Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia Żywności, 1 sem, SM (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Technologii Żywności)

Jednostka: Wydział Technologii Żywności Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Technologia Żywności, 1 sem, SM
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

19/20L - Semestr letni 2019/2020
20/21L - Semestr letni 2020/2021
21/22L - Semestr letni 2021/2022
22/23L - Semestr letni 2022/2023
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
19/20L 20/21L 21/22L 22/23L
T.F1.EK33.SM.TTZXZ.T
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
T.1s.INST.SM.TTZXZ.T
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Ćwiczenia projektowe - 15 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia projektowe - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia projektowe - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia projektowe - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot wprowadza w problematykę działania współczesnych baz danych oraz sposobów gromadzenia informacji.

Student poznaje sposoby projektowania relacyjnych baz danych oraz implementację zaprojektowanej bazy danych w programie bazodanowym.

Student zapoznaje się również ze sposobami wyszukiwania informacji w bazach danych.

Strona przedmiotu
T.1s.MBE1.SM.TTZAZ.T brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
T.1s.MBE1.SM.TTZCZ.T
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
T.1s.MBE1.SM.TTZDZ.T
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie studentów z laboratoryjnymi metodami stosowanymi w badaniach żywności; obejmuje metody chemiczne, instrumentalne i sensoryczne wykorzystywane podczas badań prowadzonymi na potrzeby pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
T.1s.MBE1.SM.TTZJZ.T brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie studentów z metodami badań eksperymentalnych stosowanych w badaniach żywności i obejmuje metody chemiczne, instrumentalne i sensoryczne.

Strona przedmiotu
T.1s.MBE1.SM.TTZKZ.T
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów do zaplanowania i przygotowania części doświadczalnej pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
T.1s.MBE1.SM.TTZNZ.T brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
T.1s.MBE1.SM.TTZRZ.T brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
T.1s.PPRZ.SM.TTZXZ.R
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
T.1s.PRDY.SM.TTZXZ.T
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Praktyka - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pogłębienie wiedzy na temat funkcjonowania zakładów produkujących żywność, jednostek kontroli jakości żywności oraz jednostek analitycznych (zależnie od specjalizacji), a także doskonalenie praktycznych umiejętności w zakresie oceny jakości surowców i wyrobów gotowych. W trakcie trwania praktyki student powinien rozwinąć umiejętność współpracy w grupie oraz uświadomić sobie znaczenie ukierunkowanego dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu.

MIEJSCE ODBYWANIA PRAKTYKI: zakłady przetwórcze przemysłu spożywczego, zakłady żywienia zbiorowego, jednostki kontroli jakości żywności, jednostki analityczne (zależnie od wybranej specjalizacji)

Strona przedmiotu
T.1s.SSP1.SM.TTZAZ.T brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
T.1s.SSP1.SM.TTZCZ.T
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
T.1s.SSP1.SM.TTZDZ.T
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium specjalizacyjne umożliwia studentom zdobycie umiejętności potrzebnych do:

- udziału w dyskusji naukowej,

- krytycznej oceny publikacji naukowej,

- przeprowadzenia kwerendy na zadany temat

- zaprezentowania wyników naukowych oraz wniosków.

Strona przedmiotu
T.1s.SSP1.SM.TTZJZ.T brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z tematyką badawczą katedry w zakresie przetwórstwa mleka i wybór tematu pracy magisterskiej oraz gromadzenie literatury przedmiotu. Student uzyskuje umiejętność przygotowywania na podstawie literatury krajowej i zagranicznej prezentacji (ustnych i pisemnych) na tematy związane ogólnie z przetwórstwem mleka, a następnie z tematyką swojej pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
T.1s.SSP1.SM.TTZKZ.T
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium umożliwia studentom pogłębienie wiadomości na temat przygotowania wystąpienia naukowego. W oparciu o zagadnienie dotyczące żywności pochodzenia roślinnego, studenci przygotowują i prezentują takie wystąpienie, a następnie prowadzą dyskusję.

Strona przedmiotu
T.1s.SSP1.SM.TTZNZ.T brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obowiązkowy, kierunkowy

Strona przedmiotu
T.1s.SSP1.SM.TTZRZ.T brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
T.1s.STST.SM.TTZXZ.T
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Ćwiczenia projektowe - 15 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia projektowe - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia projektowe - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia projektowe - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
T.1s.TSP1.SM.TTZAZ.T brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
T.1s.TSP1.SM.TTZCZ.T
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
T.1s.TSP1.SM.TTZDZ.T
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Analiza sensoryczna jest nauką o pomiarze i ocenie właściwości produktu za pomocą jednego lub kilku zmysłów stosowanych jako aparat pomiarowy, przy spełnieniu wymagań dotyczących przeprowadzających ją osób, zachowaniu odpowiednich warunków oceny, przy użyciu metod adekwatnych do stawianego jej zadania.Metody analizy sensorycznej są najczęściej wykorzystywane w przemysłowej kontroli jakości produkcji, do rozróżniania towarów pochodzących z różnych partii i ustalania standardów jakości.Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy o funkcjonowaniu zmysłów biorących udział w ocenia sensorycznej, zapoznanie z podstawowymi testami sprawdzającymi wrażliwość sensoryczną, procedurami ocen sensorycznych określających poziom jakości i różnice pomiędzy produktami, przedstawienie różnych metod sensorycznej kontroli jakości, przygotowanie do samodzielnej organizacji oceny sensorycznej i analizy uzyskanych wyników.

Strona przedmiotu
T.1s.TSP1.SM.TTZJZ.T brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów specjalizacji technologia mleczarstwa z zagadnieniami produkcji mleka surowego, wstępnymi czynnościami technologicznymi w mleczarstwie, a także przetwórstwem mleka surowego na mleko spożywcze pasteryzowane i sterylizowane oraz koncentraty mleczne tj. mleko zagęszczone, mleko w proszku, odżywki dla dzieci i niemowląt, a także technikami membranowymi i ich zastosowaniem w mleczarstwie.

Strona przedmiotu
T.1s.TSP1.SM.TTZKZ.T
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest pogłębienie wiadomości uzyskanych przez studentów w ramach kierunkowych technologii żywności w zakresie surowców ogrodniczych i materiałów pomocniczych stosowanych w przetwórstwie owocowo-warzywnym oraz obróbki wstępnej surowców.

Strona przedmiotu
T.1s.TSP1.SM.TTZNZ.T brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
T.1s.TSP1.SM.TTZRZ.T brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
T.1s.TSP2.SM.TTZAZ.T brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest omówienie różnych rodzajów środków specjalnego przeznaczenia dla grup ludności ze szczególnymi potrzebami żywieniowymi. Środki specjalnego przeznaczenia zaprojektowane są dla grup osób, których procesy trawienia lub metabolizmu są zaburzone lub grup osób, dla których ze względu na specjalny stan fizjologiczny korzystne jest kontrolowane spożywanie określonych składników żywności, zdrowych niemowląt i małych dzieci. Charakterystyka środków przeznaczonych dla wcześniaków i niemowląt z małą masą urodzeniową, preparatów mlekozastępczych dla niemowląt z alergią na białka mleka krowiego, nietolerancją laktozy, fenyloketonurią. Omówienie środków spożywczych stosowanych do utrzymania należnej masy ciała, środków spożywczych dla osób wykonujących wzmożony wysiłek fizyczny, dla osób z zaburzeniami metabolizmu węglowodanów, z nietolerancją glutenu, niskosodowych i wysokobłonnikowych

Strona przedmiotu
T.1s.TSP2.SM.TTZCZ.T
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
T.1s.TSP2.SM.TTZDZ.T
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem nauczania przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy na temat: czynników, które decydują o jakości zdrowotnej i bezpieczeństwie żywności, kontroli kryteriów działania, kompetencji i oceny laboratoriów badawczych, ogólnych zasad stosowania systemu HACCP oraz innych systemów i standardów zagadnień zapewnienia bezpieczeństwa żywności a także elementów zarządzania jakością w przemyśle spożywczym.

Strona przedmiotu
T.1s.TSP2.SM.TTZJZ.T brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów specjalizacji Przetwórstwo Mleka z zagadnieniami związanymi z procesami fermentacji mlekowej i jej wykorzystaniem w technologii mleczarskiej, ze szczególnym uwzględnieniem różnych rodzajów mleka fermentowanego, produkcji masła, tłuszczu mlekowego i lodów.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)