Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wszystkie kierunki studiów

Wszystkie kierunki, specjalności i specjalizacje na jednej liście
Kierunek Specjalności i specjalizacje
administracja
agronomia (1)
agronomia (1)
aktorstwo
analityka medyczna
Animal Science
archeologia
architektura
architektura i urbanistyka
architektura krajobrazu (6)
architektura krajobrazu
architektura wnętrz
astronomia
automatyka i robotyka
bezpieczeństwo i higiena pracy
bezpieczeństwo narodowe
bezpieczeństwo wewnętrzne
biogospodarka (4)
bioinformatyka i analiza danych (1)
bioinżynieria zwierząt (7)
biologia
biologia stosowana (4)
biotechnologia (4)
biotechnologia (1)
biotechnologia
browarnictwo i słodownictwo (3)
budownictwo
chemia
dietetyka (6)
dietetyka
dyrygentura
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
edukacja technicznoinformatyczna
ekonomia (1)
ekonomia (8)
ekonomia (1)
elektronika i telekomunikacja
elektrotechnika
energetyka
Environmental and Plant Biotechnology (2)
etnologia
etologia i psychologia zwierząt (2)
europeistyka
farmacja
filologia
filologia polska
filozofia
finanse i rachunkowość
fizjoterapia
fizyka
fizyka techniczna
Food Technology and Human Nutrition (1)
gastronomia i catering dietetyczny (2)
geodezja i kartografia (1)
geodezja i kartografia (16)
geodezja i kartografia (1)
geofizyka
geografia
geologia
gleboznawstwo
gornictwo i geologia
gospodarka przestrzenna (9)
grafika
historia
historia sztuki
ichtiologia i rybactwo śródlądowe
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
informatyka
informatyka i ekonometria
instrumentalistyka
International Master of Horticultural Science (2)
International PhD school in malting and brewing (1)
inżynieria bezpieczeństwa
inżynieria biomedyczna
inżynieria biosystemów (1)
inżynieria chemiczna i procesowa
inżynieria i gospodarka wodna (4)
inżynieria materiałowa
inżynieria mechatroniczna (2)
inżynieria rolnicza (1)
inżynieria rolnicza (1)
inżynieria środowiska (10)
inżynieria żywności (1)
jakość i bezpieczeństwo środowiska (12)
jakość i bezpieczeństwo żywności (4)
jazz i muzyka estradowa
kierunek lekarski
kierunek lekarsko dentystyczny
kompozycja i teoria muzyki
konserwacja i restauracja dzieł sztuki
kosmetologia
kulturoznawstwo
leśnictwo (15)
leśnictwo (1)
leśnictwo (1)
logistyka
lotnictwo i kosmonautyka
makrokierunek akwakultura i bezpieczeństwo żywności
makrokierunek astrofizyka i kosmologia
makrokierunek automatyka i robot lektronika i telekom informatyka
makrokierunek automatyka i zarządzanie
makrokierunek bioinformatyka
makrokierunek bioinformatyka i biologia systemow
makrokierunek bioinżynieria produkcji żywności
makrokierunek biologia i geografia
makrokierunek biologia i geologia
makrokierunek ceramika
makrokierunek dyplomacja europejska
makrokierunek ekoenergetyka
makrokierunek elektronika, informatyka i telekomunikacja
makrokierunek energetyka i chemia jądrowa
makrokierunek europeistyka i filologia włoska
makrokierunek farmerstwo
makrokierunek filologia polska i kulturoznawstwo
makrokierunek filologicznohistoryczne studia środkowoeuropejskie
makrokierunek filologicznokulturoznawczy
makrokierunek filozofia, historia
makrokierunek gastronomia sztuka kulinarna
makrokierunek historyczne studia środkowoeuropejskie
makrokierunek informatyka ekonomiczna i pedagogika
makrokierunek informatyka i agroinżynieria
makrokierunek informatyka przemysłowa
makrokierunek informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach
makrokierunek international business
makrokierunek inżynieria architektoniczna
makrokierunek inżynieria i ochrona środowiska
makrokierunek inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego
makrokierunek inżynieria nanostruktur
makrokierunek inżynieria obliczeniowa
makrokierunek inżynieria środowiska i energetyka
makrokierunek materiały wspołczesnych technologii
makrokierunek nanotechnologia
makrokierunek nanotechnologia i technologie procesow mat.
makrokierunek nanotechnologie i nanomateriały
makrokierunek niemcoznawstwo
makrokierunek przyroda
makrokierunek rosjoznawstwo
makrokierunek samorząd terytorialny i polityka regionalna
makrokierunek technologia i inżynieria chemiczna
makrokierunek technologie energii odnawialnej
makrokierunek technologie energii odnawialnej
makrokierunek technologie energii odnawialnej
makrokierunek wirtotechnologia
makrokierunek zarządzanie środowiskiem
makrokierunek zarządzanie techniką
malarstwo
matematyka
mechanika i budowa maszyn
mechatronika
metalurgia
muzykologia
nauki o rodzinie
nawigacja
oceanografia
oceanotechnika
ochrona dobr kultury
ochrona i kształtowanie środowiska (1)
ochrona i kształtowanie środowiska (1)
ochrona środowiska (16)
odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (9)
ogrodnictwo (8)
ogrodnictwo (1)
ogrodnictwo (1)
ogrodnictwo
organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
papiernictwo i poligrafia
pedagogika
pedagogika specjalna
pielęgniarstwo
politologia
polityka społeczna
położnictwo
praca socjalna
prawo
prawo kanoniczne
przetwórstwo drewna (1)
przetwórstwo, jakość i bezpieczeństwo żywności
psychologia
ratownictwo medyczne
realizacja obrazu filmowego telewizyjnego i fotografia
reżyseria
reżyseria dźwięku
rolnictwo (14)
rybactwo
rzeźba
scenografia
socjologia
sport
stosunki międzynarodowe
studia międzykierunkowe administracja i zarządzanie
studia międzykierunkowe analityka żywności i środowiska wodnego
studia międzykierunkowe bioinformatyka
studia międzykierunkowe bioinżynieria żywności i środowiska wodnego
studia międzykierunkowe budowa jachtow
studia międzykierunkowe europeistyka z filologia włoską
studia międzykierunkowe inżynieria akustyczna
studia międzykierunkowe inżynieria mechaniczna i materiałowa
studia międzykierunkowe inżynieria środowiska i energetyka
studia międzykierunkowe jachting
studia międzykierunkowe matematyka i ekonomia
studia międzykierunkowe międzykierunkowe indywidualne studia humanistyczne
studia międzykierunkowe międzykierunkowe indywidualne studia matematycznoprzyrodnicze
studia międzykierunkowe międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne
studia międzykierunkowe międzywydziałowe indywidualne studia matematycznoprzyrodnicze
studia międzykierunkowe międzywydziałowe studia ochrony środowiska
studia międzykierunkowe nanotechnologia
studia międzykierunkowe ochrona środowiska i metalurgia
studia międzykierunkowe technologie biomedyczne mechatronika i materiały
studia międzykierunkowe wzornictwo i mechatronika
sztuka ogrodowa (8)
taniec
technika rolnicza i leśna (13)
techniki dentystyczne
technologia chemiczna
technologia drewna
technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych (8)
technologia żywności i żywienia (1)
technologia żywności i żywienia (1)
technologia żywności i żywienie człowieka (9)
teologia
towaroznawstwo
towaroznawstwo
transport
transport i logistyka (6)
turystyka i rekreacja
weterynaria (2)
wiedza o teatrze
winogrodnictwo i enologia (2)
włokiennictwo
wokalistyka
wychowanie fizyczne
wzornictwo
zarządzanie (4)
zarządzanie i inżynieria produkcji (17)
zarządzanie środowiskiem przyrodniczym (1)
zdrowie publiczne
zootechnika (1)
zootechnika (15)
zootechnika (1)
Pogrubieniem oznaczone są te spośród kierunków, specjalności i specjalizacji, które są realizowane na tej uczelni. W nawiasie podana jest liczba programów studiów związanych z tym kierunkiem nauczania (nie wliczając w to programów realizujących ten kierunek tylko na jednym z możliwych toków nauczania).
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)