskaźniki użytkowości mlecznej krów, ocena przebiegu laktacji. 1

8 Wskaźniki reprodukcji bydła - ocena reprodukcji stada. 1

9 Ocena użytkowości mlecznej i mięsnej bydła, dokumentacja hodowlana. 1

10 Żywienie cieląt i jałowizny - układanie dawek pokarmowych. 1

11 Żywienie krów mlecznych - układanie dawek pokarmowych. 1

12 Żywienie bydła opasowego - układanie dawek pokarmowych. 1

13 Ocena zdolności opasowej i wartości rzeźnej bydła. 1

14 Warunki wpisu zwierząt ras mlecznych i mięsnych do ksiąg bydła zarodowego. 1

15 Wykorzystanie programów komputerowych w zarządzaniu stadem bydła. 1

- Razem ćwiczenia 15

Literatura:

Literatura podstawowa

1 Litwińczuk Zygmunt, Szulc Tadeusz - "Hodowla i użytkowanie bydła." Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne2005.

2 Szulc Tadeusz, Filistowicz Andrzej i in. - " Chów i hodowla zwierząt" Wydawnictwo AR we Wrocławiu 2005.

3 Grodzki Henryk - " Hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich" Warszawa, SGGW 2005

4. Kaczmarek Antoni - " Hodowla bydła" Wydawnictwo AR w Poznaniu 2005.

5. Reklewski Zygmunt - " Chów i hodowla bydła" Warszawa, Fundacja Rozwój SGGW 1993.

6. Węglarz Andrzej 2003 " Hodowla bydła" - skrypt do ćwiczeń. Wyd. AR w Krakowie.

7. Grodzki H. 1999 - " Żywienie i wychów cieląt i jałówek hodowlanych" OWH, Sp-nia Pracy, Warszawa.

8. Nałęcz- Tarwacka T. 1997 - " Chów bydła w małym gospodarstwie" MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Egzamin w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 50% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania testowe; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 60%.

Ćwiczenia:

Na ocenę pozytywną należy prawidłowo odpowiedzieć na 50% pytań z kolokwium zaliczeniowego; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 40% .

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zygmunt Gil
Prowadzący grup: Zygmunt Gil, Andrzej Węglarz, Justyna Żychlińska-Buczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.