Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ćwiczenia terenowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.4s.CWTE.SI.TTZTZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia terenowe
Jednostka: Wydział Technologii Żywności
Grupy: Technologia Żywności, 4 sem, SI
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie z różnego typu zakładami i rozwiązaniami panującymi w wybranych zakładach przetwórstwa spożywczego.

Pełny opis:

Poznanie zasad funkcjonowania, procesów technologicznych oraz systemów zarządzania w 5 wybranych zakładach przemysłu spożywczego.

Literatura:

brak

Efekty uczenia się:

Zna i rozumie:

-zasady funkcjonowania, organizacji i zarządzania w zakładach przemysłu spożywczego/jednostkach kontroli jakości żywności.

-procesy technologiczne stosowane w produkcji żywności o raz metody oceny jakości żywności.

Potrafi:

-przygotować odpowiednie dokumenty związane z odbyciem praktyki.

Jest gotów do:

świadomego brania odpowiedzialności za pracę własną i innych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie:

- zaliczonych na ocenę sprawozdań - 100%

- obecności na wszystkich spotkaniach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Florkiewicz, Dorota Litwinek
Prowadzący grup: Wiktor Berski, Jagoda Majcherczyk, Jacek Rożnowski, Robert Socha, Paweł Sroka, Iwona Tesarowicz, Angelika Wojtyś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Litwinek
Prowadzący grup: Mateusz Kucharek, Gabriela Zięć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Litwinek
Prowadzący grup: Magdalena Krystyjan, Dorota Litwinek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)