Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bioinżynieria zwierząt II stopnia I sem. obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt)

Jednostka: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Bioinżynieria zwierząt II stopnia I sem. obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20/21L - Semestr letni 2020/2021
21/22L - Semestr letni 2021/2022
22/23L - Semestr letni 2022/2023
23/24L - Semestr letni 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20/21L 21/22L 22/23L 23/24L
H.1s.ASP.SM.HZOBZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami filozoficznymi, religijnymi i naukowymi dotyczącymi relacji człowieka do świata zwierząt, w tym do zwierząt hodowlanych. Studenci zdobędą wiedzę, która może im pomóc zrozumieć ludzkie postawy wobec zwierząt w ujęciu historycznym, współcześnie a także w przyszłości. Pozyskana wiedza może sprawić, że zyskają oni umiejętność właściwej oceny etycznej postępowania ze zwierzętami w kolejnych latach studiów i w dalszej swej działalności, dzięki czemu staną się osobami odpowiedzialnymi za zwierzęta, z którymi będą mieli kontakt a także będą umieli jasno i precyzyjnie argumentować na rzecz swojej postawy w relacjach z innymi ludźmi w zakresie tematyki przedmiotu.

Forma zaliczenia: test pisemny.

Strona przedmiotu
H.1s.BHP.SM.HZOBZ.J
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Wykład - 4 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Wykład - 4 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Wykład - 4 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
H.1s.SRO.SM.HZOBZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Skażenia środowiskowe i skutki działania skażeń na różnych poziomach organizacji biologicznej. Molekularne mechanizmy tolerancji. Bioindykacja terenowa i laboratoryjna. Molekularne markery skażeń środowiskowych. Bioindykatory skażenia wód i gleby. Wykorzystanie badań struktury zespołów organizmów w bioindykacji.

Strona przedmiotu
H.1s.INF.SM.HZOBZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 25 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 25 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 25 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 25 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaznajomienie słuchaczy z bioinformatycznymi bazami danych: ENSEMBL, NCBI, PDB sposobem archiwizacji i wizualizacji danych. Analiza dostępnych sekwencji nukleotydowych oraz białkowych w oparciu o wybrane programy bioinformatyczne (np. opcja BLAST,Sequin, Cn3D, TMHMM) ma służyć studentom do przedstawienia możliwości w zakresie adnotacji sekwencji do baz danych, pełnej analizy tych sekwencji pod katem budowy, struktury oraz ich funkcjonalności. Ponadto słuchacze zapoznają się z możliwościami wykorzystania informacji z poziomu DNA/RNA/białko w badaniach filogenetycznych

Strona przedmiotu
H.1s.PRO.SM.HZOBZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
H.1s.ROZ.SM.HZOBZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Akwakultura obejmuje hodowlę słodkowodnych i morskich gatunków ryb, skorupiaków (krewetki), mięczaków (ostrygi, małże, ślimaki) i roślin wodnych. Kontrolowany rozród hodowanych osobników jest podstawowym elementem zapewniającym wzrost efektywności produkcji, jak też umożliwia genetyczne doskonalenie hodowanych gatunków. W ramach przedmiotu omawiane będą najnowsze metody stosowane w kontrolowanym rozrodzie ryb oraz wodnych bezkręgowców, problemy jakie występują w procesie ich dojrzewania płciowego i rozmnażania w warunkach kontrolowanego środowiska hodowlanego (w przypadku ryb są to najczęściej zaburzenia w dojrzewaniu komórek jajowych, brak spontanicznej owulacji, zła lub niedostateczna ilość i jakość spermy). Ponadto omówione zostaną genetyczne metody oddziaływania na procesy związane z rozrodem u ryb, w tym między innymi techniki gynogenezy, androgenezy, poliploidyzacji czy technologia transgeniczna.

Strona przedmiotu
H.1s.DIA.SM.HZOBZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot wykłada m. in. rolę genu i genomu jako źródła informacji dla celów diagnostycznych oraz zjawisko polimorfizmu DNA. Student ocenia jakość i ilość izolowanego z materiałów biologicznych gDNA. Zaznajamia się ze zjawiskiem mutacji oraz metodami detekcji mutacji na poziomie DNA. Zapoznaje się z możliwościami zastosowania metody PCR w hodowli zwierząt. Optymalizuje reakcję PCR i praktycznie przeprowadza amplifikację fragmentów wybranych genów i przy zastosowaniu metody RFLP rozpoznaje genotypy zwierząt i interpretuje wyniki analiz laboratoryjnych, identyfikując obecność genów o dużym efekcie. Przeprowadza analizę polimorfizmu loci mikrosatelitarnych w kontekście ustalania pokrewieństwa i badań filogenetycznych. Poznaje metody przesiewowego badania mutacji (SNP) w populacjach zwierzęcych m.in. HRM, PCR-SSCP, TGGE, DGGE

Strona przedmiotu
H.1s.PRA.SM.HZOBZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Praktyka - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem praktyki jest udział w badaniach naukowych oraz przeprowadzenie przez studenta kierunku bioinżynieria zwierząt doświadczeń związanych z tematem pracy dyplomowej.

Strona przedmiotu
H.1s.STA.SM.HZOBZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami, którymi zajmuje się Statystyka Matematyczna. Niezbędne jest rozpoczęcie tego wykładu od wprowadzenia do rachunku prawdopodobieństwa. Kolejne wykłady poświęcone są zagadnieniom Statystyki Matematycznej tzn. 1) wprowadzeniu podstawowych pojęć statystycznych (populacja i próba, test i hipoteza statystyczna, błędy związane z testowaniem hipotez, poziom istotności i obszar krytyczny testu), 2) omówieniu metod estymacji (definicja i własności estymatorów, metody wyznaczania estymatorów, estymacja przedziałowa i punktowa), 3) omówieniu testów służących do weryfikacji hipotez m.in. o równości średnich i wariancji.

Ćwiczenia prowadzone są w pracowni komputerowej, w której studenci rozwiązują zadania dotyczące analizy przykładowych danych doświadczalnych i poprawnej interpretacji wyników. Studenci na ćwiczeniach korzystają z pakietu programów statystycznych SAS.

Strona przedmiotu
H.1s.TRA.SM.HZOBZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie charakterystyki produktów zwierzęcych typowych dla różnych regionów Polski i Europy Środkowej (wyroby mleczarskie, mięsne oraz produkty zwierzęce nie spożywcze). Przedstawione zostanie ich pochodzenie, tradycje wytwarzania, zwyczaje związane z kulturą regionalną

Strona przedmiotu
H.1s.WAR.SM.HZOBZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do pracy naukowej i pisania publikacji. Studenci zostaną zapoznani z rodzajami publikacji naukowych, czasopismami i bazami danych, w których publikacje te można znaleźć. Przedstawione zostaną najważniejsze aspekty dotyczące podziału treści pracy i sposobów przygotowania manuskryptu. Omówione zostaną zagadnienia związane z prawem autorskim i etyką związaną z pisaniem pracy naukowej. Studenci dowiedzą się o rodzajach projektów badawczych oraz sposobu ich tworzenia.

Strona przedmiotu
H.1s.ZAS.SM.HZOBZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem nauczania jest zapoznanie studentów z metodami i technikami laboratoryjnymi, w których wykorzystuje się izotopy i przeciwciała. W ramach przedmiotu przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia fizyki jądrowej oraz zastosowanie izotopów w diagnostyce laboratoryjnej. Na kolejnych wykładach słuchacze zostaną zapoznani ze sposobami produkcji przeciwciał poli- i monoklonalnych, metodami znakowania antygenów i przeciwciał, sposobami wywoływania sygnału w metodach immunologicznych oraz zastosowaniem przeciwciał w metodach i technikach laboratoryjnych. Na wykładach omówione zostaną następujące metody analityczne: metoda radioimmunologiczna (RIA), radioreceptorowa (RRA), immunoprecypitacja, immuno-PCR, immunocytochemia, ELISA, Western blot, EMSA. Na ćwiczeniach uczestnicy kursu przeprowadzają i interpretują wyniki analiz laboratoryjnych z zastosowaniem izotopów i przeciwciał.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)