Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt - grupy przedmiotów

Wybierz grupę przedmiotów

Nie możesz znaleźć interesującej Cię grupy przedmiotów?

przeszukaj podjednostkę aktualnej jednostki (lub zupełnie inną jednostkę)

pokaż listę przedmiotów oferowanych przez tę jednostkę

Zawartość tej tabeli można wyeksportować
Opcje
HZOBY.5.SI.OBO Bioinżynieria zwierząt 5 sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HZOBY.6.SI.OBO Bioinżynieria zwierząt 6 sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HZOBY.7.SI.OBO Bioinżynieria zwierząt 7 sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HZOBY.SI.ELE Bioinżynieria zwierząt elektywy I stopień Lista przedmiotów
HZOBY.SM.ELE Bioinżynieria zwierząt elektywy II stopień Lista przedmiotów
HBOBZ.SI.ELE Bioinżynieria zwierząt I stopnia elektywy Lista przedmiotów
HBOBZ.1.SI.OBO Bioinżynieria zwierząt I stopnia I sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HBOBZ.2.SI.OBO Bioinżynieria zwierząt I stopnia II sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HBOBZ.3.SI.OBO Bioinżynieria zwierząt I stopnia III sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HBOBZ.4.SI.OBO Bioinżynieria zwierząt I stopnia IV sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HBOBZ.5.SI.OBO Bioinżynieria zwierząt I stopnia V sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HBOBZ.6.SI.OBO Bioinżynieria zwierząt I stopnia VI sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HBOBZ.7.SI.OBO Bioinżynieria zwierząt I stopnia VII sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HBOBZ.SM.ELE Bioinżynieria zwierząt II stopnia elektywy Lista przedmiotów
HBOBZ.1.SM.OBO Bioinżynieria zwierząt II stopnia I sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HBOBZ.2.SM.OBO Bioinżynieria zwierząt II stopnia II sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HBOBZ.3.SM.OBO Bioinżynieria zwierząt II stopnia III sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HZORX.1.SI.ELEKTYW Biologia rozrodu stacjonarne 1 sem. elektywy Lista przedmiotów
HBIOY.SL.ELE Biologia stosowana elektywy I stopień Lista przedmiotów
HBIOY.SM.ELE Biologia stosowana elektywy II stopień Lista przedmiotów
HBIOZ.SL.ELE Biologia stosowana I stopnia elektywy Lista przedmiotów
HBIOZ.1.SL.OBO Biologia stosowana I stopnia I sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HBIOZ.2.SL.OBO Biologia stosowana I stopnia II sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HBIOZ.3.SL.OBO Biologia stosowana I stopnia III sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HBIOZ.4.SL.OBO Biologia stosowana I stopnia IV sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HBIOZ.5.SL.OBO Biologia stosowana I stopnia V sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HBIOZ.6.SL.OBO Biologia stosowana I stopnia VI sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HBIOZ.SM.ELE Biologia stosowana II stopnia elektywy Lista przedmiotów
HBIOZ.1.SM.OBO Biologia stosowana II stopnia I sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HBIOZ.2.SM.OBO Biologia stosowana II stopnia II sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HBIOZ.3.SM.OBO Biologia stosowana II stopnia III sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HBIOZ.4.SM.OBO Biologia stosowana II stopnia IV sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HBIOY.5.SL.OBO Biologia stosowana kierunek 5 sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HBIOY.6.SL.OBO Biologia stosowana kierunek 6 sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HETOZ.SI.ELE Etologia i psychologia zwierząt I stopień elektywy Lista przedmiotów
HETOZ.1.SI.OBO Etologia i psychologia zwierząt I stopień I sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HETOZ.2.SI.OBO Etologia i psychologia zwierząt I stopień II sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HETOZ.3.SI.OBO Etologia i psychologia zwierząt I stopień III sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HETOZ.4.SI.OBO Etologia i psychologia zwierząt I stopień IV sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HETOZ.5.SI.OBO Etologia i psychologia zwierząt I stopień V sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HETOZ.6.SI.OBO Etologia i psychologia zwierząt I stopień VI sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HETOZ.7.SI.OBO Etologia i psychologia zwierząt I stopień VII sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HETOZ.SM.ELE Etologia i psychologia zwierząt II stopień elektywy Lista przedmiotów
HETOZ.1.SM.OBO Etologia i psychologia zwierząt II stopień I sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HETOZ.2.SM.OBO Etologia i psychologia zwierząt II stopień II sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HETOZ.3.SM.OBO Etologia i psychologia zwierząt II stopień III sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HZOKY.5.SI.OBO Hodowla i użytkowanie koni 5 sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HZOKY.6.SI.OBO Hodowla i użytkowanie koni 6 sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HZOKY.7.SI.OBO Hodowla i użytkowanie koni 7 sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HZONY.5.NI.OBO Hodowla zwierząt niestacjonarne 5 sem. obowiązkowe I stopień Lista przedmiotów
HZONY.6.NI.OBO Hodowla zwierząt niestacjonarne 6 sem. obowiązkowe I stopień Lista przedmiotów
HZONY.7.NI.OBO Hodowla zwierząt niestacjonarne 7 sem. obowiązkowe I stopień Lista przedmiotów
HZOHY.5.SI.OBO Hodowla zwierząt stacjonarne 5 sem. obowiązkowe I stopień Lista przedmiotów
HZOHY.6.SI.OBO Hodowla zwierząt stacjonarne 6 sem. obowiązkowe I stopień Lista przedmiotów
HZOHY.7.SI.OBO Hodowla zwierząt stacjonarne 7 sem. obowiązkowe I stopień Lista przedmiotów
HZOTY.7.SI.MOD Hodowla zwierząt towarzyszących i egzotycznych MODUŁY Lista przedmiotów
HZOTY.7.SI.OBO Hodowla zwierząt towarzyszących i egzotycznych sem. 7 obowiązkowe Lista przedmiotów
HOPZZ.2.SP.OBO Opiekun zwierząt w ogrodach zoologicznych sem II, przedmioty obowiązkowe Lista przedmiotów
HOPZZ.1.SP.OBO Opiekun zwierząt w ogrodach zoologicznych, przedmioty obowiązkowe Lista przedmiotów
HZOPY.5.SI.OBO Prewencja weterynaryjna 5 sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HZOPY.6.SI.OBO Prewencja weterynaryjna 6 sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HZOPY.7.SI.OBO Prewencja weterynaryjna 7 sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HZAKZ.4.SI.OBO Zootechnika - Hodowla i użytkowanie koni IV sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HZAUZ.1.SM.OBO Zootechnika - Hodowla i użytkowanie zwierząt I sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HZAUZ.2.SM.OBO Zootechnika - Hodowla i użytkowanie zwierząt II sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HZAUZ.3.SM.OBO Zootechnika - Hodowla i użytkowanie zwierząt III sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HZATZ.4.SI.OBO Zootechnika - Hodowla zwierząt towarzyszących i egzotycznych IV sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HZATZ.SI.MOD Zootechnika - Hodowla zwierząt towarzyszących i egzotycznych, moduły Lista przedmiotów
HZAMZ.4.SI.OBO Zootechnika - Menadżer produkcji zwierzęcej IV sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HZAPZ.4.SI.OBO Zootechnika - Prewencja weterynaryjna i ochrona zdrowia zwierząt IV sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HZAZZ.2.SM.OBO Zootechnika - Żywienie i dietetyka zwierząt II sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HZAXZ.1.SI.OBO Zootechnika I sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HZOXZ.1.SI.OBO Zootechnika I sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HZAXZ.2.SI.OBO Zootechnika II sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HZOXZ.2.SI.OBO Zootechnika II sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HZAUZ.SM.ELE Zootechnika II stopnia elektywy Lista przedmiotów
HZOUZ.SM.ELE Zootechnika II stopnia elektywy Lista przedmiotów
HZAXZ.3.SI.OBO Zootechnika III sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HZOXZ.3.SI.OBO Zootechnika III sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HZONY.NI.ELE Zootechnika niestacjonarne elektywy I stopień Lista przedmiotów
HZANZ.NI.ELE Zootechnika niestacjonarne I stopnia elektywy Lista przedmiotów
HZONZ.NI.ELE Zootechnika niestacjonarne I stopnia elektywy Lista przedmiotów
HZANZ.1.NI.OBO Zootechnika niestacjonarne I stopnia I sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HZANZ.2.NI.OBO Zootechnika niestacjonarne I stopnia II sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HZONZ.3.NI.OBO Zootechnika niestacjonarne I stopnia III sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HZONZ.4.NI.OBO Zootechnika niestacjonarne I stopnia IV sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HZONZ.5.NI.OBO Zootechnika niestacjonarne I stopnia V sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HZONZ.6.NI.OBO Zootechnika niestacjonarne I stopnia VI sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HZONZ.7.NI.OBO Zootechnika niestacjonarne I stopnia VII sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HZANZ.NM.ELE Zootechnika niestacjonarne II stopnia elektywy Lista przedmiotów
HZONZ.NM.ELE Zootechnika niestacjonarne II stopnia elektywy Lista przedmiotów
HZANZ.1.NM.OBO Zootechnika niestacjonarne II stopnia I sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HZONZ.2.NM.OBO Zootechnika niestacjonarne II stopnia II sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HZONZ.3.NM.OBO Zootechnika niestacjonarne II stopnia III sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HZAHZ.SI.ELE Zootechnika stacjonarne elektywy I stopień Lista przedmiotów
HZOHY.SI.ELE Zootechnika stacjonarne elektywy I stopień Lista przedmiotów
HZOHZ.SI.ELE Zootechnika stacjonarne elektywy I stopień Lista przedmiotów
HZOIZ.1.SM.OBO Zootechnika- Bioinżynieria rozrodu zwierząt I sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HZOIZ.2.SM.OBO Zootechnika- Bioinżynieria rozrodu zwierząt II sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HZOIZ.3.SM.OBO Zootechnika- Bioinżynieria rozrodu zwierząt III sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HZAIZ.1.SM.OBO Zootechnika- Biotechnologia rozrodu zwierząt I sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HZAIZ.2.SM.OBO Zootechnika- Biotechnologia rozrodu zwierząt II sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HZOUZ.1.SM.OBO Zootechnika- Hodowla i użytkowanie zwierząt I sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HZOUZ.2.SM.OBO Zootechnika- Hodowla i użytkowanie zwierząt II sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HZOUZ.3.SM.OBO Zootechnika- Hodowla i użytkowanie zwierząt III sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HZOKZ.4.SI.OBO Zootechnika- Hodowla koni IV sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HZOKZ.5.SI.OBO Zootechnika- Hodowla koni V sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HZOKZ.6.SI.OBO Zootechnika- Hodowla koni VI sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HZOKZ.7.SI.OBO Zootechnika- Hodowla koni VII sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HZOHZ.4.SI.OBO Zootechnika- Hodowla zwierząt IV sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HZOTZ.4.SI.OBO Zootechnika- Hodowla zwierząt towarzyszących i egzotycznych IV sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HZOTZ.SI.MOD Zootechnika- Hodowla zwierząt towarzyszących i egzotycznych moduły Lista przedmiotów
HZOTZ.5.SI.OBO Zootechnika- Hodowla zwierząt towarzyszących i egzotycznych V sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HZOTZ.6.SI.OBO Zootechnika- Hodowla zwierząt towarzyszących i egzotycznych VI sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HZOTZ.7.SI.OBO Zootechnika- Hodowla zwierząt towarzyszących i egzotycznych VII sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HZOHZ.5.SI.OBO Zootechnika- Hodowla zwierząt V sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HZOHZ.6.SI.OBO Zootechnika- Hodowla zwierząt VI sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HZOHZ.7.SI.OBO Zootechnika- Hodowla zwierząt VII sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HZOPZ.4.SI.OBO Zootechnika- Prewencja weterynaryjna IV sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HZOPZ.5.SI.OBO Zootechnika- Prewencja weterynaryjna V sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HZOPZ.6.SI.OBO Zootechnika- Prewencja weterynaryjna VI sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HZOPZ.7.SI.OBO Zootechnika- Prewencja weterynaryjna VII sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HZAZZ.1.SM.OBO Zootechnika- Żywienie i dietetyka zwierząt I sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HZOZZ.1.SM.OBO Zootechnika- Żywienie i dietetyka zwierząt I sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HZOZZ.2.SM.OBO Zootechnika- Żywienie i dietetyka zwierząt II sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
HZOZZ.3.SM.OBO Zootechnika- Żywienie i dietetyka zwierząt III sem. obowiązkowe Lista przedmiotów
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)