Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Food Technology and Human Nutrition, full-time, II-nd degree

Informacje o programie studiów

  Kod: TTZYY.SM.03
  Nazwa: Food Technology and Human Nutrition, full-time, II-nd degree
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: II stopnia
  Czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)
Kierunki: technologia żywności i żywienie człowieka
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Technologii Żywności [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

First semester, food technology and human nutrition
Second semester, food technology and human nutrition
Third semester, food technology and human nutrition

Dodatkowe informacje

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Praca dypl. magisterska (mgr inż.) - Technologia Żywności - stacjonarne
Uprawnienia zawodowe:

Na kierunku funkcjonuje jedna specjalność: Food Technology. Absolwent posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu chemii żywności, nauk technicznych, technologicznych i ekonomicznych oraz żywienia człowieka. Jest specjalistą w zakresie przetwarzania, utrwalania i przechowywania żywności oraz projektowania produktu i zapewnienia mu wysokiej jakości. Zna zasady prawidłowego żywienia człowieka i marketingu oraz prawa żywnościowego. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich i kierowniczych w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego, w zakładach zajmujących się pozyskiwaniem, przechowywaniem i dystrybucją żywności oraz żywienia człowieka. Potrafi organizować produkcję, włącznie z doborem maszyn i urządzeń, oraz przeprowadzać ekonomiczną kalkulację produkcji. Umie posługiwać się techniką komputerową w sterowaniu procesami technologicznymi oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem. Absolwent jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe a także na studia doktoranckie.