Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr

Małgorzata Pink

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

adiunkt w jednostce Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Koordynator ds. programu Erasmus w jednostce Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Terminy konsultacji dla studentów

* Dyżury w sesji letniej oraz w okresie wakacyjnym (poza okresem 24-30 lipca) odbywają się we wtorki w godzinach 11.30-13.30.
Pokój 442, al. Mickiewicza 21

* Ostatni termin egzaminu z Etyki Gospodarczej dla studentów niestacjonarnych: 28 czerwca godz. 16.00,
sala 403, al. Mickiewicza 21.

Koordynowane przedmioty

13/14L - Ekonomia H.EKONO.SI.HRBRX.R
14/15Z - Ekonomia H.1s.EKO.SI.HZOTY.R
14/15Z - Ekonomia H.EKON1.SI.HRBRX.R
14/15Z - Ekonomia H.EKON1.SI.HZOHX.R
14/15Z - Ekonomia H.EKON1.SI.HZOKX.R
14/15Z - Ekonomia H.EKONO.NI.HZONX.R
14/15Z - Ekonomia H.EKONO.SI.HZOPX.R
14/15Z - Ekonomia R.EKN.EKONM.NI.TTZXX
14/15Z - Makroekonomia R.1s.EME.NM.REKZX
14/15Z - Mikroekonomia R.1s.MIK.NL.RZAXX
14/15L - Ekonomia H.EKONO.SI.HRBRX.R
15/16Z - Ekonomia H.1s.EKO.SI.HZOTY.R
15/16Z - Ekonomia H.EKON1.SI.HRBRX.R
15/16Z - Ekonomia H.EKON1.SI.HZOHX.R
15/16Z - Ekonomia H.EKON1.SI.HZOKX.R
15/16Z - Ekonomia H.EKONO.NI.HZONX.R
15/16Z - Ekonomia H.EKONO.SI.HZOPX.R
15/16Z - Ekonomia R.EKN.EKONM.NI.TTZXX
15/16Z - Makroekonomia R.1s.EME.NM.REKZX
15/16Z - Mikroekonomia R.1s.MIK.NL.RZAXX
15/16L - Ekonomia A.s1.EKONO.SI.ATRXY
15/16L - Ekonomia H.EKONO.SI.HRBRX.R
15/16L - Makroekonomia A.A.MAKXX.NI.AZPXX
15/16L - Makroekonomia A.A.MAKXX.SI.AZPXX
16/17Z - Ekonomia H.1s.EKO.NI.HRBXY.R
16/17Z - Ekonomia H.1s.EKO.SI.HRBXY.R
16/17Z - Ekonomia H.1s.EKO.SI.HZOTY.R
16/17Z - Ekonomia H.EKON1.SI.HZOHX.R
16/17Z - Ekonomia H.EKON1.SI.HZOKX.R
16/17Z - Ekonomia H.EKONO.NI.HZONX.R
16/17Z - Ekonomia H.EKONO.SI.HZOPX.R
16/17Z - Ekonomia I.EKONOMIA.NI.IISXX
16/17Z - Ekonomia T.3s.EKON.NI.TTZTX.R
16/17Z - Makroekonomia R.1s.EME.NM.REKZX
16/17L - Business Ethics R.2sa.BUE.SM.REKDD
16/17L - Ekonomia A.s1.EKONO.SI.ATRXY
16/17L - Etyka gospodarcza I.ETYKAGO.SM.IISX
16/17L - Makroekonomia A.A.MAKXX.NI.AZPXX
17/18Z - Ekonomia A.s1.EKONO.SI.ATRXY
17/18Z - Ekonomia A.s1.EKONO.SI.OZEXY
17/18Z - Ekonomia H.1s.EKO.NI.HZONY.R
17/18Z - Ekonomia H.1s.EKO.SI.HZOHY.R
17/18Z - Ekonomia H.1s.EKO.SI.HZOKY.R
17/18Z - Ekonomia H.1s.EKO.SI.HZOPY.R
17/18Z - Ekonomia H.1s.EKO.SI.HZOTY.R
17/18Z - Ekonomia T.3s.EKON.NI.TTZTX.R
17/18Z - Makroekonomia R.1s.EME.NM.REKZX
17/18L - Business Ethics R.2sa.BUE.SM.REKDD
17/18L - Ekonomia A.s1.EKONO.SI.OZEXY
17/18L - Ekonomia H.6s.EKO.SI.HZOBY.R
17/18L - Etyka gospodarcza I.ETYKAGO.SM.IISX
17/18L - Seminarium R.6s.SEM.NL.REKXY
18/19Z - Ekonomia A.s1.EKONO.SI.IBXXX
18/19Z - Ekonomia H.1s.EKO.NI.HZONY.R
18/19Z - Ekonomia H.1s.EKO.SI.HRBGY.R
18/19Z - Ekonomia H.1s.EKO.SI.HZOHY.R
18/19Z - Ekonomia H.1s.EKO.SI.HZOKY.R
18/19Z - Ekonomia H.1s.EKO.SI.HZOPY.R
18/19Z - Ekonomia H.1s.EKO.SI.HZOTY.R
18/19Z - Ekonomia R.1s.EKN.SI.ROSXX
18/19Z - Ekonomia T.3s.EKON.NI.TTZTX.R
18/19L - Business Ethics R.2sa.BUE.SM.REKDD
18/19L - Ekonomia H.6s.EKO.SI.HZOBY.R
18/19L - Etyka gospodarcza I.ETYKAGO.SM.IGKGX
18/19L - Seminarium R.6s.SEM.NL.REKXY
19/20Z - Agrotourism R.4sa.AGT.SM.ROSAY
19/20Z - Ekonomia H.1s.EKO.NI.HZONZ.R
19/20Z - Ekonomia H.1s.EKO.SI.HZOHZ.R
19/20Z - Ekonomia R.1s.EKN.SI.RBIOZ
19/20Z - Ekonomia R.1s.EKN.SI.ROSXZ
19/20Z - Ekonomia T.1s.EKON.NI.TTZTZ.R
19/20Z - Ekonomia T.3s.EKON.NI.TTZTX.R
19/20L - Agrotourism R.4sa.AGT.SM.ROSAY
19/20L - Business Ethics R.2sa.BUE.SM.REKDDZ
19/20L - Ekonomia H.6s.EKO.NI.HZOBY.R
19/20L - Ekonomia H.6s.EKO.SI.HZOBY.R
19/20L - Etyka gospodarcza I.ETYKAGO.SM.IGKGX
19/20L - Etyka gospodarcza L.PH1.ETY.SM.LLESZ
19/20L - Etyka gospodarcza R.F2.ETG.SM.REKEZ
20/21Z - Business Ethics R.2sa.BUE.SM.REKDDZ
20/21Z - Ekonomia H.1s.EKO.NI.HZONZ.R
20/21Z - Ekonomia H.1s.EKO.SI.HZOHZ.R
20/21Z - Ekonomia R.1s.EKN.SI.RBIOZ
20/21Z - Ekonomia R.1s.EKN.SI.ROSXZ
20/21Z - Ekonomia T.1s.EKON.NI.TTZTZ.R
20/21L - Business Ethics R.2sa.BUE.SM.REKDDZ
20/21L - Business ethics H.3s.Ha.B.SM.HZOXZ
20/21L - Ekonomia H.6s.EKO.SI.HZOBY.R
20/21L - Etyka gospodarcza I.3s.ETG.NM.IGKGZ
20/21L - Etyka gospodarcza I.3s.ETG.SM.IGKGZ
20/21L - Etyka gospodarcza L.PH1.ETY.NM.LLESZ
20/21L - Etyka gospodarcza L.PH1.ETY.SM.LLESZ
21/22Z - Business Ethics R.1s.BUE.SM.ROSAZ
21/22Z - Ekonomia H.1s.EKO.NI.HZONZ.R
21/22Z - Ekonomia H.1s.EKO.SI.HZOHZ.R
21/22Z - Ekonomia R.1s.EKN.SI.RBIOZ
21/22Z - Ekonomia R.1s.EKN.SI.ROSXZ
21/22Z - Ekonomia T.1s.EKON.NI.TTZTZ.R
21/22L - Business Ethics R.2sa.BUE.SM.REKDDZ
21/22L - Ekonomia H.6s.EKO.NI.HZOBZ.R
22/23Z - Ekonomia H.1s.EKO.NI.HZONZ.R
22/23Z - Ekonomia H.1s.EKO.SI.HZOHZ.R
22/23Z - Ekonomia R.1s.EKN.SI.RBIOZ
22/23Z - Ekonomia R.1s.EKN.SI.ROSXZ
22/23Z - Ekonomia T.1s.EKON.NI.TTZTZ.R
22/23L - Business Ethics R.2sa.BUE.SM.REKDDZ
23/24Z - Ekonomia R.1s.EKN.SI.ROSXZ
23/24Z - Ekonomia T.1s.EKON.NI.TTZTZ.R
23/24L - Business Ethics R.2sa.BUE.SM.REKDDZ
24/25Z - Ekonomia R.1s.EKN.SI.ROSXZ
24/25Z - Ekonomia T.1s.EKON.NI.TTZTZ.R
24/25L - Business Ethics R.2sa.BUE.SM.REKDDZ
24/25L - Circular Economy R.F4.CEC.SM.REKEH
24/25L - Etyga gospodarcza R.F2.ETG.SM.REKEH

Prowadzone przedmioty

14/15Z - Ekonomia R.EKN.EKONM.NI.TTZXX: Wykład (grupa 1)
15/16Z - Ekonomia R.EKN.EKONM.NI.TTZXX: Wykład (grupa 1)
16/17Z - Ekonomia I.EKONOMIA.NI.IISXX: Wykład (grupa 1)
16/17Z - Ekonomia T.3s.EKON.NI.TTZTX.R: Wykład (grupa 1)
17/18Z - Ekonomia T.3s.EKON.NI.TTZTX.R: Wykład (grupa 1)
18/19Z - Ekonomia H.1s.EKO.SI.HZOHY.R: Wykład (grupa 1)
18/19Z - Ekonomia H.1s.EKO.SI.HZOPY.R: Wykład (grupa 1)
18/19Z - Ekonomia T.3s.EKON.NI.TTZTX.R: Wykład (grupa 1)
19/20Z - Ekonomia T.1s.EKON.NI.TTZTZ.R: Wykład (grupa 1)
19/20Z - Ekonomia T.3s.EKON.NI.TTZTX.R: Wykład (grupa 1)
20/21Z - Ekonomia H.1s.EKO.NI.HZONZ.R: Wykład (grupa 1)
20/21Z - Ekonomia H.1s.EKO.SI.HZOHZ.R: Wykład (grupa 1)
20/21Z - Ekonomia T.1s.EKON.NI.TTZTZ.R: Wykład (grupa 1)
21/22Z - Ekonomia H.1s.EKO.NI.HZONZ.R: Wykład (grupa 1)
21/22Z - Ekonomia H.1s.EKO.SI.HZOHZ.R: Wykład (grupa 1)
21/22Z - Ekonomia T.1s.EKON.NI.TTZTZ.R: Wykład (grupa 1)
22/23Z - Ekonomia H.1s.EKO.NI.HZONZ.R: Wykład (grupa 1)
22/23Z - Ekonomia H.1s.EKO.SI.HZOHZ.R: Wykład (grupa 1)
22/23Z - Ekonomia T.1s.EKON.NI.TTZTZ.R: Wykład (grupa 1)
23/24Z - Ekonomia T.1s.EKON.NI.TTZTZ.R: Wykład (grupa 1)
24/25Z - Ekonomia T.1s.EKON.NI.TTZTZ.R: Wykład (grupa 1)
Imiona
Małgorzata Anna
Nazwisko
Pink
Stopnie i tytuły
dr
Przejdź do planu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)