Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr hab.

Andrzej Danel

prof. URK
Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

aktywny pracownik nieetatowy

Terminy konsultacji dla studentów

Poniedziałek 12.30-14.00

Zainteresowania

Synteza organiczna układów heterocyklicznych wykorzystywanych do konstruowania urządzeń optoelektronicznych - diody elektroluminescencyjne, organiczne urzazdenia fotowoltaiczne.
Sensory fluorescencyjne do wykrywania kationów (np. Pb(II), Zn(II), Cd(II)), anionów (cyjankowe, siarczanowe(IV), azotanowe(III)), cząsteczki obojętne (cysteina, glutation).

Koordynowane przedmioty

08/09L - Chemia R.2s.CHE.NI.RROAX.T
10/11L - Chemia I.CHEMIA.NI.IISXX
11/12Z - Chemia H.CHEMI.SI.HRBRX.R
11/12Z - Chemia ogólna H.CHEOG.SI.HZOEX.R
11/12Z - Chemia ogólna H.CHEOG.SI.HZOKX.T
11/12L - Chemia I.CHEMIA.NI.IISXX
11/12L - Chemia organiczna H.CHORG.SL.HZOBX.T
12/13Z - Chemia H.CHEMI.SI.HRBRX.R
12/13Z - Chemia ogólna H.CHEOG.SI.HZOEX.R
12/13Z - Chemia ogólna H.CHEOG.SI.HZOKX.T
12/13Z - Chemia ogólna H.CHEOG.SI.HZOPX.T
12/13L - Chemia I.CHEMIA.NI.IISXX
13/14Z - Chemia H.CHEMI.SI.HRBRX.R
13/14Z - Chemia ogólna H.CHEOG.SI.HZOEX.R
13/14Z - Chemia ogólna H.CHEOG.SI.HZOKX.T
13/14Z - Chemia ogólna H.CHEOG.SI.HZOPX.T
13/14L - Chemia I.CHEMIA.NI.IISXX
13/14L - Chemia organiczna B.2s.CHO.SI.BBTSX
13/14L - Chemia organiczna H.CHORG.SL.HZOBX.T
14/15Z - Chemia ogólna H.1s.CHE.SI.HZOTY.T
14/15Z - Chemia ogólna H.CHEOG.SI.HZOEX.R
14/15Z - Chemia ogólna H.CHEOG.SI.HZOKX.T
14/15Z - Chemia ogólna H.CHEOG.SI.HZOPX.T
14/15L - Chemia I.CHEMIA.NI.IISXX
14/15L - Chemia organiczna B.2s.CHO.SI.BBTSX
15/16Z - Chemia R.1s.CHE.NI.ROSXX.T
15/16Z - Chemia ogólna H.1s.CHE.SI.HZOBY.T
15/16Z - Chemia ogólna H.1s.CHE.SI.HZOTY.T
15/16Z - Chemia ogólna H.CHEOG.SI.HZOKX.T
15/16Z - Chemia ogólna H.CHEOG.SI.HZOPX.T
15/16Z - Chemistry R.1sa.CHM.SI.RROAY.T
15/16L - Chemia I.CHEMIA.NI.IISXX
15/16L - Chemia R.2s.CHE.NI.RROAX.T
15/16L - Chemia R.2s.CHM.NI.ROSXX.T
16/17Z - Chemia A.A.CHXXX.SI.IBXXX
16/17Z - Chemia A.s2.CHXXX.NI.OZEXY
16/17Z - Chemia A.s2.CHXXX.SI.OZEXY
16/17Z - Chemia 1 T.1s.CHE1.SI.TTZCX.T
16/17Z - Chemia I T.1s.CHE1.SI.TJBJY.T
16/17Z - Chemia I T.1s.CHE1.SI.TTDDX.T
16/17Z - Chemia ogólna H.1s.CHE.SI.HZOBY.T
16/17Z - Chemia ogólna H.1s.CHE.SI.HZOTY.T
16/17Z - Chemia ogólna H.CHEOG.SI.HZOKX.T
16/17Z - Chemia ogólna H.CHEOG.SI.HZOPX.T
16/17L - Chemia I.CHEMIA.NI.IISXX
16/17L - Chemia R.2s.CHE.NI.RROAX.T
16/17L - Chemia 2 T.2s.CHE2.SI.TTZCX.T
16/17L - Chemia II T.2s.CHE2.SI.TJBJY.T
16/17L - Chemia II T.2s.CHE2.SI.TTDDX.T
17/18Z - Chemia I.CHEMIA.NI.IISXX
17/18Z - Chemia 1 T.1s.CHE1.SI.TTZCX.T
17/18Z - Chemia I T.1s.CHE1.SI.TBSBY.T
17/18Z - Chemia I T.1s.CHE1.SI.TJBJY.T
17/18Z - Chemia I T.1s.CHE1.SI.TTDDX.T
17/18Z - Chemia ogólna H.1s.CHE.NI.HZOBY.T
17/18Z - Chemia ogólna H.1s.CHE.SI.HZOBY.T
17/18Z - Chemia ogólna H.1s.CHE.SI.HZOKY.T
17/18Z - Chemia ogólna H.1s.CHE.SI.HZOPY.T
17/18Z - Chemia ogólna H.1s.CHE.SI.HZOTY.T
17/18L - Chemia A.s2.CHEMX.NI.TILXY
17/18L - Chemia A.s2.CHEMX.SI.TILXY
17/18L - Chemia A.s2.CHXXX.NI.AZPXY
17/18L - Chemia A.s2.CHXXX.NI.OZEXY
17/18L - Chemia A.s2.CHXXX.SI.ATRXY
17/18L - Chemia A.s2.CHXXX.SI.AZPXY
17/18L - Chemia A.s2.CHXXX.SI.OZEXY
17/18L - Chemia 2 T.2s.CHE2.SI.TTZCX.T
17/18L - Chemia II T.2s.CHE2.SI.TBSBY.T
17/18L - Chemia II T.2s.CHE2.SI.TJBJY.T
17/18L - Chemia II T.2s.CHE2.SI.TTDDX.T
18/19Z - Chemia I.CHEMIA.NI.IISXX
18/19Z - Chemia 1 T.1s.CHE1.SI.TTZCX.T
18/19Z - Chemia I T.1s.CHE1.SI.TBSBY.T
18/19Z - Chemia I T.1s.CHE1.SI.TJBJY.T
18/19Z - Chemia I T.1s.CHE1.SI.TTDDX.T
18/19Z - Chemia ogólna H.1s.CHE.NI.HZOBY.T
18/19Z - Chemia ogólna H.1s.CHE.SI.HZOBY.T
18/19L - Chemia A.s2.CHEMX.NI.TILXY
18/19L - Chemia A.s2.CHEMX.SI.TILXY
18/19L - Chemia A.s2.CHXXX.NI.AZPXY
18/19L - Chemia A.s2.CHXXX.NI.OZEXY
18/19L - Chemia A.s2.CHXXX.SI.ATRXY
18/19L - Chemia A.s2.CHXXX.SI.AZPXY
18/19L - Chemia A.s2.CHXXX.SI.OZEXY
18/19L - Chemia R.2s.CHE.SI.RBIOY.T
18/19L - Chemia R.2s.CHE.SI.ROSXY.T
18/19L - Chemia 2 T.2s.CHE2.SI.TTZCX.T
18/19L - Chemia II T.2s.CHE2.SI.TBSBY.T
18/19L - Chemia II T.2s.CHE2.SI.TJBJY.T
18/19L - Chemia II T.2s.CHE2.SI.TTDDX.T
19/20Z - Chemia ogólna H.1s.CHE.NI.HZOBZ.T
19/20Z - Chemia ogólna H.1s.CHE.SI.HZOBZ.T
19/20L - Chemia A.s2.CHEMX.NI.TILXZ
19/20L - Chemia A.s2.CHXXX.NI.AZPXZ
19/20L - Chemia A.s2.CHXXX.NI.OZEXZ
19/20L - Chemia A.s2.CHXXX.SI.ATRXZ
19/20L - Chemia A.s2.CHXXX.SI.OZEXZ
19/20L - Chemia I.2s.CHEM.NI.IISXZ.T
19/20L - Chemia organiczna T.2s.CHOR.SI.TBSBZ.T
19/20L - Chemia organiczna T.2s.CHOR.SI.TTDDZ.T
19/20L - Chemia organiczna T.2s.CHOR.SI.TTZCZ.T
20/21Z - Chemia ogólna H.1s.CHE.SI.HZOBZ.T
20/21Z - Chemistry R.1sa.CHM.SI.RROAZ.T
20/21L - Chemia A.s2.CHEMX.NI.TILXZ
20/21L - Chemia A.s2.CHXXX.NI.AZPXZ
20/21L - Chemia A.s2.CHXXX.NI.OZEXZ
20/21L - Chemia A.s2.CHXXX.SI.ATRXZ
20/21L - Chemia A.s2.CHXXX.SI.OZEXZ

Prowadzone przedmioty

11/12Z - Chemia H.CHEMI.SI.HRBRX.R: Wykład (grupa 1)
12/13Z - Chemia H.CHEMI.SI.HRBRX.R: Wykład (grupa 1)
13/14Z - Chemia H.CHEMI.SI.HRBRX.R: Wykład (grupa 1)
13/14L - Chemia I.CHEMIA.NI.IISXX: Wykład (grupa 1)
14/15Z - Chemia A.s2.CHXXX.NI.OZEXY: Wykład (grupa 1)
14/15L - Chemia I.CHEMIA.NI.IISXX: Wykład (grupa 1)
15/16Z - Chemia A.s2.CHXXX.SI.OZEXY: Wykład (grupa 1)
15/16L - Chemia I.CHEMIA.NI.IISXX: Wykład (grupa 1)
16/17Z - Chemia A.s2.CHXXX.NI.OZEXY: Wykład (grupa 1)
16/17Z - Chemia A.s2.CHXXX.SI.OZEXY: Wykład (grupa 1)
16/17Z - Chemia 1 T.1s.CHE1.SI.TTZCX.T: Wykład (grupa 1)
16/17Z - Chemia I T.1s.CHE1.SI.TJBJY.T: Wykład (grupa 1)
16/17Z - Chemia I T.1s.CHE1.SI.TTDDX.T: Wykład (grupa 1)
16/17L - Chemia I.CHEMIA.NI.IISXX: Wykład (grupa 1)
16/17L - Chemia 2 T.2s.CHE2.SI.TTZCX.T: Wykład (grupa 1)
17/18Z - Chemia 1 T.1s.CHE1.SI.TTZCX.T: Wykład (grupa 1)
17/18Z - Chemia I T.1s.CHE1.SI.TBSBY.T: Wykład (grupa 1)
17/18Z - Chemia I T.1s.CHE1.SI.TJBJY.T: Wykład (grupa 1)
17/18L - Chemia A.s2.CHEMX.NI.TILXY: Wykład (grupa 1)
17/18L - Chemia A.s2.CHXXX.NI.AZPXY: Wykład (grupa 1)
17/18L - Chemia A.s2.CHXXX.NI.OZEXY: Wykład (grupa 1)
17/18L - Chemia A.s2.CHXXX.SI.ATRXY: Wykład (grupa 1)
17/18L - Chemia A.s2.CHXXX.SI.OZEXY: Wykład (grupa 1)
17/18L - Chemia 2 T.2s.CHE2.SI.TTZCX.T: Wykład (grupa 1)
17/18L - Chemia II T.2s.CHE2.SI.TBSBY.T: Wykład (grupa 1)
17/18L - Chemia II T.2s.CHE2.SI.TJBJY.T: Wykład (grupa 1)
18/19Z - Chemia 1 T.1s.CHE1.SI.TTZCX.T: Wykład (grupa 1)
18/19Z - Chemia I T.1s.CHE1.SI.TBSBY.T: Wykład (grupa 1)
18/19Z - Chemia I T.1s.CHE1.SI.TJBJY.T: Wykład (grupa 1)
18/19L - Chemia A.s2.CHEMX.NI.TILXY: Wykład (grupa 1)
18/19L - Chemia A.s2.CHXXX.NI.AZPXY: Wykład (grupa 1)
18/19L - Chemia A.s2.CHXXX.NI.OZEXY: Wykład (grupa 1)
18/19L - Chemia A.s2.CHXXX.SI.OZEXY: Wykład (grupa 1)
18/19L - Chemia R.2s.CHE.SI.RBIOY.T: Wykład (grupa 1)
18/19L - Chemia R.2s.CHE.SI.ROSXY.T: Wykład (grupa 1)
18/19L - Chemia 2 T.2s.CHE2.SI.TTZCX.T: Wykład (grupa 1)
18/19L - Chemia II T.2s.CHE2.SI.TBSBY.T: Wykład (grupa 1)
18/19L - Chemia II T.2s.CHE2.SI.TJBJY.T: Wykład (grupa 1)
18/19L - Chemia II T.2s.CHE2.SI.TTDDX.T: Wykład (grupa 1)
19/20L - Chemia A.s2.CHEMX.NI.TILXZ: Wykład (grupa 1)
19/20L - Chemia A.s2.CHXXX.SI.ATRXZ: Wykład (grupa 1)
19/20L - Chemia I.2s.CHEM.NI.IISXZ.T: Wykład (grupa 1)
20/21Z - Chemistry R.1sa.CHM.SI.RROAZ.T: Wykład (grupa 1)
Imiona
Andrzej Krzysztof
Nazwisko
Danel
Stopnie i tytuły
dr hab. prof. URK
PBN ID
1444276
12 662 48 46
ul. Balicka 122, 30-149 Kraków, pokój 1.51/1

plan zajęć
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)