Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.1s.EKO.SI.HZOKY.R Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia
Jednostka: Zakład Ekonomii i Polityki Gospodarczej
Grupy: Hodowla i użytkowanie koni 1 sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z pojęciami opisującymi życie gospodarcze i funkcjonowanie gospodarki, zrozumienie otaczającej ich rzeczywistości gospodarczej zarówno w odniesieniu do podmiotów w znaczeniu mikro, jaki i w odniesieniu do gospodarki na poziomie makro. W ramach przedmiotu przybliżone zostaną także zagadnienia związane z zakładaniem i prowadzeniem własnej przedsiębiorczości.

Pełny opis:

Tematyka wykładów

1. Wprowadzenie - czym jest ekonomia, historia, zakres zainteresowań dziedziny

2. Systemy gospodarcze: kapitalizm - co to znaczy?

3. Wzrost i rozwój gospodarczy oraz zjawisko koniunktury gospodarczej

4. Polityki gospodarcze: polityka fiskalna i monetarna

5. Problem bezrobocia i rynku pracy

6. Inflacja i deflacja

7. Rozwój zrównoważony, jako konieczna alternatywa

Tematyka ćwiczeń

1. Mechanizm rynkowy i jego znaczenie dla przedsiębiorcy i konsumenta. Tworzenie pomysłu na biznes.

2. Modele rynkowe. Jaki jest Twój rynek? Kto jest Twoim konkurentem?

3. Narzędzia konkurowania na rynku - krótkie wprowadzenie w marketing mix. Jak stworzyć własną strategię marketingową?

4. Przedsiębiorstwa i ich rodzaje. Jaka forma prawna przedsiębiorstwa odpowiada założeniom Twojego biznesu?

5. Finansowanie działalności gospodarczej - skąd wziąć pieniądze na biznes?

6. Koszty w przedsiębiorstwie. Jaki będzie koszt uruchomienia Twojej działalności gospodarczej?

7. Prezentacja i dyskusja nad biznesplanem

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Beksiak J. Ekonomia. Kurs podstawowy, wyd. C.H. Beck, 2007.

2. Dach Z. Mikroekonomia dla studiów licencjackich, PTE, 2010.

3. Dach Z., Szopa B., Podstawy makroekonomii, PTE, 2004.

4. Mućko P, Sokół A, Jak założyć i poprowadzić własną firmę? CeDeWu,

2018.

Literatura uzupełniająca

1. D. Begg : " Ekonomia " t. 1 i 2

2. Wybrane artykuły prasowe

Efekty uczenia się:

Student po zakończonym kursie:

a) wiedza:

- poprawnie definiuje podstawowe pojęcia ekonomiczne

- opisuje główne zależności między poszczególnymi podmiotami gospodarczymi takimi jak: gospodarstwa domowe, producenci czy instytucje państwa

- wskazuje funkcje jakie pełni ekonomia we współczesnym świecie

b) umiejętności

- dostrzega, dokonuje obserwacji i interpretacji zjawisk ekonomicznych, takich jak bezrobocie, inflacja

- analizuje przyczyny procesów zachodzących w gospodarce - polityki pienieżnej i fiskalnej

- posiada umięjętność rozumienia i analizowania podstawowych praw ekonomicznych

- przygotowuje prosty biznesplan

c) kompetencje społeczne i personalne

- potrafi komunikować się z otoczeniem, przedstawiać swoje sądy dotyczące życia gospodarczego

- jest przygotowany do prowadzenia rzeczowej dyskusji na zadany temat związany ze zjawiskami ekonomicznymi

- potrafi planować i brać odpowiedzialność za powierzone mu zadania

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę składają się wynik testu końcowego obejmującego materiał z ćwiczeń i wykładów oraz aktywność studenta na ćwiczeniach (plusy i minusy zdobywane w czasie ćwiczeń skutkują podniesieniem lub obniżeniem końcowej oceny za test) i ocena uzyskana za przedstawiony projekt biznesplanu. Biznesplan jest oceniany za: zawartość merytoryczną, oryginalność i realizm pomysłu i prezentację. Test oceniany jest zgodnie z modelem:

50%-60% dostateczny

61%-70% +dostateczny

71%-80% dobry

81%-90% +dobry

91%-100% bardzo dobry

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Pink
Prowadzący grup: Małgorzata Pink
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Pink
Prowadzący grup: Małgorzata Pink
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.