Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody badań eksperymentalnych 1 R

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.1s.MBE1.SM.TTZRZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody badań eksperymentalnych 1 R
Jednostka: Katedra Technologii Węglowodanów i Przetwórstwa Zbóż
Grupy: Technologia Żywności, 1 sem, SM
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Zasady planowania eksperymentów naukowych. Podstawy teoretyczne oraz realizacja praktyczna.

Analiza bioaktywnych składników żywności.

Sposoby opracowania i interpretacji wyników badań.

Weryfikowanie przydatności metod analitycznych.

Literatura:

podstawowa

1. Baryłko-Pikielna N., Matuszewska I., Sensoryczne badania żywności. Podstawy-Metody-Badania. Wyd. Naukowe PTTŻ 2009.

2. Bączkowicz M., Fortuna T., Juszczak L., Sobolewska-Zielińska J., Podstawy analizy i oceny jakości żywności. Wyd. UR w Krakowie, 2009.

3. Pomeranz Y., Meloan C.E., Food Analysis: Theory and Practice, 3rd wyd. Springer, 2002.

uzupełniająca

1. Gawęcki J., Wagner W., Podstawy metodologii badań doświadczalnych w nauce o żywieniu i żywności, PWN Warszawa 1984

2. Jankiewicz M., Kędzior Z. (red), Metody pomiarów i kontroli jakości w przemyśle spożywczym i technologii. Wyd. AR Poznań, 2001

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

w stopniu zaawansowanym zagadnienia dotyczące innowacji w kierunkach badań naukowych w zakresie technologii żywności. Zna zasady i wykorzystanie technik stosowanych w przetwórstwie i dystrybucji żywności oraz badaniach jej jakości.

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

poprawnie zaplanować i przeprowadzić eksperyment naukowy, pozyskuje w tym celu potrzebne informacje z literatury oraz innych źródeł.

stosować podstawowe i zaawansowane metody statystyczne do interpretacji wyników.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

kreatywnego rozwiązywania problemów związanych z prowadzonymi badaniami naukowymi. Jest świadomy potrzeby ciągłego pogłębiania wiedzy.

świadomej odpowiedzialności za poufność niektórych danych, w tym wyników badań naukowych i rozwojowych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie zaangażowania w przygotowanie pracy dyplomowej, uczestniczenia w dyskusji wyników.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Gumul, Sławomir Pietrzyk
Prowadzący grup: Wiktor Berski, Krzysztof Buksa, Karen Khachatryan, Anna Konieczna-Molenda, Jarosław Korus, Karolina Królikowska, Paulina Pająk, Sławomir Pietrzyk, Paweł Szlachcic, Angelika Wojtyś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Gumul, Sławomir Pietrzyk
Prowadzący grup: Wiktor Berski, Krzysztof Buksa, Dorota Gałkowska, Karen Khachatryan, Teresa Leszczyńska, Dorota Litwinek, Ewelina Nowak, Sławomir Pietrzyk, Joanna Sobolewska-Zielińska, Anna Wisła-Świder, Rafał Ziobro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)