Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka gospodarcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.H3.ETYKG.NM.LLSXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka gospodarcza
Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot przedstawia główne kierunki wartościowania działań związanych z aktywnością gospodarczą. na podbudowie teoretycznej omawia główne problemy życia gospodarczego patrząc przez pryzmat wyzwań etycznych stających przed pracodawcami, pracownikami czy instytucjami.

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy o etycznych aspektach gospodarowania - problemach związanych z podejmowaniem decyzji i godzeniem często sprzecznych interesów różnych podmiotów gospodarczych.

Pełny opis:

tematyka zajęć:

1. Podstawowe pojęcia teoretyczne z zakresu etyki

2. Najważniejsze systemy i normy etyczne

3. Miejsce etyki gospodarczej w życiu przedsiębiorcy oraz pracownika – analizy przypadków

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. J.Dietl, W. Gasparski (red.) "Etyka biznesu", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999

Literatura uzupełniająca:

1. B. Klimczak "Etyka gospodarcza" Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 19992.

2. K.Najder-Stefaniak "Wstęp do etyki biznesu", Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007

Efekty uczenia się:

Po skończeniu kursu student:

a) wiedza:

- posiada wiedzę teoretyczną o zasadach i normach moralnych

- poprawnie definiuje podstawowe pojęcia związane z etycznym gospodarowaniem

- wskazuje funkcje jakie pełni etyka w życiu gospodarczym

b) umiejętności:

- dostrzega, dokonuje obserwacji i interpretacji konkretnych przykładów łamania zasad etycznych w ekonomii

- analizuje przyczyny braku stosowania kodeksów etycznych

- posługuje się systemami noramtywnymi oraz konkretnymi normami i regułami w ocenie życia gospodarczego

c) kompetencje społeczne i personalne:

- potrafi komunikować się z otoczeniem, przedstawiać swoje sądy dotyczące etycznego zachowania podmiotow gospodarczych

- jest przygotowany do prowadzenia rzeczowej dyskusji na zadany temat związany z naruszeniem zasad etycznych w życiu gospodarczym

- potrafi planować i brać odpowiedzialność za powierzone mu zadania

Metody i kryteria oceniania:

Test kompetencyjny +studium przypadku

Ocena końcowa jest składową (w proporcji 0,5/0,5) z testu wiedzowego oraz analizy przypadku

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kokoszka
Prowadzący grup: Małgorzata Pink
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kokoszka
Prowadzący grup: Małgorzata Pink
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.