Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Makroekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: A.A.MAKXX.SI.AZPXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Makroekonomia
Jednostka: Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki
Grupy: ZIP, Inz. Prod. Rol. 3sem, stacj. obowiazkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Program zajęć odnosi się do najważniejszych zagadnień makroekonomicznych, a więc dochodu narodowego, równowagi ogólnej, inflacji i bezrobocia.

Pełny opis:

Wykłady

1. Pomiar PKB – 2 godz.

a. Rachunek Produktu Krajowego Brutto (3 metody obliczania PKB).

b. Produkt Krajowy Brutto a Dochód Narodowy.

c. Równość oszczędności i inwestycji.

d. Pomiar inflacji.

3. Popyt konsumpcyjny i mechanizm mnożnika Keynesa – 1 godz.

a. Funkcja konsumpcji. Pojęcie krańcowej skłonności do konsumpcji.

b. Równowaga w uproszczonym modelu gospodarki.

c. Mnożnik Keynesa.

4. Wprowadzenie do rynku pieniądza – 2 godz.

a. Istota i funkcje pieniądza.

b. Funkcje banków komercyjnych.

c. Funkcje banku centralnego.

d. Instrumenty kontroli podaży pieniądza.

5. Budżet państwa - 1 godz.

a. Pojęcie i funkcie budżetu państwa

b. Dochody budżetu państwa.

c. Wydatki budżetu państwa.

d. Deficyt budżetowy i dług publiczny.

6. Model IS-LM – 2 godz.

a. Wyprowadzenie równania krzywej IS (ang. Investment-Savings Equilibrium).

b. Wyprowadzenie równania krzywej LM (ang. Liquidity Money).

c. Równowaga w modelu IS-LM. Wyznaczanie stopy procentowej i dochodu w punkcie równowagi.

d. Analiza polityki gospodarczej państwa. Skutki ekspansywnej i restrykcyjnej polityki fiskalnej i monetarnej.

7. Rynek pracy – 2 godz.

a. Pojęcie i rodzaje bezrobocia.

b. Funkcja ustalania płac.

c. Funkcja ustalania cen.

d. Naturalna stopa bezrobocia.

8. Kompletny model AD-AS – 2 godz.

a. Równanie łącznego popytu (ang. Aggregate Demand – AD).

b. Przesunięcia krzywej łącznego popytu.

c. Równanie łącznej podaży (ang. Aggregate Supply – AS)

d. Porównanie stanów równowagi w okresie krótkim i średnim.

9. Krzywa Phillipsa – 3 godz.

a. Pojęcie i rodzaje inflacji.

b. Oczekiwana inflacja.

c. Naturalna stopa bezrobocia i krzywa Phillipsa.

Ćwiczenia

1. Obliczanie PKB – 2 godz.

a. Metoda sumowania wydatków

b. Metoda sumowania produktów

c. Metoda sumowania dochodów

d. Obliczanie różnych kategorii dochodu narodowego

2. Pomiar inflacji – 2 godz.

a. Obliczanie indeksów inflacji

b. Nominalny a realny PKB.

3. Obliczanie równowagi krótkookresowej w uproszczonym modelu gospodarki – 2 godz.

a. Wyznaczanie punktu zrównania dochodów i wydatków.

b. Obliczanie mnożnika Keynesa.

4. Rynek pieniądza – 2 godz.

a. Mnożnik kreacji pieniądza.

b. Popyt inwestycyjny.

c. Popyt na pieniądz.

d. Równowaga na rynku pieniężnym.

5. Model IS-LM – 2 godz.

a. Wyprowadzenie równania krzywej IS.

b. Wyprowadzenie równania krzywej LM.

c. Równowaga w modelu IS-LM. Wyznaczanie stopy procentowej i dochodu w punkcie równowagi.

d. Analiza polityki gospodarczej państwa. Skutki ekspansywnej i restrykcyjnej polityki fiskalnej i monetarnej.

6. Równanie łącznego popytu. – 2 godz.

a. Wyprowadzenie równania łącznego popytu

b. Podaż pieniądza, wydatki rządowe a przesunięcia krzywej łącznego popytu.

7. Zależność pomiędzy produkcją, bezrobociem i inflacją – 3 godz.

a. Wyznaczanie równowagi średniookresowej.

b. Skutki wzrostu podaży pieniądza.

c. Dezinflacja.

Literatura:

Literatura

Blanchard O., Makroekonomia, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, 2011.

Hall R. E., Taylor J. B., Makroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2004.

Milewski R., Kwiatkowski E., Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2005

Milewski R., (red. nauk.), Podstawy ekonomii. Ćwiczenia. Zadania. Problemy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2000

Papell D.H., Makroekonomia – ćwiczenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Ziemiańczyk
Prowadzący grup: Urszula Ziemiańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.