Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
ostatnia migracja danych: 1 godz. 44 min. temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 2050 dni temu

Witamy w systemie USOSweb
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

USOS

 jest

Uniwersyteckim Systemem Obsługi Studiów

, wdrażanym przez

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

 od marca 2007 roku. Jest to oprogramowanie komputerowe zarządzające informacjami związanymi z organizacją studiów w Uczelni. Dane zawarte w systemie mają służyć studentom, nauczycielom akademickim i pracownikom administracji. Niektóre informacje w systemie są dostępne dla wszystkich internautów, np. katalogi programów studiów czy przedmiotów, inne dotyczące przebiegu studiów są dostępne po zalogowaniu przez uprawnionych użytkowników (studentów i pracowników). Każdy użytkownik posiada własny identyfikator i hasło, przydzielone przez dziekanat.
Użytkownikami

USOS

 są:
  • Studenci
  • Nauczyciele akademiccy
  • Pracownicy administracji (dziekanaty, kwestura itp.)

Uniwersytecki System Obsługi Studiów

 składa się z następujących działów:
  • Ewidencja osób (Studenci, Pracownicy) zawierający dane dotyczące studentów i nauczycieli akademickich. W systemie znajduje się pełna historia edukacji studenta, dane o stopniach i tytułach naukowych prowadzących zajęcia, godzinach konsultacji itp.
  • Katalog przedmiotów (Przedmioty) zawierający informacje o prowadzonych przedmiotach i wchodzących w ich skład zajęciach. Wyszukiwanie za pomocą nazwiska prowadzącego lub słów kluczowych przedmiotów
  • Katalog jednostek administracyjnych Uczelni z danymi adresowymi, telefonicznymi itp.
  • Katalog programów - zawierający zestaw przedmiotów, praktyk i innych zajęć, które student musi zaliczyć na kolejnych semestrach studiów.
  • Mój USOSWEB podsumowujący aktualne dane dotyczące studenta, a także umożliwiający sprawdzanie planu zajęć przez pracowników i studentów
  • Oceny dla sprawdzania uzyskanych ocen na egzaminie czy zaliczeniu
  • Dla Pracowników umożliwiający dostęp do protokołów egzaminacyjnych
W miarę możliwości będziemy zamieszczać odpowiedzi na najczęciej zadawane pytania na stronie USOSweb.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)