Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

General Food Technology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E.1.GEFTE.SC.ECTIE.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: General Food Technology
Jednostka: Katedra Biotechnologii i Ogólnej Technologii Żywności
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Pełny opis: (tylko po angielsku)

Lectures:

Introduction. Postharvest handling and preparation of foods for processing

Mechanical processing (e.g., comminuting, blending)

Thermal processing (e.g., heating, blanching)

Diffusion processing (e.g., extraction, distillation)

Physicochemical processing (e.g., emulsification, gelling)

"Chemical processes (e.g., hydrolysis, neutralization)

Biotechnological processes (e.g., enzymatic processes and fermentation)"

Case study – new product development

Thermal preservation (e.g., appertization, aseptic packaging)

Freezing, chilling

Concentration, drying

New technologies in processing and preservation of foods

Exercises

Foaming and emulsification

Membrane operations

Texturization

Colour in food

Extraction

Concentration

Food concentrates

Virtual experiments in food processing – thermal processes

Sterilization

Virtual experiments in food processing – chilling processes

Freezing

Freeze-drying

Chemical preservation

Effect of storage conditions on food quality

Outdoor labs

Literatura: (tylko po angielsku)

"1. J.G. Brennan. Food Processing Handbook, Wiley-VCH, Weinheim, 2006.

2. O.R. Fennema. Food Chemistry, 3rd Ed., Marcel Dekker, N. York, Basel, Hong Kong, 1996.

3. N. N. Potter and J. H. Hotchkiss. Food Science, Chapman & Hall, New York, 1995."

4. R.P. Singh, F. Erdogdu. Virtual Experiments in Food Processing. RAR Press, Davis, CA, 2004.

5. P. Zeuthen & L. Bøgh-Sørensen. Food Preservation Techniques. Woodhead Publishing, 2003.3. E. Hajduk i wsp. Ogólna Technologia Żywności – skrypt do ćwiczeń. UR, Kraków, 2010."

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

KNOWLEDGE – student knows and/or understands:

- physical, chemical, biochemical and microbiological processes occurring during food production and storage

- basic methods, techniques, technologies, tools and materials allowing for the safe production and preservation of food

SKILLS – student is able to:

- perform in laboratory conditions some operations and processes typical for the food industry, and control and describe them;

- can apply basic analytical methods to evaluate operations and processes

- give a mathematical form to the studied physical and chemical phenomena, present results in the form of tables, graphs and interpret them in writing or orally

SOCIAL COMPETENCE- student is ready to:

- continuous training and improvement of professional qualifications and personal development

- starting cooperation in a team, organizing work in a group

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Exercises

Grade based on written reports, activity and assessment of the ability to use laboratory equipment. Participation of the lab classes grade in the final evaluation of the module: 50%

Lectures

Written exam (test); to obtain a positive grade, it is necessary to provide at least 50% correct answers to the questions asked. Participation in the final grade of the course - 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Surówka
Prowadzący grup: Joanna Banaś, Grzegorz Fiutak, Mateusz Kucharek, Ireneusz Maciejaszek, Jagoda Majcherczyk, Magdalena Michalczyk, Krzysztof Surówka, Iwona Tesarowicz, Magdalena Witek, Agnieszka Zawiślak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Surówka
Prowadzący grup: Joanna Banaś, Grzegorz Fiutak, Mateusz Kucharek, Ireneusz Maciejaszek, Jagoda Majcherczyk, Magdalena Michalczyk, Krzysztof Surówka, Iwona Tesarowicz, Magdalena Witek, Agnieszka Zawiślak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Surówka
Prowadzący grup: Joanna Banaś, Mateusz Kucharek, Ireneusz Maciejaszek, Jagoda Majcherczyk, Magdalena Michalczyk, Krzysztof Surówka, Iwona Tesarowicz, Magdalena Witek, Agnieszka Zawiślak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Surówka
Prowadzący grup: Joanna Banaś, Grzegorz Fiutak, Ireneusz Maciejaszek, Jagoda Majcherczyk, Magdalena Michalczyk, Krzysztof Surówka, Iwona Tesarowicz, Magdalena Witek, Agnieszka Zawiślak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)