Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Opracowanie nowych produktów żywnościowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.7s.ONPZ.NI.TTZTX.T Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Opracowanie nowych produktów żywnościowych
Jednostka: Katedra Technologii Węglowodanów i Przetwórstwa Zbóż
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z etapami opracowywania nowych produktów spożywczych i przygotowanie do prowadzenia takich działań w zakładach przemysłowych.

Pełny opis:

Treść kształcenia

Rozwój przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych produktów

Strategia produktu

Koło korzyści, strategia ceny, strategia marki, badania marketingowe

Dystrybucja nowych produktów

Promocja nowych produktów

Kształtowanie jakości nowych produktów żywnościowych

Wartość żywieniowa i trwałość

Rola konsumenta w opracowywaniu nowych produktów

Ocena sensoryczna i prognozowanie cech jakościowych nowych produktów

Opakowanie jako element jakości i marketingu nowych produktów

Nowe technologie przetwórstwa stosowane w produkcji żywności

Przyczyny sukcesów i porażek nowych produktów

Benchmarking – porównawcza ocena efektów działania przedsiębiorstwa w zakresie nowych produktów

Wdrażanie wyników prac badawczych w zakresie nowych produktów

Omówienie zasad praktycznego opracowywania nowych produktów.

Wybór produktu, opracowanie receptury, dobór technologii, opracowanie ankiety konsumenckiej i karty oceny sensorycznej produktu.

Praktyczne wykonanie produktu w laboratorium – badania wstępne

Praktyczne wykonanie produktu w laboratorium – opracowanie prototypu .

Konsumencka ocena wytworzonych produktów (ocena organoleptyczna i badania ankietowe).

Prezentacja procesu opracowywania poszczególnych produktów ze szczególnym uwzględnieniem wniosków wynikających z oceny konsumenckiej i badań ankietowych, przewidywana strategia marketingowa.

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie pisemnego sprawozdania.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Czapski J. (red.), Food Product Development – Opracowanie nowych produktów żywnościowych. Wyd. AR Poznań 1999.

2. Dornblaster L., New Product Revenue. FMI Sp. Industry Conventa. Chicago 1994.

3. Earle M., Earle R., Anderson A., Opracowanie produktów spożywczych. WNT. Warszawa 2001.

4. Fuller G.W., New Product Development. CRC Press. Boca Raton USA 1994.

Literatura uzupełniająca:

1. Tijskens L., Hertog M., Nicolai B., Food Process Modelling. Ed. Woodhead Publ. Ltd. 2001.

2. Williams A., New Technologies in Food Preservation and Processing. Nutr, Food Sci. 6:16, 1993

Efekty uczenia się:

Wiedza

Rozumie zagadnienia związane z rozwojem przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych produktów. Rozumie zagadnienia takie jak: strategia nowego produktu, koło korzyści, strategia ceny, strategia marki, badania marketingowe.

Rozumie rolę opakowania nowego produktu jako elementu jakości i marketingu. Zna zasady dystrybucji i promocji nowych produktów. Umie omówić rolę konsumenta w opracowywaniu nowych produktów.

Zna zasady oceny sensorycznej i prognozowania cech jakościowych nowych produktów. Umie ocenić wartość żywieniową i trwałość produktów.

Zna nowe technologie przetwórstwa stosowane w produkcji żywności. Zna zasady wdrażania wyników prac badawczych w zakresie nowych produktów. Zna przyczyny sukcesów i porażek nowych produktów. Rozumie zagadnienia związane z benchmarkingiem w zakresie nowych produktów.

Umiejętności

Potrafi przygotować formularz ankietowy, przeprowadzić ankietę i opracować jej wyniki. Potrafi zaplanować recepturę nowego produktu i go wykonać. Potrafi przygotować formularz oceny sensorycznej nowego produktu, wykonać ocenę, opracować i zaprezentować wyniki.

Potrafi przedstawić podstawy technologii produkcji wybranego artykułu spożywczego posługując się schematem i opisem. Potrafi dobrać urządzenia produkcyjne do założonej wielkości produkcji i zestawić je w ciąg technologiczny Potrafi dobrać odpowiedni materiał opakowaniowy dla danego produktu. Umie zaplanować kampanię reklamową produktu.

W oparciu o założoną wielkość produkcji potrafi sporządzić bilans materiałowy i kosztorys produkcji nowego artykułu żywnościowego i potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej opracowywanego projektu.

Kompetencje społeczne

Cechuje się zdolnością do wyrażania obiektywnych ocen pracy swojej oraz zespołu. Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Kreatywnie rozwiązuje problemy analityczne oraz organizuje warsztat pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Nie rozumie zagadnień związanych z rozwojem przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych produktów. Nie rozumie zagadnień takich jak: strategia nowego produktu, strategia ceny, badania marketingowe.

Nie zna zasad dystrybucji i promocji nowych produktów.

Nie zna zasad kształtowania jakości nowych produktów żywnościowych

Nie zna nowych technologii przetwórstwa stosowanych w produkcji żywności

Nie potrafi przygotować formularza ankietowego, przeprowadzić ankiety i opracować jej wyników. Nie potrafi zaplanować receptury nowego produktu i go wykonać. Nie potrafi przygotować formularza oceny sensorycznej nowego produktu, wykonać ocenę, opracować i zaprezentować wyników.

Nie potrafi przedstawić podstaw technologii produkcji wybranego artykułu spożywczego. Nie potrafi dobrać urządzeń produkcyjnych.

Nie potrafi sporządzić bilansu materiałowego.

Nie potrafi współdziałać i pracować w grupie.

Nie rozwiązuje problemów analitycznych.

Na ocenę 3

Rozumie zagadnienia związane z rozwojem przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych produktów. Rozumie zagadnienia takie jak: strategia nowego produktu, strategia ceny, badania marketingowe.

Zna zasady dystrybucji i promocji nowych produktów.

Zna zasady kształtowania jakości nowych produktów żywnościowych.

Zna nowe technologie przetwórstwa stosowane w produkcji żywności

Potrafi przygotować formularz ankietowy, przeprowadzić ankietę i opracować jej wyniki. Potrafi zaplanować recepturę nowego produktu i go wykonać. Potrafi przygotować formularz oceny sensorycznej nowego produktu, wykonać ocenę, opracować i zaprezentować wyniki.

Potrafi przedstawić podstawy technologii produkcji wybranego artykułu spożywczego. Potrafi dobrać urządzenia produkcyjne.

Potrafi sporządzić bilans materiałowy.

Potrafi współdziałać i pracować w grupie.

Rozwiązuje problemy analityczne.

Na ocenę 4

Rozumie zagadnienia związane z rozwojem przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych produktów. Rozumie zagadnienia takie jak: strategia nowego produktu, koło korzyści, strategia ceny i marki, badania marketingowe.

Zna zasady dystrybucji i promocji nowych produktów.

Zna zasady oceny sensorycznej i prognozowania cech jakościowych nowych produktów. Zna zasady kształtowania jakości nowych produktów żywnościowych. Umie ocenić wartość żywieniową i trwałość produktów.

Zna nowe technologie przetwórstwa stosowane w produkcji żywności Zna zasady wdrażania wyników prac badawczych w zakresie nowych produktów.

Potrafi przygotować formularz ankietowy, przeprowadzić ankietę i opracować jej wyniki. Potrafi zaplanować recepturę nowego produktu i go wykonać. Potrafi przygotować formularz oceny sensorycznej nowego produktu, wykonać ocenę, opracować i zaprezentować wyniki.

Potrafi przedstawić podstawy technologii produkcji wybranego artykułu spożywczego posługując się schematem i opisem. Potrafi dobrać urządzenia produkcyjne do założonej wielkości produkcji i zestawić je w ciąg technologiczny.

W oparciu o założoną wielkość produkcji potrafi sporządzić bilans materiałowy i kosztorys produkcji nowego artykułu żywnościowego i potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej opracowywanego projektu.

Cechuje się zdolnością do wyrażania obiektywnych ocen pracy swojej oraz zespołu. Potrafi współdziałać i pracować w grupie.

Rozwiązuje problemy analityczne oraz organizuje warsztat pracy.

Na ocenę 5

Rozumie zagadnienia związane z rozwojem przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych produktów. Rozumie zagadnienia takie jak: strategia nowego produktu, koło korzyści, strategia ceny i marki, badania marketingowe.

Rozumie rolę opakowania nowego produktu jako elementu jakości i marketingu. Zna zasady dystrybucji i promocji nowych produktów. Umie omówić rolę konsumenta w opracowywaniu nowych produktów.

Zna zasady oceny sensorycznej i prognozowania cech jakościowych nowych produktów. Zna zasady kształtowania jakości nowych produktów żywnościowych. Umie ocenić wartość żywieniową i trwałość produktów.

Zna nowe technologie przetwórstwa stosowane w produkcji żywności Zna zasady wdrażania wyników prac badawczych w zakresie nowych produktów. Zna przyczyny sukcesów i porażek nowych produktów. Rozumie zagadnienia związane z benchmarkingiem w zakresie nowych produktów.

Potrafi przygotować formularz ankietowy, przeprowadzić ankietę i opracować jej wyniki. Potrafi zaplanować recepturę nowego produktu i go wykonać. Potrafi przygotować formularz oceny sensorycznej nowego produktu, wykonać ocenę, opracować i zaprezentować wyniki.

Potrafi przedstawić podstawy technologii produkcji wybranego artykułu spożywczego posługując się schematem i opisem. Potrafi dobrać urządzenia produkcyjne do założonej wielkości produkcji i zestawić je w ciąg technologiczny. Potrafi dobrać odpowiedni materiał opakowaniowy dla danego produktu Umie zaplanować kampanie reklamową produktu.

W oparciu o założoną wielkość produkcji potrafi sporządzić bilans materiałowy i kosztorys produkcji nowego artykułu żywnościowego i potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej opracowywanego projektu.

Cechuje się zdolnością do wyrażania obiektywnych ocen pracy swojej oraz zespołu Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Kreatywnie rozwiązuje problemy analityczne oraz organizuje warsztat pracy.

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie:

- prezentacji produktu w skali laboratoryjnej, ustnej prezentacji projektu oraz pisemnego sprawozdania z wykonanego projektu (średnia z uzyskanych ocen) - udział w ocenie końcowej modułu 30%.

Zaliczenie wykładów w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania. Udział w ocenie końcowej z przedmiotu - 70%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bohdan Achrem-Achremowicz
Prowadzący grup: Bohdan Achrem-Achremowicz, Magdalena Krystyjan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Sikora
Prowadzący grup: Krzysztof Buksa, Marek Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Sikora
Prowadzący grup: Krzysztof Buksa, Marek Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Krystyjan
Prowadzący grup: Magdalena Krystyjan, Rafał Ziobro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.